โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

เราจะรอดพ้น Covid-19 ผ่าน Valentine’s day 2021 ไปด้วยกัน

เราจะรอดพ้น Covid-19 ผ่าน Valentine’s day 2021 ไปด้วยกัน

แม้ว่า Covid-19 จะอยู่กับพวกเราชาวไทยมาอย่างยาวนานเป็นปีๆ ตั้งแต่ ปี2020 ต้นปีโดยเจอหลักคือสนามมวยลุมพินี  และก็ตรวจพบเรื่อยๆ มาการระบาดของ Covid-19 ทำสังคมเราเกิดการเปลี่ยนแปลงไปหลายๆ  อย่างที่เรียกว