อื่นๆ

ต้นไม้แห่งความสุข

262
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ต้นไม้แห่งความสุข

ต้นไม้สงบนิ่งยืนยง ยามแล้งปลิดใบ ยามหนาวผลิดอก ยามฝนก็งอกงาม ปรับจิตตามภาวะ

ต้นไม้สูงใหญ่มากมาย เล็กบ้างหลากหลาย นานาพันธุ์ไม้ที่เติบโตขึ้นมีทั้งช่วงออกดอกผลสวยงาม ช่วงไม่มีดอก เราก็คอยรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ย เพื่อหวังว่าวันหนึ่งเมื่อถึงฤดูที่ออกดอก ต้นไม้จะเบ่งบานออกให้เราได้ชื่นชม และมอบร่มเงาในต้นไม้ใหญ่

ภาพโดยผู้เขียน

ต้นไม้ คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ให้คุณประโยชน์มากมาย ทั้งดอก ใบ ลำต้น แม้กระทั้งรากที่หยั่งลงดินก็ยังโอบอุ้มผืนดินและน้ำให้คงอยู่ ประโยน์หลัก ๆ ที่ผมคิดว่าผู้อ่านได้ยินอยู่เป็นปกติก็คือ การผลิตออกซิเจนให้กับโลกใบนี้ ให้เราได้สูดอากาศบริสุทธิ์เข้าสู่ร่างกายผ่านลมหายใจ

ต้นไม้สอนอะไรบ้าง

ต้นไม้เมื่อถูกหักกิ่ง มักจะพยายามแทงหน่อใหม่ยื่นออกมา ต้นไม้ไม่เคยเสียเวลาให้กับความเจ็บปวดหรือความท้อแท้ ปล่อยกิ่งก้านที่แห้งตกลงไปเป็นปุ๋ยให้กับตนเอง

Advertisement

Advertisement

ภาพโดยผู้เขียน

หากลองเปรียบเหมือนชีวิตคนเรานั้น เมื่อยามทุกข์ก็อย่าท้อแท้ เพียรพยายามแก้ไขปัญหาแล้วสู้ต่อไป เดินไปข้างหน้าดังหน่อไม้ใหม่

ใช้ความทุกข์นั้นเป็นบทเรียน เป็นอาหารแก่ปัญญาและจิตใจให้เราเติมโตขึ้น เช่นกิ่งไม้แห้งที่หลายเป็นปุ๋ยเพื่อหล่อเลี้ยงลำต้นของตนต่อไป

ทำชีวิตให้เป็นต้นไม้ สงบนิ่ง เยือกเย็น ไม่ไหวเอนกับสิ่งใด ๆ เหมือนชีวิตที่ต้องผ่านอุปสรรคมากมาย แต่แดด ฝน หรืออุปสรรคนั้นกลับทำให้ต้นไม้เจริญงอกงาม ชีวิตก็เช่นกัน

สอนใจ

ต้นไม้ทุกต้นล้วนมีคุณค่าในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็กเหมือนต้นหญ้า หรือจะต้นใหญ่อายุ 100 ปี ต้นหญ้าปกคลุมผืนดินให้มีความชุ่มชื้น ส่วนต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา ให้อากาศบริสุทธิ์ และออกผลให้ชีวิตอื่น ๆ ได้ประทังความหิว

ภาพโดยผู้เขียน

เปรียบเหมือนคนเราทุกคนย่อมมีคุณค่าในตนเอง หากเราเห็นคุณค่าในตนเองแล้ว เราก็ควรใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่า และมองเห็นคุณค่าของผู้อื่นเช่นกัน

Advertisement

Advertisement

เราหวังที่จะได้เห็นผลของต้นไม้ หวังที่จะได้เห็นดอกที่งดงาม เราจึงใส่ปุ๋ย พรวนดิน และรดน้ำ

ชีวิตที่เราหวังให้งดงามก็เช่นกัน ต้องหมั่นรดน้ำ ใส่ปุ๋ย แก่รากของชีวิต นั่นคือ การศึกษาและปัญญา เรียนรู้และอดทน เราก็จะได้ซึ่งดอกผลอันงดงาม

หากเราใช้ชีวิตอย่างต้นไม้ เราคงเติบโตอย่างมั่นคงและเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้มากมายนะครับ

ขอบคุณหนังสือ พุทธ สุข เซน: Think beyond to you

ภาพประกอบทั้งหมดโดย ผู้เขียน

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
กระบี่เล่มเดียว
กระบี่เล่มเดียว
อ่านบทความอื่นจาก กระบี่เล่มเดียว

ชอบเรื่องของสุขภาพ ทั้งการดูแลร่างกาย จิตใจ และการพัฒนาตนเอง

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์