คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

“เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ชาวจะนะกว่า700คนร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาจาก ศอ.บต.

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
“เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ชาวจะนะกว่า700คนร่วมรับฟังแนวทางการพัฒนาจาก ศอ.บต.

ชาวบ้าน 3 ตำบล ของ อ.จะนะ จ.สงขลา กว่า 700 คน เข้ารับฟังแนวทางการพัฒนาพื้นที่เมืองต้นแบบ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/20191101110417_IMG_6982.jpg
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมด้วย ผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจสงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์สันติวิธี กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 42 รองหัวหน้าฝ่ายข่าว กอ.รมน.จังหวัดสงขลา นายอำเภอจะนะ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มแกนนำสตรี ผู้นำศาสนา เยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน และประชาชนกว่า 700 คน ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอจะนะ จ.สงขลา ประกอบด้วย ต.นาทับ ต.ตลิ่งชันและ ต.สะกอม ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาตามแนวทางโครงการเมืองต้นแบบที่ 4 อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลาในฐานะ “เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต” ตามมติคณะรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและต้องการแสดงการมีส่วนร่วม และจุดยืนการพัฒนาที่ชัดเจน

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/20191101113932_IMG_6995.jpg
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดเผยว่า วันนี้ได้มีโอกาสต้อนรับพี่น้องประชาชนที่มาจาก อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งมาจาก 3 ตำบล ประกอบด้วย ต.นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ผู้แทนภาค เพื่อร่วมรับทราบแนวทางการพัฒนาภาคใต้ รวมทั้งได้มีการทำความเข้าใจกับหลายหน่วยงานว่าวันหน้าหากมีการพัฒนา ชาวบ้านอยากเห็นอะไร อยากให้พัฒนาอะไร ไม่ใช่แค่เฉพาะด้านเศรษฐกิจ โดยก่อนหน้านั้นได้จัดเวทีทุกหมู่บ้านและได้มีการไปดูงานที่ประเทศเพื่อนบ้านในการบริหารจัดการท่าเรือต่างๆ วันนี้พี่น้องประชาชนชาวจะนะได้มานำเสนอ โดยมีจากหน่วยงานหลายภาคส่วนมาร่วมรับฟัง โดยพี่น้องประชาชนได้สะท้อนกลับมาว่าอยากเห็นการพัฒนา อยากเห็นลูกหลานมีอนาคต มีที่ยืนในวันข้างหน้าในพื้นที่ อ.จะนะและใกล้เคียงรวมทั้งได้มีการสะท้อนปัญหาเร่งด่วนซึ่งตรงกับที่รัฐบาลกำลังขับเคลื่อน คือ ปัญหาที่ดินทำกิน เนื่องจาก อ.จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย อ.นาทวี โดยเฉพาะจะนะมีปัญหาที่ดินที่ทับซ้อนอยู่หลายชั้น ซึ่งพี่น้องอยากให้เร่งช่วยเหลือแก้ไข สิ่งสำคัญคือพี่น้องประชาชนต้องได้รับประโยชน์สูงสุดและต้องเดินหน้าไปด้วยกัน เพื่อลูกหลานของเราในอนาคต โดยเบื้องต้นได้มีการหารือร่วมกับพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดิน ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการปัญหาของชาวบ้านต่อไป

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/20191101110323_IMG_6979.jpg
ด้าน นายอานนท์ สะเม๊าะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ กล่าวว่า ในส่วนปัญหาเร่งด่วนที่เราได้มีการพูดคุยลำดับแรกคือปัญหาที่ดินทำกิน อยากให้ทาง ศอ.บต. ช่วยเร่งแก้ไขเรื่องเอกสารสิทธิ์ในการถือครองที่ดินให้ชาวบ้านที่ถือครองมานานแล้ว ได้มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตัวเอง รวมทั้งเรื่องการส่งเสริมอาชีพ โดยพี่น้องจะนะใน 3 ตำบลส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพประมง เรามีความยากลำบากในการประกอบอาชีพ อยากให้ทาง ศอ.บต. ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมช่วยเหลืออาชีพหรือการสร้างท่าเรือให้กับชุมชนเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหากลุ่มผู้เลี้ยงนกเขาชวาเสียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจะนะ อยากให้ ศอ.บต. เข้ามารับรู้ปัญหาเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาอำเภอจะนะต่อไป

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด