เสริมดวง

คาถาหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม อิติปิโสบัวบาน ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีคลิป

847

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คาถาหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม อิติปิโสบัวบาน ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีคลิป

คาถาหลวงพ่อกลั่น วัดพระญาติการาม จ.พระนครศรีอยุธยา

สำหรับคาถาอิติปิโสบัวบานบทนี้ หลวงพ่อกลั่น ธมฺมโชติ วัดพระญาติการามท่านจะใช้สวดเพื่อทำน้ำมนต์ และใช้ภาวนาในกัมมัฏฐาน และมีเรื่องเล่าต่อ ๆ กันมาถึงความศักดิ์สิทธิ์ & พุทธานุภาพของบทสวดว่า ใครทำแต่กรรมดีแล้วหมั่นสวดภาวนาบทนี้ไม่ขาด และนำดอกบัวที่ยังไม่บานมาปักใส่แจกันไว้ หรือจะนำดอกบัวมาลอยน้ำก็ดีหากภาวนาไปเรื่อย ๆ รับรองเลยว่า ดอกบัวนั้นจะบานอย่างน่าอัศจรรย์ จึงเป็นที่มาของคาถาอิติปิโสบัวบาน นั่นเอง

  • คาถาอิติปิโสบัวบาน

ให้ตั้งนะโม (3 จบ) น้อมจิตระลึกถึงพระรัตนตรัย แล้วกล่าวพระคาถาดังนี้

อิติปิโส ภะคะวา มะอะอุ ทุกขัง กุสลาธัมมา อะกุสลาธัมมา

อิติปิโส ภะคะวา อุอะมะอุ อะนัตตาทุกขา อะทุกขาธัมมา

สะวาสุ นามะรูปังทุกขัง สะวาสุ นามะรูปังอะนิจจัง สะวาสุ นามะรูปังอะนัตตา อะระหังสัมมา ติวาคะภะโธฯ

Advertisement

Advertisement

พุทธคุณ : หากสวดภาวนาบทนี้เป็นประจำชีวิต ทำจนเป็นกิจวัตร ละเว้นความชั่ว หมั่นสร้างแต่กรรมดี เชื่อกันว่า ชีวิตของคน ๆ นั้นจักพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง ไม่ตกต่ำ

หมายเหตุ : เครดิตภาพ​โดย Pixabay : Truthseeker08


คลิปสวดมนต์ออนไลน์ และบทความที่น่าสนใจ


7-11 Community ห้องลับเมาท์มอยของกินของใช้ในเซเว่น อะไรดีอะไรใหม่ ต้องรู้ ต้องคุย ต้องแชร์

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์