ไลฟ์แฮ็ก

ค้นหาข้อมูลใน Google อย่างไรให้ดูโปร

377
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ค้นหาข้อมูลใน Google อย่างไรให้ดูโปร

ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับความต้องการใน Google เราจะต้องทราบวิธีการพิมพ์ประโยคสำหรับค้นหาเพื่อให้ Google สามารถค้นหาสิ่งที่เราต้องการได้ถูกต้อง หลายๆ ท่านอาจจะคิดว่ายากที่ใช้งาน แต่การใช้ประโยคที่ถูกต้องจะทำให้เราเสียเวลาในการค้นหาน้อยลงอย่างมาก และ Google จะไม่พาเราหลงทางไปในทิศทางอื่นๆ

ในการค้นหาข้อมูลนั้น เราจะต้องบอก Google ให้แน่ชัดว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร โดยเราสามารถใช้เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ Google ค้นหาข้อมูลได้ตรงใจเรามากขึ้น โดยมีเทคนิคดังนี้

1. ใช้คำสำคัญหรือ Keyword อย่าง related เพื่อหาข้อมูลในเว็บไซต์ที่กำหนดเท่านั้น

ถ้าเราต้องการหาที่คล้ายหรือเกี่ยวข้องกับชื่อเว็บไซต์ที่เรากำหนด เราสามารถใช้คำสำคัญหรือ Keyword อย่าง related ได้ เช่น related:truecorp โดย Google ก็จะแสดงข้อมูลที่เกี่ยวกับ truecorp จากเว็บทั้งหลายออกมาให้เลือกอ่านต่อ

Advertisement

Advertisement

ภาพการใช้ related

2. ใช้คำสำคัญหรือ Keyword อย่าง search เพื่อหาข้อมูลในเว็บไซต์ที่เรากำหนด

เช่นถ้าเราต้องการหาข้อมูลบางอย่างในเว็บไซต์ truecorp.co.th เท่านั้น เราสามารถใช้ keyword search ในการบอกเงื่อนไขให้กับ Google ได้ เช่นในการค้นหาด้วยคำว่า search:truecorp iphone13 หรือ search:truecorp.co.th iphone13 ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกัน เพียงเท่านี้เราก็จะได้ข้อมูลจากเว็บที่ต้องการเท่านั้นโดยไม่มีข้อมูลจากแหล่งอื่นมาปะปน

ภาพการใช้ search

3. ใช้คำสำคัญหรือ Keyword อย่าง ... (จุดสามจุด) เพื่อหาข้อมูลระหว่างปีที่กำหนด

เช่นถ้าเราต้องการค้นหา iPhone ที่วางขายหรือผลิตในช่วงนี้ 2005 ถึง 2007 ก็สามารถใช้ประโยค iPhone 2005...2007 เพื่อบอกให้ Google ค้นหาข้อมูลที่ต้องการให้

ภาพการใช้ ...

4. ใช้คำสำคัญหรือ Keyword อย่าง - เพื่อบอกให้ Google ละเว้นการค้นหาคำดังกล่าว

Advertisement

Advertisement

ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ iPod แต่อยากให้ Google ตัดผลการค้นหาที่เกี่ยวกับ iPod Touch ออกจากผลลัพธ์เราสามารถพิมพ์ประโยคว่า iPod -Touch เพื่อบอก Google ได้

ภาพการใช้ -

5. ใช้คำสำคัญหรือ Keyword อย่าง * เพื่อเติมคำที่อาจจะขาดไป

ถ้าเราต้องการค้นหาข้อมูลบางอย่างแต่จำข้อความของข้อมูลนั้นๆ ได้ไม่ครบถ้วน โดยขาดคำศัพท์บางคำไป ให้ใช้ * เพื่อทดแทนคำที่ขาดหายไปได้ เช่น บริการ * มันนี่ เพื่อหาเว็บที่มีคำว่าบริการและมันนี่โดยเราลืมคำที่อยู่ตรงกลางไป

ภาพการใช้ *

6. ใช้คำสำคัญหรือ Keyword อย่าง define ในกรณีที่ต้องการหาคำนิยามหรือคำอธิบายเกี่ยวกับคำศัพท์ที่เราต้องการค้นหา

เช่น define:truecorp เพื่อหาว่าคำว่า truecorp นั้นมีความหมายหรือเกี่ยวกับเรื่องใด

ภาพการใช้ define

7. ใช้คำสำคัญหรือ Keyword อย่าง " ถ้าเราต้องหาค้นหาประโยคใดประโยคหนึ่งโดยเฉพาะโดยไม่ต้องการให้ Google แยกออกเป็นคำๆ แล้วค่อยทำการค้นหา

Advertisement

Advertisement

เช่นต้องการหาการจอง iPhone กับ True Move เราอาจจะใช้การค้นหาด้วย Google โดยใส่ " ครอบประโยคที่ต้องการค้นหาเลย เช่น "จอง iPhone 13 กับทรูมูฟ" Google ก็จะค้นหาเว็บที่มีประโยคใกล้เคียงกับประโยคของเรามากที่สุดออกมา โดยไม่แบ่งประโยคออกเป็นคำๆ แล้วไปค้นหา ทำให้ผลลัพธ์ได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น

ภาพการใช้

8. ใช้คำสำคัญหรือ Keyword อย่าง site

เพื่อค้นหาเว็บไซต์หรือเนื้อหาเฉพาะ ตัวอย่างเช่น ถ้าต้องการค้นหาไซต์ที่มีบทความเกี่ยวกับการ iPhone 13 เราจะทำการค้นหาโดยใช้ site:truecorp.co.th iphone 13

ภาพการใช้ site

ทดลองใช้งานดูนะครับ แรกอาจจะเข้าใจยากบ้าง แต่ถ้าใช้งานได้คล่องแล้วจะทำให้เราได้ผลลัพธ์ตรงกับความต้องการมากขึ้น


ภาพโดยนักเขียน

หมีขั้วโลก ทอดกรอบ〔´(エ)`〕

อัปเดตข่าวสาร และแหล่งเรียนรู้หลากหลายแบบไม่ตกเทรนด์ บน  App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์