ความรู้

หมวดหมู่

ใน

จาก

อัปเดตล่าสุด 5 หลักสูตรอบรมออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

อัปเดตล่าสุด 5 หลักสูตรอบรมออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

" อัปเดตล่าสุด 5 หลักสูตรอบรมออนไลน์ ได้รับเกียรติบัตรฟรี จาก สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 " ซึ่งในวันนี้ผู้เขียนก็เพิ่งผ่านการอบรมและทำแบบทดสอบมาแบบสด ๆ ร้อน ๆ ก่อนที่จะได้รับการแจ้งเตือนทาง E-mail ว่า "ขอแส
284