คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

รภ.กรุงเก่าจับมือศาลปกครองเพิ่มศักยภาพความรู้ด้านกฎหมาย

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
รภ.กรุงเก่าจับมือศาลปกครองเพิ่มศักยภาพความรู้ด้านกฎหมาย
 พระนครศรีอยุธยา-มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ลงนามกับสำนักงานศาลปกครองลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หวังให้ความรู้กฎหมายแก่มวลชนมากขึ้น เมื่อเวลา 9.30 น.วันที่ 24 กย ที่อาคาร 100 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ผศ.ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฯ ให้การต้อนรับนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผวจ.พระนครศรีอยุธยา นายอติโชค ผลดี เลขาธิการศาลปกครอง นายจักรินทร์ บุญถนอม ผ.อ.วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง นายสุเมธ รอยกุลเจริญ ประธานแผนกคดีวินัยการเงินการคลังและการงบประมาณในศาลปกครองสูงสุด และ  นายธนพล โกมารกุล ณ นคร ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน สตภ.1 ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองกับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

Advertisement

Advertisement

ผศ.ธาตรี เปิดเผยว่าการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เกิดขึ้นเนื่องจากสำนักงานศาลปกครอง กับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาและบูรณาการระบบกฎหมายทั้งในส่วนแนวคิด ในทางทฤษฎี ตลอดจนแนวทางปฎิบัติในการบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในทางปกครองให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบสนองต่อการอำนวยการยุติธรรม และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้า และสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการขององค์กรและบุคลากร ของหน่วยงานทั้งสอง  จึงได้ตกลงทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลปกครองและมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ขึ้นดังกล่าว ซึ่งมีภาคเอกชน องค์กร ตัวแทนประชาชน ชุมชนและนักศึกษาเข้าร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

Advertisement

Advertisement

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามได้มีการเสวนาเรื่อง “ตรวจสอบดุลยพินิจของฝ่ายปกครอง”โดยมีผู้ร่วมลงนามและตัวแทนของศาลปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา ร่วมเสวนา โดยมีการการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและชี้ให้เห็นถึงกระบวนการขอความเป็นธรรม การพิจารณาของหน่วยงานรัฐ รวมทั้งการตรวจสอบ ซึ่งนับเป็นประโยชน์กับผู้ร่วมฟังเป็นอย่างมาก  

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด