ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

" สมดุลแห่งชีวิต " ข้อคิดที่ได้จากการดู " โชว์มายากล "

" สมดุลแห่งชีวิต " ข้อคิดที่ได้จากการดู " โชว์มายากล "

" สมดุลแห่งชีวิต " ข้อคิดที่ได้จากการดู " โชว์มายากล " เรื่องมีอยู่ว่า " ในขณะที่ผมกำลังนั่งดูวีดีโอโชว์มายากลอยู่ " ผมก็ได้สังเกตโชว์นึงแล้วรู้สึกประทับใจมาก โชว์นั่นก็คือ " การไต่ลวด " นักไต่ลวดจะเด