คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

ขนส่งระนอง ปลูกฝังจิตสำนึกวินัยจราจรเด็ก เยาวชนลดอุบัติภัย

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
ขนส่งระนอง ปลูกฝังจิตสำนึกวินัยจราจรเด็ก เยาวชนลดอุบัติภัย
ขนส่งระนอง ปลูกฝังจิตสำนึกวินัยจราจรเด็ก เยาวชนลดอุบัติภัย ระนอง-นายโกศล ธนบัตร หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกวินัยจราจร การเดินเท้า การข้ามถนน การขับขี่รถอย่างปลอดภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ตามนโยบายของศูนย์อำนวยความปลอดภัย โดยร่วมกับภาคีเครือข่าย ณ โรงเรียนบ้านขจัดภัย ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง สำนักงานขนส่งจังหวัดระนองร่วมกับศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า จ.ระนอง  และภาคเอกชนในพื้นที่จัดการอบรมหลักสูตรหนูน้อยปลอดภัยทางถนน และการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรแก่เด็กนักเรียน รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย และรักษาวินัยจราจรให้เด็กและเยาวชน ปลูกฝังการเป็นผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางที่ดีในอนาคต สามารถนำความรู้ที่ได้มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด