สุขภาพ

หมวดหมู่

ใน

จาก

อันตรายของการติดหน้าจอมากเกินไป

อันตรายของการติดหน้าจอมากเกินไป

ในปัจจุบัน คนเราต้องอยู่กับหน้าจอตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ หรือทีวี โดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือที่อยู่ติดตัวของเราตลอดเวลา เพราะต้องเอาไว้ใช้ติดต่อกับคนอื่น อ่านข่าวต่าง ๆ หรือห