คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

หนองคาย โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

Intrend Creator
Intrend Creator
|1 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
หนองคาย โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

หนองคาย – ธ.ก.ส.จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ของจังหวัดหนองคาย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__3612690.jpg
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (28 ตุลาคม 2562) ที่ศาลาการเปรียญวัดอุทุมพร ต.บ้านเดื่อ อำเภอเมือง จ.หนองคาย นายศุภกร มูลสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ธ.ก.ส. ที่ ธ.ก.ส.จังหวัดหนองคาย ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง จัดให้มีขึ้น

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__3612689.jpg
โครงการยกระดับการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดย ธ.ก.ส. ที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านสื่อต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้กิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของจังหวัดหนองคาย เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยจะมีการแนะนำสถาบันการเงินระดับฟิโกไฟแนนซ์ และรับเรื่องขอรับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ อีกทั้งยังไว้จัดแสดงผลงานการดำเนินงานการให้ความช่วยเหลือในปีบัญชีที่ผ่านมาก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 อีกด้วย ส่วนที่เลือกพื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ ในการจัดโครงการฯนั้น เนื่องจากพบว่าในพื้นที่ยังมีเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ที่มีหนี้นอกระบบ ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อแก้ไขปลดเปลื้องภาระหนี้สินที่มีอยู่อีกหลายราย.

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__3612691.jpg

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/S__3612690.jpg

Advertisement

Advertisement

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด