อื่นๆ

"จินตนาการ" ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและการสำรวจ

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
"จินตนาการ" ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและการสำรวจ

ผู้เขียนได้สังเกตเห็นอย่างหนึ่งว่าในวัยเด็กหลาย ๆ คนมีพลังงานเหลือล้นและมีความคิดแปลกใหม่นอกกรอบอยู่เสมอ ผู้ใหญ่ที่เห็นก็จะไม่ค่อยพูดวิจารณ์ความคิดของเด็ก เพราะมองว่ายังไม่มีประสบการณ์ แต่พอเริ่มโตเป็นวัยรุ่น วัยผู้ใหญ่เมื่อใดก็ตามที่พูดอะไรแปลกใหม่หรือนอกกรอบมักจะโดนวิจารณ์ว่าไร้สาระอยู่เสมอ จึงมีข้อสงสัยว่า ทำไมต้องให้คำว่าจินตนาการต้องอยู่กับแค่คิดเรื่องไร้สาระ ทั้งที่จริง ๆ แล้วมันสามารถใช้หลักจินตนาการพัฒนาความคิดได้หลากหลายมุมมอง เลยอยากเปิดใจกับคำนี้ให้กับผู้อ่านสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกเรื่องและไม่ให้มุมมองต่อโลกแคบเกินไป


มือเปื้อนสีคำว่า "จินตนาการ" มีต้นกำเนิดมาจากคำภาษาละติน "imaginatio" ซึ่งหมายถึง "การเป็นตัวแทน" "ภาพ" หรือ "ภาพลวงตา" ซึ่งตัวมันเองย้อนกลับไปถึง "imago" ซึ่งหมายถึง "ภาพเหมือน" "ความเหมือน" หรือ "รูปลักษณ์ภายนอก" น่าประหลาดใจที่ความหมายแฝงและความเกี่ยวข้องเหล่านี้ยังคงมีความเกี่ยวข้องมาจนถึงทุกวันนี้

Advertisement

Advertisement

การใช้คำว่า "imagination" หรือคำกริยาที่ใช้คู่กับ "imagine" ครอบคลุมขอบเขตต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การคิดอย่างสร้างสรรค์ ไปจนถึงการอยู่ในภวังค์และภาพลวงตา ตัวอย่างเช่น วลีที่ว่า "ฉันไม่เคยพูดประโยคนั้น คุณลองจินตนาการถึงมันดูสิ" เหมาะที่จะนำเสนอการประยุกต์ใช้ในหลากหลายแง่มุมในการแยกแยะความคิด รวมถึงการแสดงจินตนาการและความเข้าใจผิดของมนุษย์


ความหมาย

"จินตนาการ" เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ถักทอเป็นความพยายามของมนุษย์ ครอบคลุมตั้งแต่ขอบเขตของการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางด้านวิชาการ ไปจนถึงขอบเขตของการแสดงออกทางวรรณกรรมและนวัตกรรมทางศิลปะ การประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางนี้ทำให้คำว่าจินตนาการกลายเป็นหัวข้อในสาขาวิชาที่หลากหลายและกระบวนทัศน์ทางปรัชญามาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจสอบอย่างเป็นระบบภายในขอบเขตของประสาทวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาที่ได้รับแรงผลักดันในช่วงศตวรรษที่ 20 แต่การสำรวจจินตนาการได้ลัดเลาะไปตามบันทึกความคิดของมนุษย์มานานหลายศตวรรษ

Advertisement

Advertisement

ในบริบทนี้ จินตนาการจะเกี่ยวพันกับความทรงจำ เนื่องจากโครงสร้างของจินตนาการมักจะมีความคล้ายคลึงกับแง่มุมของความเป็นจริงในอดีต (แม้ว่าจะอยู่ภายใต้การกำหนดค่าใหม่อย่างไร้การควบคุมก็ตาม ดังที่เห็นในโลกแห่งจินตนาการ) จินตนาการสามารถกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการถอดรหัสหรือทำความเข้าใจในความเป็นจริงได้ โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีที่เชี่ยวชาญ


ความสำคัญ

จินตนาการถือเป็นกลไกสำคัญที่อยู่ภายในธรรมชาติของมนุษย์ ช่วยให้คนสามารถมีส่วนร่วมกับความเป็นจริงในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงได้ สิ่งนี้ส่งเสริมการสร้างมุมมองใหม่ ๆ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในแนวทางใหม่ ๆ ในการรับมือกับความท้าทาย นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสามารถในการสื่อสารประสบการณ์ในรูปแบบที่แตกต่างและทำให้เกิดการไตร่ตรองถึงการดำรงอยู่ใน อดีต และอนาคตของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความปรารถนา ความเชื่อ การสันนิษฐาน และความทรงจำเป็นองค์ประกอบที่เชื่อมโยงกันอย่างประณีตซึ่งก่อให้เกิดการเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งกับโลกแห่งจินตนาการ

Advertisement

Advertisement

แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจการทำงานที่ซับซ้อนของมันอย่างสมบูรณ์ แต่จินตนาการก็ครองตำแหน่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในสังคมของเรา เป็นสถานที่รวบรวมความคิดและการพรรณนาอันล้ำค่า ซึ่งทุกคนมีความสามารถที่แตกต่างกันสามารถเข้าถึงได้ ความคิดสร้างสรรค์ที่เปี่ยมล้นนี้ได้อย่างไร้ขอบเขต โดยส่งเสริมข้อมูลเชิงลึกที่หลากหลายซึ่งแต่ละบุคคลสามารถนำไปใช้ได้ในระดับที่แตกต่างกัน


ประเภท

ตามกฎแล้วกลไกการทำงานที่เป็นเอกลักษณ์สามารถระบุจินตนาการสองประเภทหลัก: จินตนาการการสืบพันธุ์ และจินตนาการที่สร้างสรรค์

  • จินตนาการของการสืบพันธุ์ กระบวนการกลั่นกรองคําอธิบายทางจิตวิทยาจากเหตุการณ์และการเผชิญหน้าก่อนหน้านี้ มันใช้ความทรงจําเป็นทรัพยากรพื้นฐานในการปรับเปลี่ยนความทรงจําให้เป็นภาพนวนิยายและโครงสร้างการเล่าเรื่องภายในขอบเขตของจิตใจอย่างชํานาญ
  • จินตนาการเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวข้องกับศิลปะของการสร้างวิสัยทัศน์ทางจิตวิทยาที่เกินขีดจำกัดของความทรงจำ เปิดเผยผ่านเส้นทางอันชาญฉลาดและไม่ได้คาดคิด ทำให้เกิดแนวคิดที่ผุดขึ้นมาที่สดใหม่และไม่คุ้นเคย จินตนาการรูปแบบนี้สามารถแบ่งได้ออกเป็นส่วนย่อยที่แตกต่างกัน:

จินตนาการเชิงบวก สร้างสภาวะทางอารมณ์และพลังงานที่สูงขึ้น ซึ่งมักแสดงออกมาผ่านพลังงานที่เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่นำเสนอวิธีแก้ปัญหาหรือแนะนำมุมมองใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ

จินตนาการเชิงลบ กระตุ้นสภาวะทางอารมณ์และจิตใจที่โดดเด่นด้วยการลดลงของระดับพลังงาน จินตนาการรูปแบบนี้เด่นชัดเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกหรือประสบการณ์ที่เจ็บปวดซึ่งต่อมาก่อให้เกิดความรู้สึกไร้อํานาจหรือความเจ็บปวด


ผู้ชายวาดรูป

จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

ในภาษาพูด "จินตนาการ" และ "ความคิดสร้างสรรค์" มักจะใช้แทนกันได้ อย่างไรก็ตาม ก็มีความแตกต่างที่ละเอียดอ่อนอยู่ นั่นคือ "จินตนาการ" โน้มไปทางนามธรรมทางจิตใจ ในขณะที่ "ความคิดสร้างสรรค์" ครอบคลุมถึงการใช้นามธรรมเหล่านั้นภายในวิธีการหรือขั้นตอนโดยเฉพาะ

จินตนาการเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความสามารถในการสร้างสรรค์แนวคิด รูปภาพ และมุมมองที่หลากหลายภายในจิตใจ ในทางกลับกัน ความคิดสร้างสรรค์รวบรวมความกล้าหาญในการแสดงเนื้อหาที่เกิดจากจินตนาการอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งทำได้โดยใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ

ด้วยเหตุนี้ บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์มักมีบ่อเกิดแห่งจินตนาการอันลึกซึ้ง ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะฝันเพ้อตลอดทั้งวัน แต่มันบ่งบอกถึงความสามารถในการมองเห็นหนทางใหม่ๆ เพื่อใช้ประโยชน์จากความสามารถและทรัพยากรของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ลองพิจารณาใครสักคนที่เรียนวิธีทำเครื่องปั้นดินเผา พวกเขาอาจสร้างรูปแบบที่เรียนรู้มาในตอนแรก แต่ไหวพริบที่สร้างสรรค์จะนำพวกเขาไปสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อน มีรูปแบบแปลกใหม่ และท้ายที่สุดก็แกะสลักรูปปั้นที่โดดเด่นออกมาทั้งหมด


จินตนาการถูกกระตุ้นอย่างไร?

  • อ่านหนังสือและดูหนัง เนื่องจากจินตนาการเป็นรูปแบบของการผลิตซ้ำสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญ คือ ต้องให้เนื้อหาที่ใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้น ดังนั้น เมื่อยิ่งอ่านยิ่งดูหนัง จะได้สัมผัสกับความคิดสร้างสรรค์ของคนอื่นๆ ได้กำลังใจในจินตนาการของตัวเองมากขึ้น หรือการไปพิพิธภัณฑ์ อ่านนิยาย ก็เป็นตัวอย่างที่ดี
  • เริ่มต้นประสบการณ์แปลกใหม่ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ขาดไม่ได้ในการเสริมสร้างจินตนาการ การร่วมทุนที่เหนือกว่าปกติที่มีลักษณะความท้าทายหรือเอกลักษณ์มีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อจินตนาการ กิจกรรมต่างๆ เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวาดภาพ หรือการเดินทางไปยังเมืองที่ไม่คุ้นเคย สามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตของจินตนาการ ความพยายามเหล่านี้นำพื้นที่ที่ไม่รู้จักเข้าสู่สมองกระตุ้นให้เกิดการสร้างภูมิทัศน์ทางจิตวิทยาใหม่และเพิ่มทรัพยากรจินตนาการสำรอง
  • ทำสมาธิ การทำสมาธิในรูปแบบและวิธีการนับไม่ถ้วนกลายเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความสัมพันธ์กับความแตกต่างทางจิตวิทยาที่มักถูกมองข้ามหรือดูน่าเบื่อในชีวิตประจำวัน โดยการทำสมาธิสามารถสร้างการเชื่อมต่อกับหน่วยความจำ เจาะลึกประสบการณ์ที่ผ่านมาในความลึกและความคมชัดที่สูงขึ้น. วิธีนี้จะช่วยค้นพบขุมทรัพย์ทางจิตวิญญาณที่มีศักยภาพและกระตุ้นให้มีการสํารวจเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิต
  • ยอมรับความขี้เกียจที่มีจุดมุ่งหมาย ในยุคที่เต็มไปด้วยความฟุ้งซ่านและตัวเลือกความบันเทิงมากมาย ความคิดสร้างสรรค์ภายในที่น่าเบื่อมักจะถูกบดบัง น่าเสียดายที่การพักผ่อนซึ่งมีลักษณะทำให้หยุดดื่มด่ำกับการไตร่ตรองและสังเกตการณ์ การพักผ่อนหย่อนใจที่ใช้งานไม่เพียงแต่การไม่ทำงาน แต่ยังรวมถึงการติดต่อทางจิตวิทยากับโลกจินตนาการรอบตัว สิ่งนี้ต้องใช้เวลาในการไตร่ตรองที่คดเคี้ยวและผู้คนสามารถผจญภัยออกไปเดินเล่นกลางแจ้งหรือหยุดเพื่อชมวิวบนระเบียง ในกรณีนี้ สมองจะปลดปล่อยจากภารกิจที่อยู่ตรงหน้า สามารถเดินและสำรวจมุมใหม่ของความคิด เพื่อกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ
  • ยอมรับสิ่งล่อใจจากความอยากรู้อยากเห็น ความอยากรู้อยากเห็นเป็นพันธมิตรที่มีคุณค่าของจินตนาการและโดยทั่วไปจิตใจที่เป็นนวัตกรรมและจินตนาการมากที่สุดโดยธรรมชาติมีความปรารถนาที่ไม่รู้จักพอที่จะเข้าใจความซับซ้อนของความเป็นจริงอย่างลึกซึ้งโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์โดยตรง บางครั้งการยอมจํานนต่อสาขาความรู้ที่ไม่รู้จักกลายเป็นสิ่งที่จําเป็น การผจญภัยเข้าสู่ดินแดนแห่งความเข้าใจที่ไม่คุ้นเคยไม่เพียงแต่จุดประกายการแสวงหาความรู้ แต่ยังช่วยเติมเต็มเนื้อหาที่สดใหม่และยังไม่ได้สำรวจเข้าไปในดินแดนแห่งจินตนาการ การเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่นการชมสารคดีการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับวรรณกรรมทางเทคนิคหรือการเข้าร่วมการประชุมที่เน้นหัวข้อที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมสามารถกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของความรู้และจินตนาการแบบดั้งเดิม

ตัวหนังสือ


ผู้หญิงถือกระจกไว้ด้านบนผู้เขียนสรุปว่า ปฏิสัมพันธ์ระหว่างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เป็นแง่มุมพื้นฐานของการรับรู้ของมนุษย์ จินตนาการ รวมถึงการสร้างภาพ ความคิด และมุมมองในใจ ซึ่งมักจะดึงออกมาจากความทรงจำหรือเข้าสู่ดินแดนที่ไม่รู้จัก เป็นกลไกที่ทำให้เกิดมุมมองใหม่ๆ และสำรวจแนวคิดที่แตกต่าง ในทางตรงกันข้าม ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวข้องกับการได้รับผลผลิตจากจินตนาการ และการมอบรูปแบบที่จับต้องได้ ผ่านเทคนิคและวิธีการต่างๆ
แนวคิดเหล่านี้ได้รับการศึกษามาตั้งแต่สมัยโบราณแนวภาพวาดและในขณะที่บางครั้งสามารถใช้แทนกันได้จากภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จินตนาการมักจะมุ่งเน้นไปที่นามธรรมทางจิตวิทยาและความคิดสร้างสรรค์มุ่งเน้นไปที่การใช้งานจริง จินตนาการเป็นทรัพยากรที่ไม่มีที่สิ้นสุดของความคิดใหม่ ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากวรรณกรรม ภาพยนตร์ ศิลปะและความคิดสร้างสรรค์รูปแบบอื่น ๆ การปลูกฝังการมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมและการแสวงหาประสบการณ์แปลกใหม่นอกเหนือจากชีวิตประจําวันสามารถกระตุ้นจินตนาการได้ การทำสมาธิและการได้ทำอะไรอย่างตั้งใจมองโอกาสเป็นทางเลือกใหม่ ๆ ก็ช่วยเสริมสร้างจินตนาการได้ด้วยเช่นกัน

ภาพปก โดย Miguel Á. Padriñán / Pexels Edit by Canva

ภาพที่ 1 โดย Charles Parker / Pexels

ภาพที่ 2 โดย Rachel Claire / Pexels

ภาพที่ 3 โดย Antoni Shkraba / Pexels

ภาพที่ 4 โดย SHVETS production / Pexels

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์