อื่นๆ

บางคำพูดคือบาป อย่าทำร้ายจิตใจคนอื่นด้วยคำพูด

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
บางคำพูดคือบาป อย่าทำร้ายจิตใจคนอื่นด้วยคำพูด

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับทุกท่านกับการเรียนรู้ไปด้วยกัน ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ วันนี้พบกับหัวข้อ... บางคำพูดคือบาป อย่าทำร้ายจิตใจคนอื่นด้วยคำพูด

คำพูด คือ คำหรือประโยคที่พูดออกไปแล้วไม่สามารถย้อนกลับได้ ดังนั้นทุกคำที่พูดออกไปเพื่อสื่อสาร ล้วนแล้วเป็นการสื่อความหมาย ไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่ดี หรือคำพูดที่ไม่ดี ล้วนส่งผลโดยตรงกับผู้พูดและผู้ฟัง การพูดจาดี พูดจาน่าฟัง เป็นเสน่ห์ที่ดี ที่ดึงดูดคนดีๆ เข้ามาในชีวิต เป็นเสน่ห์ที่ทำให้คนประทับใจได้ แม้เพียงพึ่งรู้จักในครั้งแรกที่ได้พูดคุย ...แต่การพูดจาไม่ดี คำพูดที่บั่นทอนความรู้สึกของผู้ฟังนั้น นอกจากทำให้ผู้พูดเกิดเศษกรรม เป็นเป็นบาปติดตัวแล้ว ก็ยังเป็นการบั่นทอนทำให้ผู้อื่นเสียความรู้สึก เสียกำลังใจ ยิ่งถ้าพูดจาบั่นทอนไปเรื่อยๆ ความรู้สึกก็ยิ่งสะสม ทำให้เสียความรู้สึก เสียมิตรภาพดีๆ ไปได้

Advertisement

Advertisement

ไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ชิด คนในครอบครัว หรือคนอื่นๆ ในสังคม ล้วนแล้วมีอิทธิพลกับเราไม่มากก็น้อยเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมต้องมีการสื่อสารกัน มีการช่วยเหลือเกื้อกูล มีความเอื้ออาทรต่อกัน คำพูดที่พูดไปโดยไม่คิดอะไร อาจจะร้ายแรงขนาดทำให้คนตายทั้งเป็น ก็เป็นไปได้ค่ะ

เราขอจำแนกไว้ 4 หัวข้อ ได้แก่

1.การพูดเพ้อเจ้อ

women

คือ การพูดจาไปเรื่อย พูดในสิ่งที่บางครั้งไม่สมควรจะพูด การพูดเกินความจริง พูดเรื่อยเปื่อย โดยไม่ได้ดูบริบทเรื่องราว ความเหมาะสม ...การพูดเพ้อเจ้อนั้นส่งผลโดยตรงต่อผู้พูดคือ ทำให้เป็นคนที่ไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากการที่พูดจาไปเรื่อย ผู้ฟังก็อาจจะไม่รู้ว่าอันนี้พูดจริง หรือว่าพูดเล่น ไม่รู้ว่าเรื่องไหนคือเรื่องจริง ทำให้ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือลดลง ...เมื่อจะพูดเรื่องทางการ เรื่องที่สำคัญจึงทำให้ไม่ได้ใจคน คนไม่ค่อยให้ความสนใจ คนก็อาจจะเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง หรืออาจจะไม่เชื่อเลย ก็ส่งผลโดยตรง ยิ่งคนที่ประกอบอาชีพทำธุรกิจ หรืออาชีพที่ต้องติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ต้องเจอคนเยอะ ถ้าพูดไปเรื่อย พูดเล่น ก็ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือ ส่งผลกระทบที่ไม่ค่อยดีกับงานได้ค่ะ ...บาปของการพูดเพ้อเจ้อ ในภพชาตินี้เราก็จะทราบดีว่าส่งผลโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือ ส่วนบาปที่ติดตัวไป ก็ต้องไปชดใช้กรรมกันไปในภพชาติข้างหน้า

Advertisement

Advertisement

2.การพูดส่อเสียด

feedbackไม่ว่าจะเป็นการพูดจาเหน็บแนม พูดจาประชดประชัน พูดทำให้ผู้ฟังรู้สึกระคายเคืองใจนั้นใช่หมดค่ะ การพูดส่อเสียดส่งผลไม่ดีกับผู้พูด คือ ทำให้เกิดความไม่พอใจ ไม่ชอบใจ เกิดความเกลียดชังได้ เนื่องจากผู้ฟังได้ยิน ได้รับรู้ถึงการสื่อสารที่มากระทบจิตใจ ทำให้รู้สึกไม่ดี รู้สึกเสียใจ บางทีคนพูด พูดแบบไม่คิด คำพูดเกิดแค่เพียงชั่วขณะเดียว แต่ผู้ฟังได้ยินคำพูดนั้น ก้องอยู่ในใจ ก้องในหัวตลอด คือ เก็บคำพูดเหล่านั้นไปคิดมาก และเสียใจค่ะบางคนเสียใจและทำใจได้ในระยะสั้นๆ แต่บางคนก็เสียใจเป็นระยะเวลานานค่ะ

3.การพูดจาหยาบคาย

angry manไม่ว่าจะเป็นการต่อว่า การด่าทอ ฟังแล้วไม่รื่นหู ทำให้ผู้ฟังได้ยินแล้วรู้สึกไม่ดี รู้สึกแย่กับคำพูดเหล่านั้น ล้วนแล้วเกิดบาปต่อผู้พูดค่ะ เป็นการทำร้ายจิตใจผู้อื่นโดยตรง ...การพูดจาหยาบคาย เป็นคำพูดที่ไม่น่าฟัง ไม่สุภาพ ทำให้ไม่น่าคบหา ไม่น่าเป็นมิตรด้วย เพราะการเป็นกัลยาณมิตรกันจะพูดกันด้วยความอ่อนโยน ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ถนอมน้ำใจกัน พูดจาดีมีเหตุผล จะไม่พูดบั่นทอน หรือทำร้ายจิตใจ ทำร้ายน้ำใจผู้อื่นค่ะ การพูดจาหยาบคาย หรือการด่าผู้อื่นอย่างไม่มีเหตุผล เป็นสิ่งที่ไม่ดี ที่ไม่ควรกระทำ เพราะเมื่อเอ่ยคำพูดที่ไม่ดีออกจากปาก นั่นก็คือเหมือนเราดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาในชีวิตแล้วค่ะ บางทีคำพูดที่ไม่ดีนั้น ก็ย้อนกลับเข้าหาตัวผู้พูดเอง ซึ่งเป็นสิ่งไม่เป็นมงคล ดังนั้นเวลาจะพูดควรพูดในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตค่ะ เพื่อจะได้มีสิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต สมพรปากเรา

Advertisement

Advertisement

4.การพูดให้ร้าย

fingerคือ การพูดใส่ร้ายผู้อื่นทำให้คนอื่นเกลียดชัง พูดใส่ไฟ ใส่เรื่องราวที่เกินจริง หรือไม่เป็นความจริง ที่ส่งผลกระทบโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการนินทาผู้อื่นในเรื่องที่ไม่ดี ล้วนแล้วเป็นนิสัยที่ไม่น่ารัก ไม่น่าคบหาอย่างยิ่งค่ะ …การพูดให้ร้ายต่อผู้อื่นทำให้ผู้ฟังเกลียดชังในตัวคนๆ นั้น โดยที่ฟังเรื่องเล่ามา คนจะถูกเกลียดโดยที่ไม่รู้เรื่อง ต้องทำใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น ดังนั้นการพูดให้ร้ายต่อผู้อื่นเป็นการกระทำที่ไม่ดี ไม่สมควรทำอย่างยิ่งค่ะ อย่าสร้างบาปด้วยการพูดให้ร้ายใครค่ะ

จากทั้งหมดที่กล่าวมา อยากจะแนะนำว่าให้มีสติ รู้จักใช้คำพูด ให้เหมาะสม และควรถนอมน้ำใจ ถนอมจิตใจกัน เพราะเราไม่รู้เลยว่า แต่ละคนเคยเจอเรื่องราวอะไรในชีวิตกันมาบ้าง ทั้งเรื่องที่เลวร้ายกับชีวิตและเรื่องที่ดีมีความสุข ...บางคนอาจจะเจอเรื่องที่แย่ๆ มา มีความเจ็บปวดที่เก็บไว้ในใจ ไม่อยากให้ใครรู้ แต่เมื่อได้ฟังคำพูดหรือการกระทำที่กระตุ้น ทำให้เรื่องที่เก็บไว้ในใจที่ต้องเจ็บปวดหรืออยู่ในจิตใต้สำนึกได้กลับมาคิดซ้ำอีกครั้ง ก็เกิดความทุกข์ใจ ในบางคนอาจจะแข็งแกร่ง มีจิตใจที่เข้มแข็ง ผ่านทุกอย่างไปได้โดยง่าย แต่ในบางคนอาจจะไม่มีความเข้มแข็งมากพอ อาจจะไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกเสียใจของตนเองได้ ไม่สามารถผ่านเรื่องราวไปได้ …เราอาจจะไม่รู้เลยว่า คำพูดของเราจะทำร้ายคนอื่นขนาดไหน

ดังนั้น จงอยู่อย่างมีสติ ระมัดระวังคำพูดตนเอง อย่าสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้อื่นด้วยคำพูดที่เชือดเฉือนใจคนฟัง อย่าบั่นทอนจิตใจใครเพียงเพราะสนุกปาก อย่าขาดสติ เมื่อใดที่เราได้พูดทำร้ายจิตใจใคร เมื่อนั้นเราซึ่งเป็นคนพูดได้สร้างกรรมไม่ดีให้กับตนเอง เป็นบาปติดตัวตามเราติดไปภพชาติอื่น แล้วเราก็ต้องมาชดใช้กรรมไม่ดีที่ทำลงไป ยิ่งถ้าใครพูดจาไม่ดีกับผู้อื่นทุกวัน กรรมไม่ดีก็จะสะสมมากยิ่งขึ้นและส่งผลในชาตินี้ด้วย ทำให้ไปไหนก็โดนคนเกลียดชัง และไม่เชื่อในคำพูดของเรา ดังนั้นให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติและใช้คำพูดที่ดีค่ะ พูดจาอย่างสุภาพ มีมารยาท

จากประสบการณ์ผู้เขียน

สิ่งที่ทำ: มีสติในการใช้ชีวิตและการพูด เวลาพูดกับใครไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนในสังคมก็พูดด้วยถ้อยคำที่ดี คุยแบบมีสติ ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่พูดให้ร้ายใคร

ผลที่ได้: ได้ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว อยู่กันอย่างอบอุ่น และได้มิตรภาพที่ดีกับคนในสังคม ได้เพื่อนใหม่ๆ ได้กัลยาณมิตรที่ดี ที่เกื้อหนุนกันไปในทางที่ดี

ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน ได้เจอกัลยาณมิตรที่ดี เจอคนที่คอยเกื้อหนุนกันไปในทางที่ดี ไม่ว่าเรื่องราวใดๆ ที่ผ่านเข้ามากระทบจิตใจ ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดี และสิ่งใดที่เคยทำไม่ดีไว้ ก็ปรับปรุงตัวให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้ค่ะ ใช้คำพูดที่ดี ที่น่าฟัง พูดด้วยน้ำเสียงไพเราะต่อผู้อื่น ...ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใยจากใจค่ะ กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวในหัวข้อถัดไป ขอบคุณสำหรับการติดตามและอ่านจนจบนะคะ

เครดิต

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจของผู้เขียน อยากแนะนำให้ลองอ่านนะคะ...

https://intrend.trueid.net/article/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%B3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-trueidintrend_402589 https://intrend.trueid.net/article/3-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%88-trueidintrend_402586

https://news.trueid.net/detail/wEoJ0nMNgVn3 https://intrend.trueid.net/post/402625 https://intrend.trueid.net/article/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93-trueidintrend_400849

เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์