คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

บรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.๑๐

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
บรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.๑๐
วิทยาลัย อี.เทค ร่วมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ. 14 และวัดชุมแสงศรีวนาราม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  จัดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ ในหลวง ร.๑๐ โดยมีนักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วม 242 คน   ไม่พลาดทุกกระแสร้อนชลบุรี-พัทยา กดรับข่าว “พัทยานิวส์”ผ่านไลน์ได้แล้ววันนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ร่วมกับศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 และวัดชุมแสงศรีวนาราม ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี  จัดโครงการบรรพชาสามเณร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 67 พรรษา โดยมี พันเอก ณฐกร วัชรประทีป ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 เป็นประธานในพิธีและมี ดร.ประเสริฐ กลิ่นชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  คณะนายทหาร,อาจารย์และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วม ณ วัดชุมแสงศรีวนาราม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยที่โครงการดังกล่าว มีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จำนวน 242 คนเข้าร่วม  ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 2 ตุลาคม 2562

Advertisement

Advertisement

พันเอก ณฐกร วัชรประทีป  กล่าวว่า โครงการบรรพชาสามเณร ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)  จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 แสดงให้เห็นถึงการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาวิชาทหารได้มีความกตัญญูต่อบิดา มารดา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่สำคัญยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหาร ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมตามคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติอย่างเข้าใจถ่องแท้ สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไป

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด