ข่าวสาร

หมวดหมู่

ใน

จาก

คนละครึ่งเฟส 3 รายเก่ารับเพิ่มอีก 1,500 บาท รายใหม่รับรวดเดียว 4,500 บาท ใช้สิทธิอย่างไรให้คุ้ม

คนละครึ่งเฟส 3 รายเก่ารับเพิ่มอีก 1,500 บาท รายใหม่รับรวดเดียว 4,500 บาท ใช้สิทธิอย่างไรให้คุ้ม

จากการประชุม ครม. ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา โครงการคนละครึ่งเฟส 3 ได้มีการอนุมัติเงินเพิ่ม 42,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 กรณี ได้แก่ เติมเงินเพิ่มอัตโนมัติให้กับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการคนล