อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ต้นไม้ยอดฮิต ราคาแพง

ต้นไม้ยอดฮิต ราคาแพง

ที่มาของภาพ : อาทร ในช่วงโควิดที่ผ่านมามีคนจำนวนมากต้องกักตัวหรือทำงานอยู่ที่บ้านตัวเองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนั้นคนบ้างกลุ่มได้ใช้เวลาว่างในการปลูกต้นไม้ประดับทั้งไม้ใบสวยงามไม้ดอกสวย