คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รู้ทันโควิด-19 รพ.ตรังรวมแพทย์แนะวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19

|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก In-Trend Creator
รู้ทันโควิด-19 รพ.ตรังรวมแพทย์แนะวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19

รู้ทันโควิด-19 พยาบาลและเจ้าหน้าโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ แนะนำวิธีสวมหน้ากากอนามัยและการล้างมือที่ถูกสุขลักษณะแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนดรุโณทัย 2,537 คน รู้จักป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19รู้ทันโควิด-19 รพ.ตรังรวมแพทย์แนะวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19

รู้ทันโควิด-19 วันนี้3 มีนาคม 2563  เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนดรุโณทัย อ.เมือง จ.ตรัง นายแพทย์สมชัย เจียรนัยศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ ส่งทีม พยาบาลและเจ้าหน้าที่ฯ พร้อมมาสคอตออกแนะนำวิธีการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างง่าย ๆ คือหน้า,หลัง,ง่าม,ปั้น,โป้ง,ปลายและข้อ และการสวมหน้ากากอนามัยยังไงให้ถูกต้องรู้ทันโควิด-19 รพ.ตรังรวมแพทย์แนะวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19

แก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 2,537 คน เพื่อให้ปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19 พร้อมรณรงค์กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ  สวมหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับความสนใจจากเด็ก นักเรียนเป็นอย่างมาก และได้มอบโปสเตอร์การล้างมือเพื่อนำไปปิดยังจุดต่างๆของโรงเรียน เนื่องจากทุกคนมีความตื่นตัวในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารมาอย่างต่อเนื่อง

Advertisement

Advertisement

ซึ่งการรณรงค์ดังกล่าว เพื่อป้องกัน และลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในโรงเรียน สร้างความตระหนัก และหวังให้นักเรียนนำไปบอกต่อวิธีการป้องกันอย่างถูกวิธีให้กับครอบครัว เพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องคนอื่น ๆ ได้ ซึ่งครูผู้สอนรวมทั้งนักเรียนต่างให้ความสนใจและร่วมกับปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด สำหรับที่จังหวัดตรังยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แม้แต่รายเดียวรู้ทันโควิด-19 รพ.ตรังรวมแพทย์แนะวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19

ด้านนางนรีรัตน์ ถิรวัฒนาวงศ์ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์กล่าวว่า ทางโรงพยาบาลฯ มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน และมีการประชุมร่วมกับทีมงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลและเครือข่ายต่าง ๆ นอกจากนี้ มีการลงให้ความรู้ในโรงเรียนต่าง ๆ เน้นย้ำการล้างมืออย่างง่าย 7 ขั้นตอน และลงสื่อโปสเตอร์ทุกที่ เพื่อช่วยกันรณรงค์ให้ทุกคนปลอดภัยจากไวรัสโควิด-19

Advertisement

Advertisement

รู้ทันโควิด-19 รพ.ตรังรวมแพทย์แนะวิธีป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโควิด-19
ซิสเตอร์วันทนา อโศกสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนดรุโณทัย กล่าวว่า ทางโรงเรียนมีการตื่นตัวและตระหนักถึงโรงอุบัติใหม่อย่างไวรัสโควิด-19 ปกติทางโรงเรียนจะเน้นความสะอาดให้แม่บ้าน ดูแลความสะอาดอย่างต่อเนื่องและให้ครูดูแลให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 และให้เด็กๆใสใจปฏิบัติตามคำแนะนำต่างๆเพื่อห่างไกลจากโรคติดต่อและไวรัสโควิด-19 นี้.

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด