โควิด-19

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิวการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน

รีวิวการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ของนักเรียน

เข็มแรกของนักเรียนมัธยมต้นหลายๆคนจะได้เป็นวัคซีนไฟเซอร์บอกได้เลยว่ามีหลายคน กลัวเข็มแน่นอน สถานการณ์โควิดการฉีดครั้งนี้ทำให้ได้เจอเพื่อนหลังจากที่ไม่ได้เจอนานมาก นานพอๆกับรอฉีดวัคซีน ซึ่งเราได้ไปฉีดที