อื่นๆ

เกมแห่งอักษร...สะท้อนสิ่งที่น่ารู้

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
เกมแห่งอักษร...สะท้อนสิ่งที่น่ารู้

การอ่านมีคุณเป็นประโยชน์มากมาย นอกจากคุณจะได้อ่านได้รู้เนื้อหาจากถ้อยคำที่สื่อสารออกมาแล้ว ได้ทั้งสาระและความบันเทิงจากงานเขียน คุณยังได้อ่านสิ่งที่อยู่ถัดออกไป นั่นคือ การอ่านตัวผู้เขียน

แน่นอน งานเขียนที่ผ่านสายตาคนหลายคนย่อมมั่นใจได้ว่า ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์กว่าสิ่งที่คลอดออกจากผู้เขียนทันที แต่ถึงกระนั้น ผู้เขียนคนนั้นหากรู้จักปรับแก้ไขจากสิ่งที่บรรณาธิการหรือคนพิสูจน์อักษรตรวจให้ เขาจะรู้ทันใดว่า ความบกพร่องของตัวเองอยู่ตรงไหน จดจำเพื่อครั้งหน้าจะได้ไม่ผิดอีก เป็นหนทางทำให้งานเขียนของตัวมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นจากการใส่ใจพัฒนาปรับปรุงตัว

หลายหนที่เรารับหน้าที่ตรวจพิสูจน์อักษรให้กับข้อความ งานเขียนหรือสื่ออะไรต่าง ๆ เรากำลังทำหน้าที่ของผู้ตรวจหาความผิดปกติ เพราะถ้าเนื้อหาที่เรียบเรียงเขียนมาดี เราย่อมอ่านย่อมดูได้อย่างลื่นไหล สะดวกคล่อง อ่านผ่านไปไม่ติดใจ แต่หากข้อความที่อ่านมีส่วนที่หายไป มีส่วนที่สะกดผิด หรือเนื้อความขัดแย้งกัน ไม่ต่อเนื่องเป็นเหตุและผล คนตรวจย่อมต้องวงหรือกากบาทไว้ เพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจ

Advertisement

Advertisement

คนที่ทำหน้าที่พิสูจน์อักษร ถือว่าเป็นผู้ที่ได้เปรียบ ไม่ต้องกลัวว่างานตรวจหนังสือ ตรวจทานข้อความงานเขียนทุกประเภท จะหนักหนาเกินรับไหว แต่ให้มองในข้อดีของมันคือ ทำให้เราได้สั่งสมคลังคำ คลังตัวอักษรในสมองอยู่เสมอ เป็นการกระตุ้นให้ตัวเราได้รู้จักการแปลหรือสื่อความหมายนั้นมีหลายรูปแบบ หลายประโยคด้วยถ้อยคำต่าง ๆ

ทีนี้ ถ้าการอ่านเนื้อหารูปแบบเดิม ๆ เป็นประจำ อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่ายได้ สมมติคุณต้องตรวจปรู๊ฟเหตุการณ์หรือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นแต่ละสัปดาห์ก่อนขึ้นเว็บไซต์ คุณสามารถเปลี่ยนเป้าหมายของตัวเองนอกจากจดจ่อที่ความถูกต้องของเนื้อหาและถ้อยคำแล้ว คุณสามารถอ่านตรวจว่าคนที่เขียนนั้นเป็นคนอย่างไรได้ด้วย ผมขอเรียกว่า เกมแห่งอักษร

งานเขียน

เกมแห่งอักษรนี้ คุณจะได้รู้เลยว่า ทันทีที่คุณอ่านข้อความหรืองานเขียนของใครคนหนึ่ง ถ้าคุณได้เคยอ่านงานเขียนเขาเป็นประจำ คุณจะสังเกตเห็นรูปแบบภาษา หรือท่าทีการใช้ถ้อยคำบางอย่าง ซึ่งสื่อสะท้อนได้ว่า เขาเป็นคนบุคลิกอะไร มีความมั่นใจเพียงไหน บางคนเขียนไม่ค่อยเป็นรูปประโยค มีแต่กลุ่มคำนามทั้งประโยค อ่านแล้วไม่สื่อความหมายว่าใครทำอะไรอย่างไร เราตีความได้ว่า ผู้เขียนอาจยังไม่เข้าใจสิ่งที่เขียน หรือคัดลอกข้อความจากที่อื่นมาแล้วยังไม่ได้ขัดเกลาให้เป็นสำนวนการเขียนที่มาจากความเข้าใจของตน

Advertisement

Advertisement

ถ้าคุณได้ช่วยพิสูจน์หาคำผิดงานเขียนของคนผู้หนึ่งบ่อย ๆ คุณจะรู้เลยว่า เขามีจุดอ่อน จุดแข็งตรงไหน นั่นคือ งานเขียนบางอย่างก็สะท้อนได้ว่า รายละเอียดบางสิ่งที่ผู้เขียนไม่ยอมแตะไม่ยอมกล่าวถึง สะท้อนว่า เขายังไม่เข้าใจตรงประเด็นนั้นหรืออาจเพราะไม่รู้จะอธิบายให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายในสไตล์ของตัวอย่างไร

มีคำกล่าวหนึ่งที่เอ่ยไว้ว่า “ถ้าเราไม่สามารถอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้ แสดงว่าเรายังไม่เข้าใจมันดีพอ” งานเขียนจึงทำหน้าที่สะท้อนสิ่งที่ผู้เขียนพยายามสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี และอีกนัยหนึ่ง มันก็สะท้อนว่าผู้เขียนเข้าใจสิ่งที่สื่อความหมายนั้นอย่างรอบด้านและลึกซึ้งเพียงใด

ร้องเพลง

ผลงานเขียน อาจเทียบกับการประกวดร้องเพลงได้ นั่นคือ งานเขียนแต่ละชิ้น ก็คือเสียงร้องเพลงของผู้เข้าแข่งขัน งานเขียนบางชิ้นร้องออกมาแล้วเรียบ ๆ เนือย ๆ ไม่มีอะไรโดดเด่น แม้จะไม่ผิดก็ตาม ผิดกับอีกงานเขียนที่เปรียบประดุจเสียงร้องที่ตรึงอารมณ์คนฟังได้ดี สื่อเนื้อหาออกมาโดนใจ เข้าใจง่าย เป็นธรรมชาติ ไพเราะซาบซึ้ง

Advertisement

Advertisement

ทุกวันนี้ ผู้คนมีสื่อให้เสพมากมายในมือถือ ผู้คนย่อมหวงแหนเวลาของตัวเพื่อใช้กับสิ่งที่สร้างคุณค่าเท่านั้น เพราะเวลาของเรามีจำกัด แต่สิ่งที่อยากทำมีมากมายไม่จำกัด ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่เราพยายามสื่อไม่ว่าจะผ่านออกมาทางตัวอักษรหรือภาพ เสียง การเคลื่อนไหวใด ๆ ถ้ามันดูแล้วเหมือนกับเสียงร้องเพลงที่ไม่ตรึงตรา ไม่ประทับใจ ไม่มีเสน่ห์ไร้สีสัน ขาดชีวิตชีวา ผู้คนย่อมคลิกผ่านเลยไปได้

ปัจจุบัน ผู้คนกำลังเล่นเกมแห่งอักษรอยู่ พวกเขาอ่านตรวจเนื้อหาถ้อยคำก่อนโพสต์ในโซเชียลมีเดีย พวกเขากำลังปรับปรุงแก้ไขจากยอดไลก์ ยอดแชร์ หรือการแสดงความคิดเห็น พวกเขากำลังเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าการสื่อข้อความแบบหนึ่ง ให้ผลดีอย่างไร ผลเสียอย่างไร

จะว่าไปแล้ว เรากำลังอยู่ในยุคที่การอ่านเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็น เพราะหนึ่ง ต้องรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ สอง คุณจะสื่อสารได้ดีแน่นอน คุณต้องเป็นนักอ่านนักดูที่มากพอ และสาม คุณจะได้เรียนรู้ว่า การอ่านนั้นสามารถสร้างให้ตัวคุณเป็นคนอย่างไร จากสิ่งที่คุณอ่าน จากความตั้งใจหรือประทับใจสิ่งที่อ่าน หรือสื่อที่ได้ดูได้ชม

ประโยชน์อ่าน

สรุปก็คือ การอ่านมีประโยชน์เสมอ ไม่ว่าคุณจะอ่านอะไร อ่านเพื่อใคร คุณก็ได้อ่านเรื่องราวจากถ้อยคำ และอ่านความคิด จิตใจของผู้เขียน รวมถึงการได้อ่านตัวเองด้วยว่า คุณจะนึกคิดมีปฏิกิริยากับเรื่องราวเหล่านั้นอย่างไร คุณจะสื่อสารอะไรออกไปเพื่อให้ทุกชีวิตได้พัฒนาไปข้างหน้าอย่างมีความสุขร่วมกัน

ภาพประกอบจาก canva.com

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
คมสัน
คมสัน
อ่านบทความอื่นจาก คมสัน

เป็นคนลุยๆ ติดดิน ไม่ค่อยมีพิธีรีตอง แต่จริงใจทุ่มเท ยิ้มง่าย

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์