อื่นๆ

ประมาณการค่าไฟฟ้าง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

223
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ประมาณการค่าไฟฟ้าง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญในการดำรงชีวิตในปัจจุบันของเราเป็นอย่างยิ่ง เครื่องอำนวยความสะดวก หรือเครื่องใช้ภายในบ้านต่างต้องใช้งานพลังงานไฟฟ้าแทบทั้งหมด ยิ่งในยุค covid-19 นี้เราทุกคนหยุดกิจกรรมนอกบ้านเกือบทุกอย่าง และอยู่บ้านกันมากขึ้น ในบางอาชีพต้องทำงานที่บ้าน หรือ work from home ที่ต้องใช้ไฟฟ้าที่บ้านทั้งวันทั้งคืน ทำให้รู้สึกว่าค่าไฟฟ้าแพงขึ้น ทั้งที่หน่วยไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไหร่ จึงเกิดคำถามกันว่าการไฟฟ้ามีการคำนวณค่าไฟฟ้ากันยังไงแน่ ตัวแปรสำคัญของค่าไฟฟ้า ก็คือ หน่วยการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะมีบันไดของการคิดราคาค่าไฟในแต่ละขั้นบันไดที่แตกต่างกัน หากเราใช้ไฟฟ้ามากก็จะทำให้หน่วยที่นำไปคิดราคาแต่ละช่วงหน่วยไฟฟ้าสูงขึ้น ทำให้ค่าไฟฟ้าแพงแบบก้าวกระโดด ผนวกกับสภาพอากาศของประเทศไทยที่ร้อน ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างต้องทำงานหนัก โดยเฉพาะ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น ซึ่งเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะต้องใช้คอมเพลสเซอร์ในการทำงานซึ่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าค่อนข้างมากเลยทีเดียว  สำหรับการคิดค่าไฟฟ้าผู้เขียนจะกล่าวถึงเพียงประเภทบ้านอยู่อาศัยเพียงเท่านั้น โดยอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยนั้น โดยผู้เขียนนำอัตราค่าไฟฟ้าจากทั้งสองการไฟฟ้ามาไว้ในบทความนี้เพื่อให้ทราบถึงขั้นบันไดในการคำนวณ โ

Advertisement

Advertisement

อัตราค่าไฟฟ้า PEAอัตราค่าไฟฟ้า MEA

เพราะฉะนั้นเราควรประมาณการค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนเพื่อจะได้ทราบว่าเราจะต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าไหร่ เพื่อการวางแผนในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผู้เขียนจึงขอแนะนำวิธีการประมาณการง่าย ๆ จาก เว็บไซต์ของ สองการไฟฟ้า เพื่อประมาณการค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน 


PEA หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. เข้าเว็บไซต์ https://eservice.pea.co.th/
2. เลือกเมนู ประมาณการค่าไฟฟ้า

Advertisement

Advertisement

3. เลือกประเภทไฟฟ้า โดยสามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า
4. เลือกประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถตรวจสอบได้จากใบแจ้งค่าไฟฟ้า
5. เลือกบิลเดือน เนื่องจากว่าค่า FT ในแต่ละไตรมาสจะไม่เท่ากัน ดังนั้นจึงต้องเลือกเดือนด้วย
6. เลือกแรงดัน ซึ่งโดยปกติแล้วจะใช้แรงดัน 22-33 กิโลโวลต์
7. กรอกปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า  จากนั้นกดปุ่มคำนวณ 
เว็บไซต์จะคำนวณผลลัพธ์การประมาณการค่าไฟฟ้าออกมาให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ค่าไฟฟ้าฐาน , ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ Ft และภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบจะรวมเงินค่าไฟฟ้าออกมาให้เราได้สามารถวางแผนการใช้ไฟฟ้า และวางแผนทางการเงินได้ครับ
ประมาณการค่าไฟฟ้า PEA
MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง 

1. เข้าเว็บไซต์ https://www.mea.or.th/aboutelectric/116/280/form/11
2. เลือกประเภทไฟฟ้า
3. กรอกปริมาณการใช้ไฟฟ้า

Advertisement

Advertisement

ซึ่งดูแล้วขั้นตอนของ MEA นั้นจะน้อยกว่า แต่ จะสามารถตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้เพียงเดือนปัจจุบันเท่านั้น ส่วนของ PEA นั้นสามารถตรวจสอบคำนวณย้อนหลังได้ด้วย

 ประมาณการค่าไฟฟ้า MEA

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการประมาณการนั้นจะช่วยให้เราสามารถควบคุมการใช้ไฟฟ้าได้อย่างเป็นระบบ และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินสำหรับค่าสาธารณูปโภคที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน
 
ภาพหน้าปก โดย ผู้เขียน / ภาพประกอบ 1 จากเว็บไซต์ PEA / ภาพประกอบ 2 จากเว็บไซต์ MEA / ภาพประกอบ 3 จากเว็บไซต์ PEA / ภาพประกอบ 4 จากเว็บไซต์ MEA

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์