อื่นๆ

ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมง่าย ๆ ในภาษา C C++

8.4k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมง่าย ๆ ในภาษา C C++

ภาษาซี เป็นภาษาโปรแกรมที่มีผู้คนใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุดตลอดกาล เป็นภาษาระดับสูงที่มีความยืดหยุ่นของโปรแกรมและมีสิ่งอำนวยความสะดวก เป็นภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาของมนุษย์ ทำให้เขียนง่ายและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น ในการเขียนโปรแกรมจะมีคำสั่งต่าง ๆ ฟังก์ชันของโปรแกรม และการสร้างตัวแปรต้องไม่ซ้ำกับคำสงวนในภาษาซี และมีตัวแปรต่าง ๆ ที่เราต้องเรียนรู้ก่อนการเขียนโปรแกรม วันนี้จะนำตัวอย่างการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นมาให้ดูกันค่ะ

โปรแกรมตรวจสอบจำนวนคู่จำนวนคี่

โค้ด

#include //เป็นส่วนหัวของโปรแกรมที่ต้องมีทุกครั้งในการเขียนโปรแกรม

int x;

void i();

char num(int y);

int main(){

//นำฟังก์ชันที่เราสร้างมาทำใน main ซึ่งเป็นฟังก์ชันหลักของโปรแกรม

i();

num(x);

}

//เป็นการสร้างฟังก์ชัน เพื่อสะดวกในการเรียกใช้เมื่อเราต้องการเรียกใช้หลายๆครั้ง

Advertisement

Advertisement

void i(){

printf("Enter your number : ");

scanf("%d",&x); //รับค่าจากผู้ใช้งานเข้าไปเก็บในตัวแปร x

}

char num(int y){

int num = (x%2); //( % คือการหารเอาเศษ )

if(num == 0){ //เป็นการตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า num = 0 ให้ทำใน if ถ้าไม่ใช่ให้ทำใน else

printf("Number is even");

}

else{

printf("Number is odd");

}

return num; //คืนค่ากลับไปที่ num

}

ผลการรันของโปรแกรม

ผลการรัน

ผลการรัน

โปรแกรมบวกเลข

โค้ด

#include
int main()
{
int num1, num2 , SUM; //สร้างตัวแปรเพื่อนำมาเก็บค่า
printf("Enter number 1 : "); //รับค่าจากผู้ใช้งานมา 2 ค่า แล้วนำไปเก็บที่ num1 และ num2
scanf("%d", &num1);
printf("Enter number 2 : ");
scanf("%d", &num2);
SUM = num1 + num2; // สูตรการบวก
printf("SUM = %d\n", SUM); //นำผลลัพธ์ที่ได้มาแสดงออกทางหน้าจอ
}

Advertisement

Advertisement

ผลการรันโปรแกรม

ผลการรัน

โปรแกรมแปลงฟุตเป็นนิ้ว

โค้ด

#include

int main() {

int feet,inches; //สร้างตัวแปรเพื่อเก็บค่า

printf("Enter number of feet : "); //แสดงผลออกทางหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้ทราบว่าต้องป้อนอะไร

scanf("%d", &feet); //รับค่าฟุตจากผู้ใช้งาน

inches = feet * 12; //สูตรการแปลงฟุตเป็นนิ้ว

printf(" %d inches ",inches); //เป็นการแสดงผลลัพธ์ออกทางหน้า

}

ผลการรันโปรแกรม

ผลการรัน

โปรแกรมรับค่าและแสดงค่า

โค้ด

#include

char string[100]; //กำหนดตัวแปรสตริงให้เก็บจำนวนอักขระได้ 100 ตัว

int main() {

printf("Enter your name : "); //โปรแกรมแสดงออกทางหน้าจอเพื่อให้เราป้อนชื่อ

scanf("%s", string); //นำชื่อที่เราป้อนไปเก็บไว้ในตัวแปร string

printf("Hello.your name is %s", string); //นำตัวแปร string มาแสดงออกจากหน้าจอ

Advertisement

Advertisement

}

ผลการรันโปรแกรม

ผลการรัน

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นที่นำมายกตัวอย่างให้ดูนะคะ การเขียนโปรแกรมภาษาซีสามารถทำได้หลายรูปแบบ มีทั้งแบบพื้นฐานง่ายๆ และแบบยาก ผู้เขียนโปรแกรมจะต้องศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวรูปแบบและโครงสร้างต่าง ๆ ของภาษาซี สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ต่างๆได้ค่ะ

ภาพโดย นักเขียน

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์