อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ทำไม “ทองคำ” จึงถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง และมีราคาแพง?

ทำไม “ทองคำ” จึงถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง และมีราคาแพง?

ทำไม “ทองคำ” จึงถูกยกให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่ง และมีราคาแพง?         “สิ่งของที่มีน้อยและหายาก มักจะถูกตีราคาไว้สูงเสมอ” นี่อาจจะเป็นคำตอบสั้น ๆ แต่ตรงประเด็นที่สุดสำหรับคำถามที่ว่า ทำไมทองคำจึ