อื่นๆ

แจกบทสวดมหาจักรพรรดิ พร้อมเทคนิคการสวดยังไงให้ชีวิตดีขึ้นทุกวัน

1.4k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
แจกบทสวดมหาจักรพรรดิ พร้อมเทคนิคการสวดยังไงให้ชีวิตดีขึ้นทุกวัน

เราเชื่อกันว่า การสวดมนต์ มีผลในด้านจิตใจ ผู้เขียนเองเป็นคนหนึ่งที่เลือกการเข้าวัด ปฏิบัติธรรม และเดินทางไปทำบุญตามที่ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีในวงการศาสนา ได้รับคำแนะนำบทสวดมนต์จากครูบาอาจารย์หลายท่าน แต่ละบทสวดมีพุทธคุณในแต่ละด้านแตกต่างกันไป จนได้มีโอกาสเดินทางไปที่ วัดสะแก จ.พระนครศรีอยุธยา ของอดีตพระเกจิชื่อดัง หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ที่ขึ้นชื่อในเรื่องปฏิบัติกรรมฐาน เจริญจิตภาวนา ได้รับคำแนะนำจากลูกศิษย์ผู้ศรัทธาให้รู้จัก บทสวดมหาจักรพรรดิ หรือ คาถาบูชาพระ ที่หลวงปู่ดู่ได้ชำระบทสวดเพื่อแจกจ่ายแก่ลูกศิษย์ แต่ในปัจจุบันได้มีความคลาดเคลื่อนไปจากเดิมมาก ความเชื่อที่เสริมแต่งทำให้หลักคำสอนของหลวงปู่ดู่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม จนวัตถุประสงค์ของบทสวดที่นับว่าเป็นของดี สวดแล้วไม่จน ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้น อาจไม่ส่งผลเท่าที่ควรเพราะผู้สวด ไม่เข้าถึงแก่นแท้ ของพระคาถานี้ จึงขอเผยเทคนิคในการสวด เพื่อทำให้ชีวิตดีขึ้นสมความตั้งใจในเจตนารมณ์ของหลวงปู่ดู่ที่มอบให้แก่ลูกศิษย์ และผู้ศรัทธา

Advertisement

Advertisement

คำสอนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจว่า บทสวดมหาจักรพรรดิ แต่เดิมนั้นหลวงปู่ดู่เรียกว่า คาถาบูชาพระ ที่อ้างอิงได้จากเอกสารดั้งเดิมของทางวัด แต่เรื่องชื่อของบทสวดนั้นขอข้ามไปเพราะยังไงเนื้อของบทสวดนั้นยังเหมือนกัน แต่สิ่งที่ผิดเพี้ยนไปคือคนที่คลุกคลีอยู่กับท่านสมัยที่ยังมีชีวิต หลวงปู่ดู่จะเน้นให้น้ำหนักเรื่องการปฏิบัติสมาธิ และการเจริญจิตภาวนา นั่นคือเน้นในเรื่องของ การปฏิบัติ เป็นสิ่งสำคัญ ไม่ใช่เน้นสวดแบบเอาเป็นเอาตายเป็น 100 จบ นั่นคือหลวงปู่ไม่เคยสอนให้ สวดมนต์เท่านั้นเท่านี้จบ ตามที่เผยแพร่ไปต่อ ๆ กันอย่างผิดเพี้ยนขัดแย้งกับคำสอน

มาว่ากันถึงเรื่อง บทสวดมหาจักรพรรดิ หรือ คาถาบูชาพระ นั้นเชื่อว่าเมื่อเราปฏิบัติธรรม จะยังมี เจ้ากรรม นายเวร มารบกวน จึงต้องมีการสวดเพื่อรำลึกยกเอาพระพุทธเป็นที่ตั้ง และแผ่ผลบุญกุศล เมตตาจิต ให้เจ้ากรรมนายเวรพ้นจากทุกข์ คล้ายกับการแผ่เมตตา แต่คาถาบูชาพระเป็นการขอคุณพระพุทธ ครูบาอาจารย์ ที่มีอำนาจเหนือกว่าเรามาป้องกันเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้มารบกวนการปฏิบัติธรรม รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวัน ต่างจากการแผ่เมตตาที่ใช้บุญกุศลของเราแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อส่งให้เจ้ากรรมนายเวร ซึ่งบารมีของเรายังอาจไม่มากพอ จึงเป็นที่มาของ คาถาบูชาพระ สรุปให้เข้าใจอย่างย่อก็คือเปรียบกับการเชิญครูบาอาจารย์มาปกป้องตัวเรา จึงถือว่าเป็นบทสวดที่มีพุทธคุณมากที่หลวงปู่ดู่มอบไว้แก่ลูกศิษย์

Advertisement

Advertisement

การปฏิบัติธรรมที่วัดสะแกเมื่อชีวิตเราปลอดจากเจ้ากรรมนายเวร จะทำอะไรก็ไม่ติดขัด แต่สิ่งสำคัญที่เป็นเคล็ดลับของบทสวดนี้คือต้องทำควบคู่กับการ ปฏิบัติธรรม ในที่นี้ไม่จำเป็นว่าต้องนุ่งขาวห่มขาวไปวัด การอยู่ที่บ้าน นั่งสมาธิ ถือเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งตามคำสอนหลวงปู่ดู่ ที่ไม่จำเป็นต้องเสียเงินทองอะไรเลย หามุมสงบในบ้านนั่งสมาธิ จากนั้นทำการสวด คาถาบูชาพระ หรือจะเรียกว่า บทสวดมหาจักรพรรดิ ก็ตามแต่ เมื่อนั้นครูบาอาจารย์ อำนาจคุณพระพุทธจะอยู่กับเรา ปกป้องจากเจ้ากรรมนายเวรไม่ให้เข้ามารบกวน

การปฏิบัติธรรมที่วัดสะแกสำหรับการสวดบทพระคาถานี้ เมื่อร่างกาย จิตใจเราพร้อมสำหรับการปฏิบัติธรรม จุดธูปเทียนบูชา (หากสถานที่ไม่สะดวกเช่นในห้องนอน อนุโลมไม่ต้องทำการจุดธูปเทียนก็ได้ ให้พิจารณาตามสถานการณ์) กราบ 3 ครั้ง จากนั้นให้กล่าว

“นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” จำนวน 3 จบ แล้วกล่าวบทคาถาบูชาพระ บทสวดมหาจักรพรรดิ ดังนี้

Advertisement

Advertisement

“นะโมพุทธายะ พระพุทธะ ไตรรัตนะญาณ มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา อัคคีทานัง วะรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพโส พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ”

จากนั้นกล่าวคำอธิษฐานเชิญพระเข้าตัว เป็นคำอธิษฐานขออัญเชิญคุณพระพุทธ ครูบาอาจารย์มาไว้ที่จิต ขอคุณพระคุ้มครองรักษาในระหว่างวัน แม้จะออกจากการนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมแล้ว

“สัพเพ พุทธา สัพเพ ธัมมา สัพเพ สังฆา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญ จะยังพะลัง อะระหันตานัญ จะ เต เชนะรักขัง พันธามิ สัพพะโส พุทธัง อธิษฐามิ   ธัมมัง อธิษฐามิ   สังฆัง อธิษฐามิ”

กราบ 3 ครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนของการกล่าวบทคาถาบูชาพระ หรือบทสวดมหาจักรพรรดิ แต่หากท่านใดสนใจหลักคำสอนเรื่องการปฏิบัติภาวนาของ หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ ฉบับเต็ม สามารถติดตามศึกษาต่อได้ที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของวัดสะแก ที่ถือเป็นตอแบบคำสอนของท่าน อย่างไม่ผิดเพี้ยน

กรรมฐานที่หลวงปู่สอน : www.luangpordu.com453601

ประมวลคติธรรมหลวงปู่ดู่ : www.luangpordu.com/453602

คาถาบูชาพระชีวิตที่ดีขึ้นของเราจึงเป็นผลมาจากการไร้ เจ้ากรรมนายเวร ที่คอยถ่วงชีวิต และการเจริญจิตภาวนายังช่วยให้เรา มีสติ ตัดสินใจทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาอย่างไม่สับสน เมื่อการงานดีเป็นเหตุให้ ไม่จน การสวด บทสวดมหาจักรพรรดิ จึงของดีที่หลวงปู่ดู่ให้ไว้เพื่ออัญเชิญคุณพระมาปกป้องเราให้กรรมฐานนั้นบรรลุ ครูบาอาจารย์และอำนาจคุณพระรัตนตรัยทั้งปวงจะยังคงอยู่กับตัวเราเพื่อปกป้อง คุ้มครอง นั่นคือ เนื้อแท้เคล็ดลับ ของบทสวดที่ทรงคุณค่า ไม่ใช่การสวดแต่เพียงอย่างเดียวเพื่อหวังชีวิตดีโดยไม่ทำอะไรเลย

ติดตามผลงานของนักเขียนในทางศาสนาได้ที่ : เที่ยววัด ไหว้พระ ทำบุญ

และงานเขียนเรื่องราวที่น่าสนใจทาง TrueID In-Trend : creators.trueid.net/@pinyo

และวันหน้ามาติดตามเรื่องราวดี ๆ แบบนี้กันได้อีกครับ..

อ้างอิงข้อมูลจาก : วัดสะแก หลวงปู่ดู่ พระนครศรีอยุธยา


ภาพประกอบโดย Pixabay ภาพปก / เพจวัดสะแก Official ภาพที่ 1 / ภาพที่ 2 / ภาพที่ 3 / ภาพที่ 4

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
หงส์ดรุณ
หงส์ดรุณ
อ่านบทความอื่นจาก หงส์ดรุณ

ติดตามเรื่องราวน่าสนใจกันได้ที่นี่ครับ

ดูโปรไฟล์

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์