เสริมดวง

รู้จักวันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต คลิป SFVFeb1

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
รู้จักวันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต คลิป SFVFeb1

วันมาฆบูชา (วันจาตุรงคสันนิบาต)

ความหมายของคำว่า "มาฆะบูชา" นั้น มาจากคำว่า "มาฆบุรณมี" ซึ่งเป็นชื่อของเดือน 3 ตามปฏิทินของอินเดีย เรียกย่อๆว่า "มาฆะ" ดังนั้น มาฆบูชาจึงหมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ นั่นเอง

วันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งมักตรงกับเดือนกุมภาพันธ์ แต่ถ้าปีใดเป็นปีที่มีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง (สองหน) วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 (หรือมีนาคม) ของทุกปี

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเกิดเหตุอัศจรรย์ที่สำคัญขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่

1. วันมาฆบูชานั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

2. มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมโดยพร้อมเพรียงกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระ สัมมาสัมพุทธเจ้า

Advertisement

Advertisement

3. พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6

4. พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ "เอหิภิกขุอุปสัมปทา"

ด้วย เกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น วันมาฆบูชา จึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" คำว่าจาตุรงคสันนิบาตหมายถึง "การประชุมด้วยองค์ 4" โดยที่

วันมาฆบูชาถือว่าเป็นวันพระธรรม

วันวิสาขบูชาถือว่าเป็นวันพระพุทธ

และวันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันพระสงฆ์

ถ้าแยกความหมายตามศัพท์ของ "จาตุรงคสันนิบาต" นี้ จะมีความหมายดังนี้

จาตุร มีความหมายว่า 4 (สี่)

องค์ มีความหมายว่า ส่วน

สันนิบาต มีความหมายว่า ประชุม

ดังนั้น "จาตุรงคสันนิบาต" จึงหมายความว่า "การประชุมด้วยองค์ 4" นั่นเอง


เครดิต

รูปภาพและ VDO ประกอบทั้งหมดโดยนักเขียน: White Lotus

วิดีโอและหน้าปกจัดทำใน Capcat

Advertisement

Advertisement

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์

ฝังวีดีโอ

คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์