คัดลอกลิงค์

ไลฟ์แฮ็ก

มือใหม่เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมอย่างไรดี ?

PAMMII
PAMMII
|3 min read
อ่านบทความอื่นจาก PAMMII
แจ้งตรวจสอบ
มือใหม่เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวมอย่างไรดี ?

หลายคนในนี้น่าจะมีบางคนที่กำลังเริ่มศึกษาการลงทุนในกองทุนรวม เราเลยอยากจะมาแชร์วิธีและเคล็ดลับสั้น ๆ ให้ทุกคนลองนำไปปรับใช้กับตัวเอง

ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่า แต่ละคนมีวิธีที่ถนัดแตกต่างกันไป ดังนั้นจึงไม่มีวิธีการลงทุนที่ตายตัว ไม่มีวิธีที่ถูกและก็ไม่มีวิธีที่ผิด ในบทความนี้เราอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกมาก จะเล่าเป็นวิธีและขั้นตอนให้พอรู้กันคร่าว ๆมือใหม่เริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

.


 • ขั้นที่ 1 - ทำความรู้จักกับกองทุนรวมเบื้องต้น

การที่เราจะลงทุนอะไรก็ตาม ควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้เข้าใจเบื้องต้นก่อน ดังนั้นสิ่งที่เราควรจะรู้ก่อนเป็นอย่างแรก คือ ความหมายของกองทุนรวม กระบวนการและขั้นตอนการลงทุน ลักษณะผลตอบแทน ข้อดี ข้อเสีย รวมไปถึงข้อจำกัดของกองทุนรวมด้วยMoney

ภาพจาก: https://pixabay.com/photos/money-profit-finance-business-2696228/

Advertisement

Advertisement

.

กองทุนรวม คือ การนำเงินของนักลงทุนหลายคนมารวมกัน และนำเงินกองนี้ไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยดูแลให้ เมื่อมีกำไรก็จะนำมาเฉลี่ยจ่ายคืนให้กับนักลงทุนตามสัดส่วนที่เราลงทุนนั่นเอง

ข้อดีของกองทุนรวม

 1. ใช้เงินเริ่มต้นลงทุนน้อยกว่าลงทุนในหุ้นหรือลงทุนในสินทรัพย์อื่นด้วยตัวเอง
 2. สามารถลงทุนได้หลากหลายสินทรัพย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น หุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ทองคำ อสังหาริมทรัพย์ น้ำมัน ตราสารหนี้ เป็นต้น
 3. มีมืออาชีพคอยดูแลและบริหารเงินลงทุนของเรา หมดห่วงสำหรับคนไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์การลงทุน

ข้อจำกัดของกองทุนรวม

 1. ไม่สามารถซื้อขายได้ Realtime แบบซื้อหุ้น
 2. จะรู้ราคาหน่วยลงทุน ณ สิ้นวันทำการ
 3. ค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะแพงกว่าการซื้อหุ้นด้วยตัวเอง

.


 • ขั้นที่ 2 - เตรียมเอกสารและไปเปิดบัญชี

Advertisement

Advertisement

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี มีดังนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนา Book Bank
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน

* บางแห่งอาจจะไม่ใช่สำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องลองสอบถามกับบริษัทนั้นอีกที

เราสามารถเปิดบัญชีที่ไหนได้บ้าง

 1. เปิดโดยตรงกับที่ธนาคาร โดยส่วนใหญ่ธนาคารจะมีบริษัทในเครือ คือ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ก็จะสะดวกในด้านการติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สาขา แต่บางแห่งอาจจะซื้อกองทุนได้เฉพาะบลจ.ของตัวเอง หรือแค่ไม่กี่บลจ. จึงมีความหลากหลายของกองทุนให้เลือกน้อย
 2. เปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ หรือ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนซื้อขายหน่วยลงทุน ข้อดีคือ สามารถซื้อขายกองทุนได้หลากหลายบลจ. สับเปลี่ยนกองทุนข้ามบลจ.ได้ง่าย และไม่มีเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มด้วยนะ

Advertisement

Advertisement

.


 • ขั้นที่ 3 - ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ตั้งเป้าหมายในการลงทุน และสำรวจตัวเอง

Goal plan success

ภาพจาก: https://pixabay.com/illustrations/business-idea-planning-business-plan-1240825/

.

เมื่อเรารู้จักข้อมูลกองทุนเบื้องต้นแล้ว เปิดบัญชีเสร็จแล้ว ก็ต้องรู้ถึงประเภทของกองทุน นโยบายการลงทุน เพื่อจะนำมาตั้งเป้าหมายการลงทุน ทุกคนล้วนมีเป้าหมายการลงทุนที่แตกต่างกัน บางคนอาจจะลงทุนระยะยาวเพื่อใช้วัยเกษียณ, ลงทุนระยะสั้น, เน้นลงทุนแค่ชนะเงินเฟ้อก็พอ, อยากมี passive income หรืออาจจะใช้เป็นที่เก็บออมของเงินก้อนที่ไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

นอกจากนี้ อย่าลืมสำรวจตัวเองก่อนเริ่มลงทุน ประเมินความเสี่ยงที่ตัวเองยอมรับได้ เพื่อที่จะหากองทุนที่เหมาะสมกับตัวเรา เนื่องจากกองทุนมีความหลากหลายทั้งนโยบายการลงทุนและสินทรัพย์ที่จะไปลงทุน ดังนั้น เราจึงควรเลือกกองทุนที่เหมาะกับเป้าหมายและความเสี่ยงที่เรารับได้

เราได้ลองจับคู่ประเภทกองทุนรวมให้สอดคล้องกับเป้าหมายโดยคร่าว ๆจับคู่กองทุนกับเป้าหมาย

.


 • ขั้นที่ 4 - คัดเลือกกองทุนและเริ่มต้นลงทุน

หลังจากที่เรารู้แล้วว่าจะต้องซื้อกองทุนประเภทไหน เชื่อว่าหลายคนต้องมีความงงและไม่รู้จะเลือกลงทุนในกองทุนไหน เพราะมีกองทุนในประเภทเดียวกันเยอะมากจนเลือกไม่ถูก เราสามารถคัดเลือกหากองทุนที่ใช่ได้ง่าย ๆ โดยใช้เครื่องมือคัดกรองกองทุนจากเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ ส่วนใหญ่บริษัทหลักทรัพย์ที่เราไปเปิดบัญชีไว้มักจะมีให้เราสามารถเข้าไปค้นหาคัดเลือกกองทุนได้

หากใครหาเครื่องมือเหล่านี้ไม่เจอ หรือยังไม่ได้เปิดบัญชีไว้ก่อน ก็สามารถเข้าไปใช้เครื่องมือในเว็บ Morningstar Thailand ตามลิ้งนี้ได้เลย

https://tools.morningstarthailand.com/th/fundquickrank/default.aspx?Site=th&LanguageId=th-TH

พอเราได้กองทุนที่น่าสนใจมาส่วนนึงแล้ว ก็อย่าลืมนำกองทุนเหล่านั้นมาศึกษาข้อมูลแบบละเอียดอีกครั้ง โดยอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จากหนังสือชี้ชวน (Fund Fact Sheet) ศึกษานโยบายการลงทุนของกองทุนที่เราสนใจ และอาจจะหารีวิวเจาะลึกกองทุนในเว็บไซต์ต่าง ๆ รวมถึงควรจะเปรียบเทียบกับกองทุนอื่นในประเภทเดียวกัน เพื่อดูผลการดำเนินงานย้อนหลัง

.


 • ขั้นที่ 5 - ติดตามและตรวจสอบการลงทุนอยู่เสมอ

Financial analysis

ภาพจาก: https://pixabay.com/photos/financial-analytics-blur-business-2860753/

.

การจะประสบความสำเร็จในการลงทุนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น สิ่งหนี่งที่เราควรทำอยู่สม่ำเสมอ คือ การติดตามการลงทุนของเราเอง ซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะละเลยกับสิ่งนี้ จึงทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลงทุนได้ เราอาจจะติดตามดูผลตอบแทนเดือนละครั้ง หรือ 2-3 เดือนทีนึงก็ได้ เพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานของกองทุนที่เราเลือกไว้

หากกองทุนที่ลงทุนไว้ไม่เป็นไปตามที่เราคาดไว้ ลองเปรียบเทียบกับกองทุนที่ลงทุนคล้ายกันก่อน ถ้าผลการดำเนินงานย้อนหลังต่างกันเยอะ ก็อาจจะพิจารณาย้ายไปลงทุนในกองทุนอื่นก็ได้

.

สุดท้ายนี้ การลงทุนมีความเสี่ยง เราจึงควรศึกษาข้อมูลให้แน่ใจก่อนการลงทุนทุกครั้ง และลงทุนตามความเหมาะสมของตัวเราเอง อย่าลงทุนตามคนอื่นนะ เพราะแต่ละคนมีสไตล์การลงทุนและยอมรับความเสี่ยงได้ไม่เหมือนกัน

=====

หากเพื่อน ๆ ชอบอ่านบทความเกี่ยวกับการลงทุนและกองทุนรวม

สามารถติดตามบทความอื่นของเราได้ที่

https://www.blockdit.com/secret.fund

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด