เสริมดวง

บทสวดขอขมากรรมบุพการี ขออโหสิกรรม สำเร็จ ราบรื่น เจริญรุ่งเรืองทุกราย มีคลิป

649

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
บทสวดขอขมากรรมบุพการี ขออโหสิกรรม สำเร็จ ราบรื่น เจริญรุ่งเรืองทุกราย มีคลิป

ขอขมากรรมบิดามารดา หรือใครถูกเลี้ยงมาด้วยญาติผู้ใหญ่ ที่ไม่ใช่พ่อแม่ แต่เป็นผู้ที่มีพระคุณต่อเราไม่ว่าจะเป็นใคร และอยากทำการขอขมาขออโหสิกรรม และแถมพ่วงด้วยการขอความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง ก็สามารถทำได้เช่นกัน

บทสวดขอขมากรรมบุพการี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ข้าพเจ้าขอขมากรรม หากกรรมใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วผิดพลาดประการใดด้วยกาย ด้วยวาจา และใจก็ดี ตั้งแต่อดีตชาติเป็นต้นไปมาจบจนวันนี้ ทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้าระลึกได้ก็ได้ ทั้งที่ระลึกไม่ได้ก็ดี ทั้งที่ข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี รู้เท่าถึงการณ์ก็ดี ขอทุกๆ พระองค์จงโปรดเมตตาอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญ

รูปหน้าปกพื้นหลังวีดีโอ pexels โดย Vitaly Gariev

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์