อื่นๆ

ชีวิตดีด้วยสัมมาชีพ ความซื่อสัตย์

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ชีวิตดีด้วยสัมมาชีพ ความซื่อสัตย์

สวัสดีค่ะ วันนี้พบกับหัวข้อที่อยากให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ในการเลี้ยงชีพของตน เพื่อการเป็นคนดีในสังคมและทำให้สังคมน่าอยู่ค่ะ การประกอบสัมมาชีพคืออะไร แล้วดีอย่างไร ลองเปิดใจอ่านกันค่ะ... ชีวิตดีด้วยสัมมาชีพ ความซื่อสัตย์

การประกอบสัมมาชีพ คือ การประกอบอาชีพที่ทำด้วยความสุจริต มีความซื่อสัตย์ ไม่คดโกงใคร ไม่เอาเปรียบใคร คือมีคุณธรรมในการทำงานเลี้ยงชีพของตน ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ ผลตอบแทนจากการทำงาน อาจจะได้รับเงินจำนวนที่ดี มีความพึงพอใจ หรือในบางอาชีพแม้ไม่ได้ทำให้ร่ำรวย หรือไม่ได้เงินมากมาย แต่ว่ามีความสบายใจที่ได้ซื่อสัตย์ในอาชีพของตน

teacherเงินที่หามาได้ด้วยน้ำพัก น้ำแรง จากหยาดเหงื่อของตนเอง เป็นเงินที่มีค่าค่ะ เมื่อจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อ สามารถใช้ได้อย่างสบายใจ เพราะว่าเงินนั้นเป็นเงินของเราเอง เราเป็นผู้หาเงินมา เช่น จะนำเงินไปทำบุญ ก็สามารถทำบุญได้อย่างบริสุทธิ์ใจ เพราะว่าเงินที่หามาได้เกิดจากความสุจริต แม้ทำบุญเพียง 1 บาท ก็ได้บุญมาก อยู่ที่จิตของเราตั้งมั่นในการทำความดีค่ะ เวลาเราหยอดตู้ทำบุญลงไป เสียงเหรียญของเราดังกังวาน ตกลงไปที่พื้น นั่นคือ บุญของเราได้เกิดแล้ว เป็นบุญที่บริสุทธิ์ค่ะ หรือว่าอยากนำเงินไปใช้ในกิจกรรมส่วนตัวก็ใช้ได้อย่างสบายใจ เช่น ซื้อของที่ตนเองชอบ หรือซื้อของขวัญให้ผู้อื่น ก็ทำได้อย่างสบายใจเพราะเป็นเงินของเราที่หามาได้อย่างสุจริตค่ะ

Advertisement

Advertisement

doctorการประกอบสัมมาชีพ ไม่ต้องระแวงอะไร หรือกลัวว่าผลที่ทำจะเป็นอย่างไร ไม่ต้องกลัวคนกล่าวว่าร้าย เพราะทำหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ใจ เมื่อประพฤติดี ผลดีๆ ย่อมเกิดขึ้นค่ะ ตัวเรารู้ว่าเราทำอะไร และคนอื่นก็เห็น ถึงแม้วันนี้อาจจะยังไม่เห็น แต่วันหน้าคนก็จะรู้เองค่ะ ให้ตั้งใจทำความดีต่อไป ปฏิบัติตามหน้าที่ๆ ได้รับมอบหมายและเป็นหน้าที่ของตนเอง ไม่ว่าจะอาชีพไหนก็ล้วนแล้วแต่มีค่าและมีความสำคัญในสังคมค่ะ เพราะว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้น ต้องอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน การเกื้อหนุนและมีน้ำใจต่อกัน จึงจะดำรงอยู่ได้อย่างสงบสุขและราบรื่น

เพราะว่าแต่ละคนมีความถนัด มีความชอบไม่เหมือนกัน มีการศึกษาที่ต่างกัน จึงให้ทำงาน ทำกิจกรรมได้ดีต่างกันค่ะ เช่น การประกอบอาชีพค้าขาย ก็ทำโดยสุจริต ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค ตั้งราคาให้เหมาะสมกับสิ่งที่จะขาย และนำสิ่งที่ดีให้แก่ผู้บริโภคได้ทาน ได้ใช้กัน หรือการทำงานออฟฟิศ แม้จะเห็นเงินมากๆ ที่อยู่ตรงหน้า แต่ก็ยึดมั่นทำด้วยความซื่อสัตย์ ไม่ยักยอกทรัพย์ ไม่คิดคดโกงเงิน หรือคนที่ทำงานด้านการบริการ ก็บริการผู้อื่นด้วยความจริงใจ ด้วยความเต็มใจ พูดจาไพเราะ อ่อนโยน และดูแลให้ดีตามหน้าที่ หรือคนที่มีทำหน้าที่ในการสอน ก็ถ่ายทอดความรู้สอนด้วยความเอาใจใส่ ตั้งใจทำเพื่อให้ผู้เรียนรู้ได้รับประโยชน์ที่ดีและนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ

Advertisement

Advertisement

goodชีวิตดีด้วยสัมมาชีพ ชีวิตดีได้ด้วยความซื่อสัตย์ ก็เพราะการยึดมั่นในสิ่งที่ดีย่อมมีคนเห็น มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็น เราทำกรรมดีเป็นการสั่งสมความดี สั่งสมบุญไป ผลของการทำความดีก็จะส่งผลถึงเราเอง ไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งจะทราบได้ด้วยตนเอง คือ อาจจะได้รับโอกาสดีๆ ในชีวิต ได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีที่ช่วยชี้แนะ นำพาเราไปในทางที่ดี เพื่อให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้น ได้มีรายได้มีเงินมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้ค่ะ

พลังงานดีๆ ย่อมดึงดูดกัน ตัวเราเป็นอย่างไร เราจะเป็นผู้ที่ดึงดูดคนที่มีอะไรคล้ายๆ กับเรา เข้ามาหาเราค่ะและดึงดูดเรื่องราวดีๆ ให้เกิดขึ้น ...เมื่อทำสิ่งที่ดีตัวเราจะรู้สึกปลอดภัย ในสิ่งที่ทำค่ะ

sunrise

จากประสบการณ์ผู้เขียน

สิ่งที่ทำ: ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรมที่ดีในอาชีพของตนด้วยความเต็มใจและทำด้วยใจจริง เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทุกอาชีพในสังคม

Advertisement

Advertisement

ผลที่ได้: ได้ความสบายใจในการใช้ชีวิตในทุกวัน รู้คุณค่าในการมีชีวิตอยู่ของตนเองว่าทำเพื่ออะไร ได้ทำเพื่อตนเองและทำสิ่งที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำให้สังคมน่าอยู่ อยู่กันอย่างสันติสุข

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ทำดี ประกอบสัมมาชีพและมียึดมั่นในความซื่อสัตย์ ขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดี มีกัลยาณมิตรที่ดีค่ะ สำหรับหัวข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการเรียนรู้ในหัวข้อถัดไปค่ะ ขอบคุณที่อ่านจนจบค่ะ

เครดิต

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจของผู้เขียน อยากแนะนำให้ลองอ่านนะคะ...

https://intrend.trueid.net/article/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-trueidintrend_402589 https://intrend.trueid.net/article/3-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88-trueidintrend_402586 https://news.trueid.net/detail/wEoJ0nMNgVn3 https://news.trueid.net/detail/gyrmYP6GkeOJ https://intrend.trueid.net/article/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-trueidintrend_400849

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์