อื่นๆ

ความสงบคือความสุขที่แท้จริง ไม่ต้องแสวงหา

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ความสงบคือความสุขที่แท้จริง ไม่ต้องแสวงหา

ความสงบที่ใครๆ ก็อยากได้ ความสงบที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไร ไม่รู้ว่าทำอย่างไรชีวิตถึงจะสงบ มาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะ... ความสงบคือความสุขที่แท้จริง ไม่ต้องแสวงหา

ความสงบไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความเงียบสงบภายนอก แต่เป็นความสงบภายในจิตใจตนเองที่มีเราเท่านั้นที่รู้และเข้าใจตนเอง ความสงบคือความสุขที่เมื่อเราพบเจอแล้วจะสุขแบบสุขจากภายใน ใจจะเบาสบาย เย็นใจ

sunrise สงบโดยไม่ต้องอยากมีอยากได้อะไรที่เกินตัว เกินความพอดี สงบได้เพราะปล่อยวาง จากเรื่องราวต่างๆ ภายนอก ในชีวิตที่ต้องพบเจอได้แล้ว ...โดยทำความเข้าใจ และเรียนรู้ ให้เห็น ว่าเป็นอย่างไร แล้วผ่านไป... สงบ มีใจอยากยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ไม่รู้สึกอิจฉาริษยาใคร... สงบ ไม่โกรธ ไม่พูดว่าร้ายใคร ...เมื่อเกิดเรื่องราวมากระทบจิตใจก็สามารถปล่อยวางได้ เมื่อใดที่ใจเราสงบ เมื่อนั้นเราจะพบทางแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะ ความสุขที่ไม่ต้องแสวงหาอะไรมาปรนเปรอตนเอง ไม่ต้องหาสิ่งของภายนอก มาทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเรามีหรือโอ้อ้วดใคร

Advertisement

Advertisement

treeความเป็นมนุษย์ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า มีความรัก โลภ โกรธ หลง เป็นเรื่องปกติ เป็นความธรรมดาที่เกิดขึ้นและได้พบเจอในชีวิตประจำวัน เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ เราต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดจะให้เกิด บางอย่างก็ควบคุมไม่ได้ บางอย่างก็ควบคุมได้ เมื่อสภาวะภายนอกเราควบคุมไม่ได้ แต่เราสามารถควบคุมสภาวะภายในจิตใจของเราได้ค่ะ นั่นคือ การฝึกจิต ฝึกพัฒนาจิตตนเอง เมื่อต้องพบเจอคน หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เราไม่ชอบใจนัก

การมีความสงบภายในจิตใจได้นั้นใช้การฝึกฝน จะไม่ได้เกิดขึ้นได้ภายในทันที แต่ผู้ฝึกต้องใช้เวลาในการฝึกเรียนรู้ ขัดเกลาจิตใจตนเอง ขัดเกลาพฤติกรรมตนเอง ให้อยู่ในความพอดี ในทางธรรมเรียกการเดินสายกลางค่ะ แล้วความพอดีวัดค่าที่ตรงไหน ความพอดีก็อยู่ที่ใจของเรา ผู้ฝึกย่อมรู้ได้ด้วยตนเองค่ะ ว่าอะไรคือความพอดี

Advertisement

Advertisement

flowerบางคนอาจจะชอบความสงบแบบการปลีกวิเวก หรือในบางคนไม่ชอบเสียงดัง ไม่ชอบความวุ่นวาย ไม่ชอบการแก่งแย่ง ไม่ชอบการนินทาว่าร้าย ไม่ชอบการแข่งขันชิงดีชิงเด่น แต่ชื่นชอบความสงบ อาจจะชอบอยู่ในที่ๆ เงียบสงบ ไม่เกิดความรำคาญจากคนหรือสิ่งแวดล้อมที่รบกวนภายนอก จะรู้สึกว่าใจสงบ แล้วรู้สึกสบายใจ หรือบางคนอาจจะชอบการศึกษา ใฝ่หาธรรมะ มีหลักคำสอนของศาสนาพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อการทำความดีและการดำรงอยู่ในทำนองคลองธรรม เพื่อการละอายต่อบาป เกรงกลัวไม่กล้าทำบาป เพราะว่ากลัวความทุกข์ กลัวกรรมที่เกิดจากการทำบาปค่ะ จึงต้องรู้เนื้อรู้ตัวตนเองมีสติอยู่เสมอ

เราเองไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร ความสุขของแต่ละคนต่างกัน ความพอดีก็ต่างกัน ดังนั้นจงหาความสงบที่พอดี ภายในจิตใจของตนเองค่ะ แล้วจะเจอคำตอบ... เราเองเป็นคนที่ชอบความสงบค่ะ รู้สึกว่าความสงบคือ ความสุขใจอยู่กับความธรรมดา ความเรียบเฉย ความธรรมดาไม่หวือหวา มีความเป็นธรรมชาติ และความสงบไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ ที่ทำให้เราไม่สบายใจค่ะ เราจึงอยากแบ่งปันเรื่องราวในหัวข้อนี้ให้ได้เรียนรู้ไปด้วยกัน เพื่อให้ท่านได้พบความสงบแล้ว เราก็ยินดีกับทุกท่านด้วยค่ะ ...สิ่งที่เกิดล้วนเป็นสิ่งที่ดี ที่ทำให้เราได้เรียนรู้กันค่ะ

Advertisement

Advertisement

lotus

จากประสบการณ์ผู้เขียน

สิ่งที่ทำ: มีสติอยู่เสมอเวลาทำอะไรทำด้วยความมีเหตุผล ใช้ชีวิตอย่างพอดี ไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น มีความสุขในแบบของเรา ทำในสิ่งที่ตนเองชอบ โดยไม่ทำให้ใครเดือดร้อน ไม่ใช้อารมณ์ร้ายๆ

ผลที่ได้: มีความสุข มีความสบายใจและรู้สึกปลอดภัย สงบจากภายในสู่ภายนอก ใจเย็นขึ้น อดทนได้ มีเหตุผลมากขึ้น

ใครที่ยังไม่พบทางสงบของตนเอง ก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ ...ให้ท่านได้พบความสงบที่แท้จริงนะคะ ค่อยๆ ฝึกพัฒนาจิตค่ะ หัวข้อนี้จบลงเพียงเท่านี้ กดติดตามเพื่อจะได้เรียนรู้หัวข้อที่น่าสนใจไปด้วยกัน ขอบคุณค่ะ

เครดิต

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจของผู้เขียน อยากแนะนำให้ลองอ่านนะคะ...

https://intrend.trueid.net/article/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-trueidintrend_402589 https://intrend.trueid.net/article/3-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88-trueidintrend_402586 https://news.trueid.net/detail/wEoJ0nMNgVn3 https://news.trueid.net/detail/gyrmYP6GkeOJ https://intrend.trueid.net/article/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-trueidintrend_400849

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์