โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

จุดคัดกรอง โควิด - 19 ประตูสู่จังหวัดตรัง

จุดคัดกรอง โควิด - 19 ประตูสู่จังหวัดตรัง

ตั้งแต่โควิด – 19 หรือไวรัสโคโรน่าแพร่ระบาด จังหวัดตรังก็มีการเฝ้าระวังและสร้างมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดเป็นระยะ แต่เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 เรียกว่าเป็นการประกาศชัดเจนแล้วสำหรับการประกาศปิดเมื