เสริมดวง

คาถาหัวใจพระพิราพ ชีวิตจะสมบูรณ์พูนสุข ขจัดภูตผี มนต์ดำ มีคลิป

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คาถาหัวใจพระพิราพ ชีวิตจะสมบูรณ์พูนสุข ขจัดภูตผี มนต์ดำ มีคลิป

คาถาบูชาพระพิราพ

พระพิราพ หรือ พระไภรวะ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นปางองค์หนึ่งของ พระอิศวร หรือ พระศิวะ เป็นปางที่อุบัติมาเพื่อปราบสิ่งชั่วร้าย ในความเชื่อตามคติของ ไศวนิกาย ใน ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู นั้น องค์พระอิศวรเจ้าถือว่าเป็นทั้งผู้สร้าง ผู้ธำรงรักษา และ ผู้ทำลายล้างผู้ประพฤติทุจริต-คิดชั่ว และปกป้องคุ้มภัยผู้ประพฤติในศิลในธรรม รวมไปถึงขจัดโรคภัยอันตราย และอำนวยลาภผลความสำเร็จได้ในคราวเดียวกัน

บทเริ่มบูชา

นะโม 3 จบ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ


อิมัง พุทธัง องค์พระพิราธัง ขอเอหิจงมา
อิมัง ธัมมัง องค์พระพิราธัง ขอเอหิจงมา
อิมัง สังฆัง องค์พระพิราธัง ขอเอหิจงมา


พุทโธ สิทธิฤทธิ์ธัมโม สิทธิ์ฤทธิ์สังโฆ สิทธิฤทธิ์สุขะ สุขะ ชัยยะ ชัยยะ ลาภะ ลาภะ สัพพะธัมมานัง

Advertisement

Advertisement

ประสิทธิเม ประสิทธิเต

พุทโธ สวัสดีมีชัยธัมโม สวัสดีมีชัยสังโฆ สวัสดีมีชัย

(สวดทั้งหมด ๓ จบ)


ยักษะ สะวะรูปะ ชฎา ธะรายะ ปินากะ หัสสะตายะ สะนาตะนายะทิวะยายะ เทวายะ ทิคัมพรายะ ตัสสะไม ยะการายะ นะมะศิวายะ

คาถาบูชาหัวใจองค์พระพิราพ บทนี้ เชื่อกันว่า ผู้ใดสวดบูชาหรือเปิดเสียงสวดบูชานี้ จักพบแต่ความสวัสดิมงคล และทำลายล้างสิ่งอัปมงคลทั้งหลาย โดยเฉพาะผู้ที่โดนของอวิชชา มนต์ดำ สิ่งที่ไม่ดี หรือเผลอไปทักสิ่งไม่ดีที่พวกไสยเวทย์ทำทิ้งไว้ (ลมเพลมพัด) รวมถึงเปิดโชคเปิดลาภในที่นั่นๆ คิดทำการสิ่งใดจะพบแต่ความสำเร็จ ยิ่งในแวดวงนาฏยศาสตร์และดนตรีไทยด้วยแล้ว ถือได้ว่าเป็นหนึ่งสามบรมครู (องค์พ่อแก่พระภรตมุนี องค์พระพิราพ และเทริดโนราห์) และต้องมีหัวโขนของท่านประกอบในพิธีการสำคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในงานไหว้ครู งานครอบครู เป็นต้น

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์