อื่นๆ

หมวดหมู่

ใน

จาก

ชีวิตของผีเสื้อเป็น ตัวอย่างของการรู้จักตัวเองให้กับชีวิตมนุษย์ มีคลิป

ชีวิตของผีเสื้อเป็น ตัวอย่างของการรู้จักตัวเองให้กับชีวิตมนุษย์ มีคลิป

เราทุกคนล้วนแล้วต่างเป็นมากกว่าที่เราคิด เป็นได้มากกว่าที่เราเชื่อ แต่เราก็จำกัดตัวเองเอาไว้ในกรอบความคิด จนบดบังสิ่งที่เราเป็นแท้จริงอยู่ข้างในเอาไว้ การเริ่มต้นใหม่ย่อมต้องอาศัยการทิ้งสิ่งเดิมๆ เพื่