คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ชาวสวนยางเฮ รัฐโอนเงินงวดแรกโครงการประกันรายได้เกษตรกรระยะที่1

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ชาวสวนยางเฮ รัฐโอนเงินงวดแรกโครงการประกันรายได้เกษตรกรระยะที่1

การยางแห่งประเทศไทยยะลา Kick off จ่ายเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/20191101102147_IMG_6967.jpg
เมื่อวันที่ 1 พ.ย.62 เวลา 10.00 น. ที่ ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายวรเชษฐ์ พรมโอภาษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานมอบเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 เป็นวันแรก เพื่อ Kick off จ่ายเงินให้กับเกษตรกรชาวสวนยาง พร้อมกันทั่วประเทศ ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ซึ่งมีวัตถุประสค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในกรณีราคายางตกต่ำ ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/20191101092233_IMG_6958.jpg
นายศานติ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกชาวสวนยาง ระยะที่ 1 ได้มีมติเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 62 ที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง และประกันรายได้ให้แก่เกษตรกชาวสวนยาง จำนวน 17 ล้านคน พื้นที่ปลูกยาง 17 ล้านไร่ ให้มีรายได้แน่นอน โดยกำหนดราคาประกันยาง 3 ชนิด คือ 1.ยางแผ่นดิบ คุณภาพดีราคา กิโลกรัมละ ละ 60 บาท 2. น้ำยางสด (D 100%) ราคา กิโลกรัมละ 57 บาท และ 3. ยางก้อนถ้วย(R 50%)ราคากิโลกรัละ 23 บาท โดยระยะเวลาประกันตั้งแต่ 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึง มีนาคม 2563

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/20191101091714_IMG_6952.jpg
“สำหรับเงื่อนไขโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะที่ 1 กำหนด ปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้อยู่ที่ 240 กิโลกรัม/ไร่ปี หรือ 2 กิโลกรัม/ไร่/เดือน รายละไม่เกิน 25 ไร่ โดยชดเชยผลต่างรายได้เทียบราคาอ้างอิงที่กำหนด โดยแบ่งสัดส่วนรายได้เจ้าของสวนยางร้อยละ 60 และคนกรีดยางร้อยละ 40 สำหรับการจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 1 กำหนดจ่าย 2 เดือน 1 ครั้ง โดยจ่ายงวดที่ 1 ระหว่างวันที่ 1-15 พ.ย. 2562 จ่ายงวดที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-15 มกราคม 2562 และจ่ายงวดที่ 3 ระหว่าง วันที่ 1-15 มีนาคม 2562” นายศานติ พันธุ์มณี กล่าว

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/20191101091449_IMG_6947.jpg
ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา ยังกล่าวอีกว่า สำหรับข้อมูลปัจจุบันจังหวัดยะลา มีเกษตรกรชาวสวนยางที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 28,648 ราย จำนวน 442,090.40 ไร่ และในวันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรชาวสวนยาง ที่ผ่านการรับรองสิทธิ์จากการยางแห่งประทศไทย ทั่วประเทศ จำนวน กว่า 34,000 ราย ในส่วนของจังหวัดยะลา วันนี้มีการจ่ายเงินให้กับเกษตรกราวสวนยางในโครงการประกันรายได้ เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะกรีดเป็นวันแรก จำนวน 66 ราย เป็นเงินกว่า 8 ล้านบาท และกำลังรีบดำเนินการับรองสิทธิ์ ให้กับเกษตรชาวสวนยางที่ผ่านคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อจะได้จ่ายเงินได้ตามกำหนดเวลา

Advertisement

Advertisement

 

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด