เสริมดวง

คำถวายของใส่บาตร อธิษฐานจิตเวลาทำบุญ มีคลิป

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คำถวายของใส่บาตร อธิษฐานจิตเวลาทำบุญ มีคลิป

นอกจากเรื่องของเจตนา และความสุขทางใจแล้ว อีกหนึ่งเรื่องที่อาจเป็นปัจจัยสำคัญของการทำบุญ คือการสวด อธิษฐานจิต มีพระธรรมเทศนาเรื่องการอธิษฐานว่า “ทำบุญก็ได้บุญแล้ว” นี้เป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง แต่ถ้าเราไม่อธิษฐานกำกับให้ดี ถ้าเราไม่ตั้งเป้า ไม่มีแผนให้ดี เวลาบุญส่งผลจะกระจัดกระจาย ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน แม้บุญจะได้รับทันทีหลังที่จิตหรือกายของเราได้คิดหรือกระทำให้สิ่งที่ดีงาม แต่การอธิษฐานก็เป็นอีกส่วนสำคัญที่คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปแล้วเพื่อเป็นการบอกกล่าวผลบุญให้ทวีผลอย่างชัดแจ้ง

คำถวายของใส่บาตร

สุทินนัง วะตะ เม ทานัง อาสะวักขยาวะหัง โหตุ

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก.…………(ธรรมทาน , สังฆทาน , วิหารทาน ) นี้ จงถึงแก่ เจ้ากรรมนายเวร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุก ภูมิ ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่าได้ปรากฎแก่ ข้าพเจ้า ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าข้าพเจ้าจะนิพพาน ด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์