เสริมดวง

หมวดหมู่

ใน

จาก

รับโชคสิ้นปี ให้ปัง ปัง ด้วยบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ให้อานิสงส์ในทุกๆ เรื่อง) มีคลิป

รับโชคสิ้นปี ให้ปัง ปัง ด้วยบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ให้อานิสงส์ในทุกๆ เรื่อง) มีคลิป

#รับโชคสิ้นปี ให้ปัง ปัง ด้วยบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย (ให้อานิสงส์ในทุกๆ เรื่อง) บทสวดสรรเสริญพระรัตนตรัย อันได้แก่ พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ หรือที่เรียกกันว่าบทสวดอิติปิโส (ซี่งเป็นการเรีย