คัดลอกลิงค์

อื่นๆ

คิดอะไรไม่ออก? บอกวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

162
ครูยอร์ช
ครูยอร์ช
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก ครูยอร์ช
แจ้งตรวจสอบ
คิดอะไรไม่ออก? บอกวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

       แหล่งเรียนรู้ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ คือ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นวิทยาลัยในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็น 1 ใน 5 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาของรัฐบาล ที่จัดการเรียนการสอนด้านวิชาชีพในจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 60 ถนนนิกรบำรุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 (หรือเรียกว่าเป็น "วิทยาลัยหน้าวัด" ก็ได้) เพราะอยู่ตรงข้ามกับวัดมหาธาตุพระอารามหลวง เป็นวิทยาลัยที่อยู่ใจกลางเมืองเพชรบูรณ์ โดยแต่เดิม เป็นโรงเรียนการช่างเพชรบูรณ์  วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ มีพื้นที่ 5 ไร่ 3 งาน 52 ตารางวา มีอาหารเรียนจำนวน 4 อาคาร ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารระยะสั้น อาคารอุตสาหกรรม และอาคารวิทยบริการ

        แต่เดิมจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาชีพพระยะสั้นเพียงอย่างเดียว เป็นที่รู้จักกันดี โดยมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา ดังต่อไปนี้ ช่างเย็บผ้า ดนตรีการรวมวง ช่างเสริมสวย ช่างตัดผม ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า งานศิลปะ ทำอาหาร ทำขนม เป็นต้น ผู้เรียนที่เรียนจบสามารถไปประกอบอาชีพเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ สร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างมากมาย

Advertisement

Advertisement

ช่างตัดผมช่างเสริมสวย        ปัจจุบัน การจัดการเรียนการสอนได้เพิ่มหลักสูตรในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ใน 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.1-ปวช.3 รวม 3 ปี ในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ใน 4 สาขาวิชาเช่นกัน โดยระดับ ปวส. จัดการเรียนการสอนเป็นแบบระบบทวิภาคี (เรียนในสถานศึกษา 1 ปี ในสถานประกอบการ 1 ปี รวม 2 ปี) 

การจัดการเรียนการสอน      การดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีผลงานแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ได้แก่ รางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน รางวัลนักเรียนนักศึกษาพระราชทาน  และเป็นศูนย์ทดสอบของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ ระดับ 1) และพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การนำเสนอผลงาน ระดับ 1) และเป็นศูนย์ทดสอบและรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย

Advertisement

Advertisement

การอบรมสาขาเสริมสวย     มีศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ร้านกาแฟ PPC Coffee & Bakery และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน นักศึกษาและชุมชน จึงเห็นได้ว่า วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่ง ตามสโลแกนที่ว่า "คิดอะไรไม่ออก? บอกวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์" ที่คุณสนใจอยากเรียนรู้ อยากมีอาชีพ ลองเดินเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่งานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ดูนะครับ

Advertisement

Advertisement

เครดิตภาพ เจ้าของบทความ ขอขอบคุณ ข้อมูลจากงานศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์

 

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด