เสริมดวง

คาถากรณียเมตตสูตร สุดยอดพระสูตรการเจริญเมตตา มีคลิป

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คาถากรณียเมตตสูตร สุดยอดพระสูตรการเจริญเมตตา มีคลิป

กรณียเมตตสูตร สุดยอดพระสูตรการเจริญเมตตา กดฟังบทสวดในคลิปได้เลยครับ

คาถากรณียเมตตสูตร เป็นพระสูตรที่สาธยายการเจริญเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เวียนว่ายกายเกิดถือกำเนิดในวัฏสงสาร ทั้งเทพเทวา พรหม มนุษย์ สัตว์เดรัจฉาน สัมภเวสี เปรต อสุรกาย และด้วยอานุภาพแห่งบทสวดสาธยายเมตตาธรรมนั้น เหล่าสรรพสัตว์ดังที่กล่าวมาข้างต้นก็จะเกิดความเมตตา เอ็นดู รักใคร่ ไม่ทำร้าย หรือก่อกวนผู้ที่สวดได้

ปัจจุบันพบว่าจะมีแค่พระสงฆ์เป็นส่วนมากที่สวดสาธยายในพิธีต่าง ๆ ในการเจริญพระพุทธมนต์ เช่น งานขึ้นบ้านใหม่ งานทำบุญบ้าน งานแต่ง เป็นต้น น้อยมากที่จะพบในบุคคลธรรมดาสวด ดังนั้นจึงขอนำเสนอเป็นอีกหนึ่งบทที่ใช้สวด สำหรับผู้เขียนเองนั้นก็สวดภาวนาเป็นประจำมิขาด โดยเฉพาะเมื่อต้องค้างคืนหรือไปทำงาน ท่องเที่ยวต่างพื้นที่ ทำให้นอนเป็นสุข ตื่นก็เป็นสุข

Advertisement

Advertisement

บทสวดกรณียเมตตสูตร

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง
อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตัง
ติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธ
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโน
กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ.

บทสวดกรณียเมตตสูตรข้างต้น เป็นบทย่อที่เหมาะสำหรับคฤหัสถ์สวดประจำวัน เนื้อความไม่ยาวมาก สามารถสวดได้ทั้งตอนตื่นนอน หรือก่อนนอนก็ได้ ขณะสวดให้มีสมาธิและปล่อยวางในทุกสิ่งสวดพระคาถาด้วยจิตที่เมตตา ปรารถนาให้ทุกสรรพชีวิตพบเจอแต่ความสุข แต่เราปรารถนาให้ผู้อื่นพบความสุข เราก็จะเป็นสุข เหมือนสุภาษิตที่ว่า หว่านพืชเช่นไร ย่อมได้ผลเช่นนั้น เมื่อเราเมตตาเหล่าเทพเทวา เทพเทวาก็เมตตาเรา เมื่อเราเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลาย สัตว์ทั้งหลายก็จะเมตตาเราเฉกเช่นกัน

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพหน้าปก : ออกแบบโดยผู้เขียนผ่านโปรแกรม Canva (Pro)

วิดีโอ : บันทึกวิดีโอ เสียง โดยผู้เขียน

7-11 Community ห้องลับเมาท์มอยของกินของใช้ในเซเว่น อะไรดีอะไรใหม่ ต้องรู้ ต้องคุย ต้องแชร์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์