คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

น่าน จัดงานวันมหิดลรำลึก

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
น่าน จัดงานวันมหิดลรำลึก
https://youtu.be/ukaCmkPA3IY โรงพยาบาลน่านร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรรมโครงการเสริมสร้างสุขภาพเนื่องในวันมหิดลประจำปี 2562 วันนี้ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพเนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกพระเกียรติคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ และสาธารณสุขไทย กิจกรรมประกอบด้วยพิธีทางศาสนาวีดีทัศน์สารคดีเทิดพระเกียรติ และพิธีราชสักการะพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย มีนิทรรศการผลงานคุณภาพ การมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน องค์กร ชมรม ชุมชน บุคคลที่มีผลงานดีเด่น โดยเริ่มพิธี เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น ๕ อาคารสิริเวชรักษ์ เชิญแขกผู้มีเกียรติเข้าห้องประชุม พิธีทางศาสนา พิธีราชสักการะพระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขของไทย ชมสารคดีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ

Advertisement

Advertisement

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก เรียบเรียงโดย นพ.วิชาญ จงประสาธนสุข พิธีราชสักการะแด่พระบิดาแห่งการแพทย์และสาธารณสุขไทยจากนั้น นพ.วสันต์ แก้ววี รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวรายงาน กล่าวอาเศียรวาทถวายราชสดุดี สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดย นพ.นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน รับชมวีดีทัศน์การพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลน่านสู่เครือข่ายชุมชน จัดทำโดย กลุ่มงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา โรงพยาบาลน่าน พิธีมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงาน องค์กร ชมรม ชุมชน บุคคล ที่มีผลงานดีเด่น ประชาจิตอาสาโรงพยาบาลน่าน 1.ภาคีเครือข่ายชุมชนร่วมใจให้การดูแลสุขภวะของประชาชนที่เข้มแข็ง ดีเด่น เทศบาลเมืองน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน

Advertisement

Advertisement

2.ภาคีเครือข่ายชุมชนร่วมใจให้การดูแลสุขภาวะของประชาชนที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองน่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก  องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน 3.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน ดีเด่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไชยสถาน 4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภพตำบล ให้การดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านได้ครอบคลุม และภาวะแทรกซ้อนลดลง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านน้ำโค้ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ บ้านละเบ้ายา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกองควาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดูใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาซาว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเรือง 5.วัดส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรค ดีเด่น วัดน้ำล้อม

Advertisement

Advertisement

6.โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดูแล และฟื้นฟูสภาพตนเอง ดีเด่น โรงเรียนผู้สูงอายุเสี้ยวดอกขาว เทศบาลเมืองน่าน โรงเรียนผู้สูงอายุ่ "ศูนย์สมวัยใส่ใจสุขภาพบ้านดอนแก้ว" และสื่อมวลชนผู้ทำคุณประโยชน์ 4 ท่าน ได้แก่ นายอภิศักดิ์ นิธิพงษ์พานทอง ผู้สื่อข่าวไทย PBS นายบุญยงค์ สดสอาด ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ หนังสือพิมพ์ข่าวราชการ นายอภิญญา เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ทีมข่าวที่นี่เมืองน่าน ผู้ดำเนินรายการ นักจัดรายการ สถานีวิทยุธนันท์ชัยเรดิโอ FM 100.25 MHz น่าน และผู้สื่อข่าวไทยนิวส์ นางวิจิตรา โกสีย์ นักจัดรายการ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน (สวท.น่าน) F.M. 94.75 MHz

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด