ท่องเที่ยว

หมวดหมู่

ใน

จาก

รีวิว การเดินทางออกนอกประเทศในยุค COVID -19

รีวิว การเดินทางออกนอกประเทศในยุค COVID -19

การเดินทางออกนอกประเทศในช่วงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส หรือที่เรียกว่า “โควิด-19”  หลายคนอาจจะสงสัยว่าในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้วยังมีการประกาศปิดประเทศงดเที่