เสริมดวง

คําขอขมาพระรัตนตรัย พร้อมคำแปล ยิ่งสวดยิ่งเสริมสิริมงคลต่อชีวิต มีคลิป

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คําขอขมาพระรัตนตรัย พร้อมคำแปล ยิ่งสวดยิ่งเสริมสิริมงคลต่อชีวิต มีคลิป

คำขอขมาพระรัตนตรัย เป็นบทสวดมนต์ที่แสดงถึงความเคารพต่อพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และผู้มีพระคุณ อีกทั้งยังเป็นการขอขมาในความผิดที่เราเคยกระทำทั้งที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ สามารถสวดได้ทุกวัน ไม่จำกัดเวลา ยิ่งสวดยิ่งทำให้จิตใจสงบ มีสมาธิ ช่วยเสริมสติปัญญา และความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต


 คำขอขมาพระรัตนตรัย

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3จบ)

สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะเม  ภันเต

อุกาสะ  ทวารัตตะเยนะ  กะตัง

สัพพัง  อะปะราธัง  ขะมะถะเม  ภันเต

อุกาสะ  ขะมามิ  ภันเต ฯ

คำแปล

หากข้าพระพุทธเจ้าได้เคยประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่มีเจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดอดโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์