ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

พาเที่ยวภูเก็ต Phuket ช่วงหน้าฝน บรรยากาศสวย #ที่เที่ยวปลายฝนต้นหนาว มีคลิป

พาเที่ยวภูเก็ต Phuket ช่วงหน้าฝน บรรยากาศสวย #ที่เที่ยวปลายฝนต้นหนาว มีคลิป

ที่เที่ยวปลายฝนต้นหนาวในวันนี้เราจะพาไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคใต้ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกนั่นคือ ภูเก็ต ภูเก็ตมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย แม้ช่วงนี้จะเป็นช่วง Low seasons ก็ตาม แต่ราคาท