อื่นๆ

ทำไมคนทั่วไปมักมองว่างานราชการสบาย

361
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ทำไมคนทั่วไปมักมองว่างานราชการสบาย

ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน มักจะถูกปลูกฝังถึงการเป็นข้าราชการว่าเป็นอาชีพที่มั่นคง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีสวัสดิการที่ดีในการรักษาที่ครอบคลุมถึงพ่อแม่ สามี ภรรยา และลูก รวมถึงเมื่ออายุ 60 ปี ยังได้รับบำเหน็จบำนาญให้ได้ใช้ ในยามแก่ชรา ไม่แปลกใจเลยว่าในแต่ละปีมีผู้คนจำนวนมากสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการ แต่การได้รับเข้าบรรจุเป็นข้าราชการนั้นกลับมีจำนวนที่น้อยมาก เพราะการสอบแข่งขันในการบรรจุเข้ารับราชการนั้นยากมาก ผู้ที่สอบได้ต้องสอบผ่านทั้งภาค ก ,ภาค ข และภาค ค

การสอบ

ภาพประกอบจาก pixabay.com

แต่คนทั่วไปมักจะมีแนวความคิดที่ว่า งานราชการเป็นงานที่สบาย เช้าชามเย็นชาม เข้างานตอนเช้าช่วงบ่ายกลับบ้าน วันๆ ไม่มีงานทำ ซึ่งความเป็นจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้น ขึ้นอยู่กับกับตำแหน่งงานที่ได้บรรจุว่าสังกัด กระทรวง ทบวง กรม อะไร บางสายงานเป็นงานที่หนักและเหนื่อยมาก บางหน่วยงานต้องพบปะประชาชน อีกทั้งระบบงานบางอย่างไม่เอื้ออำนวยในการทำงาน ตลอดจนการที่มีผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าที่ชอบใช้อำนาจสั่งการ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แต่ทำตามไม่อาจขัดได้ ต้องคล้อยตามถึงจะอยู่รอดในสังคมราชการ

Advertisement

Advertisement

งานข้าราชการบางคนอาจคิดว่าการทำงานราชการเป็นงานมั่นคงที่สุดไม่มีทางโดนไล่ออก แต่ในความเป็นจริง งานราชการก็มีความเสี่ยงไม่ต่างจากงานเอกชนแต่อาจจะน้อยกว่า แถมมีโอกาสเสี่ยงติดคุกมากกว่าเอกชนด้วยซ้ำ ถ้าข้าราชการทำผิด ไม่ว่าจะเป็นความผิดที่ก่อขึ้นเอง เช่น การละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือความผิดที่ไม่ได้ก่อขึ้นเองแต่มีผลสืบเนื่องเกี่ยวข้องกัน เช่น ผู้บังคับบัญชาสั่งลงนามในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควร ความมั่นคงในชีวิตก็จะกลายเป็นความเสี่ยงในชีวิตแทน ส่วนเรื่องวันหยุดที่ใคร ๆ ต่างอิจฉาว่า ข้าราชการ มีวันหยุดเยอะแยะมากมาย ทั้งวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ แต่ในความเป็นจริงวันหยุดยังต้องทำงาน หากมีงานเยอะ หรือถ้ามีกิจกรรมของรัฐก็ต้องไปทำ บางครั้งต้องเข้าเวร เป็นงานฟรีไม่ได้รับเงินค่าจ้าง เวลามีปัญหาไม่ว่าปัญหาทางการเมือง ทางสังคม ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ข้าราชการจะเป็นด่านแรกที่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ ถ้ามีปัญหาเกิดขึ้น มันคุ้มค่าไหมกับชีวิตข้าราชการ

Advertisement

Advertisement

ปฎิทินวันหยุดภาพประกอบจาก pixabay.com

บทสรุปสุดท้ายอยากให้คนธรรมดาทั่วไป มองอาชีพข้าราชการไม่ได้สบายอย่างที่เข้าใจ แถมงานอาจจะหนักกว่า เสี่ยงภัยกว่างานเอกชนเสียด้วยซ้ำ เพียงแต่ว่างานราชการมีข้อดีกว่างานเอกชนเพียงแค่เรื่องสวัสดิการเท่านั้น

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์