ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

แบบทดสอบ "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19" จาก สพป.หนองคาย เขต 2

แบบทดสอบ "การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ Covid-19" จาก สพป.หนองคาย เขต 2

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารักทุกท่าน 🥺แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) นี้ จะยังไม่คลี่คลายและไม่รู้เมื่อไหร่จะหายไปจากโลกใบนี้ อีกทั้งยังทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวั