เสริมดวง

คาถาพญานาคตระกูลวิรูปักข์ พญานาคตระกูลสีทอง บันดาลทรัพย์ ร่ำรวย มีคลิป

153

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คาถาพญานาคตระกูลวิรูปักข์ พญานาคตระกูลสีทอง บันดาลทรัพย์ ร่ำรวย มีคลิป

คาถาบูชา พญานาคตระกูลวิรูปักข์

พญานาคตระกูลวิรูปักข์ นี้ จัดว่าเป็นตระกูลนาคราชที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน 4 ตระกูลนาคราชที่ปกครองชั้นบาดาล มีกายสีทอง และมี ท้าววิรูปักโขนาคราชเป็นเจ้าผู้ปกครองชั้นบาดาลและเหล่านาคราชทั้งปวง นอกจากนี้ ยังมีอีกตระกูลนาคราชอีก 3 ตระกูล ได้แก่ ตระกูลเอราปถ (พญานาคมีกายสีเขียว) ตระกูลฉัพพยาปุตตะ (พญานาคมีกายสีรุ้ง) และ ตระกูลกัณหาโคตมะ (พญานาคมีกายสีดำ)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ 3 จบ


ปัจฉิมัสมิง ทิวาภาเค สันตินาคา มหิทธิกา เตปิตุมเห อานุรักข้นตุ อาโรคเยนะ สุเขนะจะ


มีตำนานกล่าวกันว่า ท้าววิรูปักโขนาคราช เทพนาคราชในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และได้ทรงเป็นอริยบุคคลขั้นโสดาบัน เนื่องจากได้ ฟังธรรมจากพระโคดมและทรงบำเพ็ญเพียร เมื่อท้าววิรูปักษ์องค์เดิมสิ้นอายุขัยแล้ว จึงได้รับโองการจากท้าวสักกะเทวราช ให้มาเป็นเจ้าแห่งโลกบาลทั้ง 4 และถือเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ในบาดาลพิภพด้วยปกครองในทิศปัจจิม (ทิศตะวันตก) ในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกา เชื่อกันว่าใครได้สวดบทดังกล่าว จะมีโภคทรัพย์มั่นคงสมบูรณ์

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพประกอบคลิป​ ถ่ายโดยผู้เขียนเอง พญานาควัดวัดศรีพันต้น จ.น่าน


คลิปสวดมนต์ออนไลน์ และบทความที่น่าสนใจ


7-11 Community ห้องลับเมาท์มอยของกินของใช้ในเซเว่น อะไรดีอะไรใหม่ ต้องรู้ ต้องคุย ต้องแชร์

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์