อื่นๆ

“ศิลปะสำหรับเด็ก” สำคัญแค่ไหน ?

2.4k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
“ศิลปะสำหรับเด็ก” สำคัญแค่ไหน ?

วันนี้มนุษย์แม่จะมาชวนคุยเรื่อง “ศิลปะสำหรับเด็ก” กันค่ะ เริ่มต้นกันด้วยประโยคยอดฮิตติดหูใครต่อใคร ที่กล่าวกันว่า “จินตนาการ สำคัญกว่าความรู้” วลีอมตะที่ อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ ทิ้งเอาไว้ให้แก่โลก หมายความได้ว่า ความรู้นั้นทำให้คนเราฉลาดขึ้นก็จริง แต่มันก็จะเป็นความรู้ที่คงเดิมอยู่เช่นนั้น หากเราไม่ใส่จินตนาการเพิ่มเติมเข้าไป ซึ่งเจ้าจินตนาการที่ว่านี้ เกิดและเติบโตขึ้นได้ด้วยศิลปะ คุณพ่อคุณแม่อาจจะเคยสงสัยว่า การที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนศิลปะ ได้วาดรูปเล่น หรือระบายสี ฝึกวาดตามจินตนาการต่าง ๆ จะมีประโยชน์กับเด็ก ๆ อย่างไรบ้าง นอกเหนือจากความสนุกสนานที่เด็ก ๆ ได้รับในขณะที่เล่น วันนี้ มนุษย์แม่เลยอยากเล่าถึงประโยชน์ของศิลปะ ว่าทำไมเด็ก ๆ ถึงควรเรียนศิลปะ และศิลปะจะช่วยให้เด็ก ๆ สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างไรบ้าง….ไปดูกันค่ะ

Advertisement

Advertisement

Child art

Child artเครดิตภาพจาก canva.com

 • ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วัยเด็กเป็นวัยที่เปี่ยมล้นไปด้วยจินตนาการ การเรียนศิลปะจะช่วยทำให้เด็กได้ฝึกการใช้จินตนาการอย่างอิสระ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถสื่อสารทางตัวอักษรได้ดี ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเป็นคนกล้าคิด กล้าริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ทำให้เด็กได้แสดงออกถึงสิ่งที่ตนคิดและรู้สึก ได้ฝึกคิดนอกกรอบ ได้ลองคิดอะไรใหม่ ๆ ในมุมมองที่แตกต่างกันไป ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยบ่มเพาะนิสัย ทำให้เด็กกลายเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์

Child artเครดิตภาพจาก canva.com

Child art

 • ฝึกสมาธิและความรับผิดชอบ การเรียนศิลปะช่วยทำให้เด็ก ๆ มีสมาธิมากขึ้น เพราะการทำผลงานศิลปะต้องมีจิตใจที่จดจ่อกับงานที่ทำอยู่ มีความมั่นคงของจิตใจ มีสมาธิจดจ่อกับการทำงาน เมื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะของเด็กแต่ละชิ้นเสร็จสิ้นลง เด็กจะรู้สึกได้ถึงความภาคภูมิใจกับผลงานของเขามาก ทำให้กระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานชิ้นใหม่ต่อไป ช่วยฝึกความประณีตและสมาธิ เพราะในขณะที่เด็กพยายามควบคุมมือให้สามารถวาด ระบายสีหรือประดิษฐ์สิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จนั้นต้องใช้ความตั้งใจเป็นอย่างมาก เป็นการช่วยพัฒนาให้เด็กมีสมาธิกับการทำสิ่งต่าง ๆ ในชีวิตได้ และทำให้เด็ก ๆ มีความรับผิดชอบ เพราะการที่จะทำชิ้นงานศิลปะให้สำเร็จนั้น ต้องอาศัยความขยัน ทำงานอย่างต่อเนื่อง นั่นคือความรับผิดชอบต่อชิ้นงานนั่นเอง

Advertisement

Advertisement

Child art

Child art

 • ความฉลาดทางอารมณ์ ความรู้สึกที่ซับซ้อน ยากที่จะอธิบาย การเรียนศิลปะจะช่วยให้เด็ก ๆ รับรู้และเข้าใจความรู้สึกของตนเองและอธิบายมันออกมาผ่านชิ้นงานที่ได้ทำ โดยผ่านแนวคิดวิเคราะห์ และแสดงออกด้วยวิธีที่เด็ก ๆ แต่ละคนอยากจะสื่อสารให้ผู้คนเข้าใจในอารมณ์นั้น ๆ ได้อย่างไร

Child artChild artเครดิตภาพจาก canva.com

 • พัฒนาทักษะการสื่อสารและทักษะทางสังคม เพิ่มความมั่นใจในตัวเอง การที่เด็ก ๆ ได้เจอกับนักเรียนชั้นเรียนเดียวกัน อายุใกล้เคียงกัน เด็ก ๆ จะได้พูดคุย มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ ก็เป็นการช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารและการเข้าสังคมได้ และเมื่อเด็ก ๆ  ได้เสนอแนวคิด ได้พูดคุย ตอบคำถามเกี่ยวกับงานศิลปะของตนทั้งกับคุณครูและเพื่อนๆ ในชั้นเรียน เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เด็ก ๆ มีความมั่นใจมากขึ้นที่จะพูดและอธิบายเกี่ยวกับความสามารถ แนวคิดและผลงานของตัวเอง

Advertisement

Advertisement

Child artเครดิตภาพจาก canva.com

Child art

เครดิตภาพจาก canva.com

 • พัฒนาทักษะแก้ปัญหาและช่างสังเกต การเรียนศิลปะช่วยฝึกให้เด็ก ๆ ได้รู้จักสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมากยิ่งขึ้น และรู้จักมองสิ่งรอบตัวด้วยมุมมองที่หลากหลาย สามารถหาคำตอบด้วยแนวทางหลากหลาย ไม่ใช่เพียงแค่วิธีการตอบด้วยคำตอบเดียวเท่านั้น

Child art​​​​​​​เครดิตภาพจาก canva.com

Child art

​​​​​​​เครดิตภาพจาก canva.com

  จะเห็นได้ว่าการเรียนศิลปะนั้นมีประโยชน์กับพัฒนาการของเด็ก ๆ มากมายหลากหลายด้าน การให้เด็ก ๆ ได้ลองทำอะไรหลาย ๆ อย่างตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะเด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ว่า เขาชอบทำอะไร สนใจในสิ่งไหน เมื่อโตขึ้นก็จะได้ทำสิ่งที่ตัวเองรัก ชอบ ถนัดและก็มีความสุขกับการเรียนและการดำเนินชีวิต

  Child art

  เรื่อง โดยผู้เขียน

  ภาพ โดยผู้เขียน และ canva.com

  คัดลอกลิงค์
  คัดลอกลิงค์
  แจ้งตรวจสอบ

  ความคิดเห็น

  กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์