เสริมดวง

บทสวดมนต์อาราธนาศีล 5 มีคลิป

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
บทสวดมนต์อาราธนาศีล 5 มีคลิป

บทสวดพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ ทุกคนควรมีศีล 5 ในใจ จะทำให้เราไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่ประพฤติผิดศีลธรรม กรรมชั่วก็จะเกิดได้ยาก รักษาศีลเท่ากับรักษาตัว

บทสวดมนต์อาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ
ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

รูปหน้าปกพื้นหลังวีดีโอ pixabay โดย suketdedhia

ส่องที่เที่ยว พิกัดลับห้ามพลาด มุมถ่ายรูปสวยที่ทรูไอดีคอมมูนิตี้

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์