โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

ปลูกผักสวนครัว กักตัวในสวน เว้นระยะห่างการติดเชื้อโควิดที่อิตาลี

ปลูกผักสวนครัว กักตัวในสวน เว้นระยะห่างการติดเชื้อโควิดที่อิตาลี

เครดิตภาพ : นักเขียน  เมื่อช่วงที่โควิดระบาดอย่างรุนแรงในประเทศจีนเมื่อปลายปี2019 ข่าวที่แพร่ออกไปทั่วโลกสร้างความตื่นตะหนกแก่สายตาของผู้คน และส่งผลต่อความคิดต่อการระบาดของไวรัสนี้เป็นว่าข้อเท็จจริงเป