อื่นๆ

17 วีธีสร้างความอดทนแก่ตัวเอง

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
17 วีธีสร้างความอดทนแก่ตัวเอง

ความอดทนเปรียบเสมือนไม้พายของเรือที่เป็นอุปกรณ์ซึ่งจะนำพาคุณไปสู่จุดหมายปลายทางให้เร็วขึ้น คุณลองคิดดูว่าถ้าคุณพายเรือแต่ไม่มีไม้พายจะเป็นอย่างไรจุดหมายที่คุณหวังเอาไว้คงยิ่งห่างออกไปทุกทีๆ

คนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นั้นล้วนต้องใช้ความอดทนทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ความอดทนอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างถ้าคุณตั้งใจจริง อยู่ในการทำงาน การศึกษาเล่าเรียน การเล่นสนุก การฝึกฝนในเรื่องต่างๆ

เพราะฉะนั้นถ้าชีวิตเราขาดความอดทนหรือมีความบกพร่องในด้านนี้ในชีวิตก็จะขาดสมดุลและไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะคนบางคนที่ชอบทำอะไรจับจดและเหยาะแหยะไม่จริงจังแม้ในตอนแรกอาจจะดูเป็นสุขดี แต่ต่อไปในภายหลังกลับต้องลำบากแน่นอน เพราะต้องเสียหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตไปไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียเวลา โอกาส เงินทอง และคุณภาพชีวิต

Advertisement

Advertisement

เมื่อคุณเห็นความสำคัญของการมีความอดทนแล้วจะขอแนะนำคุณถึงกลวิธีสร้างความอดทนให้แก่ตัวเอง ซึ่งถ้าตั้งใจจริงคุณก็สามารถเปลี่ยนตัวเองให้เป็นคนใหม่ได้อย่างรวดเร็วโดยแบ่งแยกเป็นข้อๆ ดังต่อไปนี้

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94-%E0%B8%82%E0%B8%B6%E0%B9%89%E0%B8%99-388914/

ภาพประกอบโดย Pixabay

1) ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ คุณสามารถวางแผนเอาไว้เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการเริ่มต้น ค่อยๆ ทำไปทีละขั้นๆ จนกว่าจะหมดซึ่งถ้าไม่มีเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวกำหนดก็ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนทำแต่อย่างใด อย่าลืมว่าความอดทนไม่ได้เดินควบคู่ไปกับความรีบร้อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณรีบร้อนทำๆ ไปให้เสร็จก็ยิ่งเท่ากับว่าคุณไม่ได้ใช้ความอดทนแต่อย่างใดเลย และงานที่ออกมาก็มักจะไม่ดีเสมอ

2) หมั่นให้กำลังใจตัวเองอยู่เสมอๆ เพราะกำลังใจที่ดีที่สุดและสร้างพลังให้กับตัวเองมากที่สุดก็คือกำลังใจจากตัวของเราเองหาใช่จากผู้อื่นไม่

Advertisement

Advertisement

3) มีความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตัวคุณว่าสามารถทำได้ อย่าพยายามดูถูกตัวเองเพราะจะเป็นการทำลายกำลังใจของตัวคุณเองให้หมดไป

4) มีความหวังอยู่ตลอดเวลาเพราะยิ่งคุณมีความหวังมากขึ้นเท่าไรคุณก็ยิ่งมีกำลังในการก้าวไปสู่จุดหมายได้เร็วขึ้น https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A1-102919/

ภาพประกอบโดย Pixabay

5) ถ้าคุณมีเป้าหมายคุณก็ต้องวางเป้าหมายของคุณให้ชัดเจนทีละอย่างๆ ไม่ใช่วางทีเดียว 3-4 อย่าง คุณควรทำให้เป้าหมายบรรลุไปทีละอย่างมากกว่าที่จะทำทุกอย่างพร้อมกันในเวลาเดียวกันเพราะอาจทำให้เป้าหมายทุกอย่างของคุณพังทลายลงมาได้

6) หมั่นเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าคุณไม่อดทนคุณก็ไม่มีทางที่จะได้มาในสิ่งที่หวัง

7) ถ้าเกิดมีปัญหาขึ้นมาคุณไม่ควรหนีมัน เพราะการหนีไม่ใช่วิธีของการแก้ไขที่ถูกต้อง คุณควรหันหน้าเข้าหามันเพื่อเผชิญกับมันอย่างคนที่กล้าหาญ

Advertisement

Advertisement

8) ถ้าคุณมีนิสัยที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง คุณควรเก็บนิสัยนี้เอาไว้และนำความมีน้ำอดน้ำทนของคุณออกมาใช้แทนhttps://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A5-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9D%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2-2465478/

ภาพประกอบโดย Pixabay

9) พยายามออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอจะได้เป็นการฝึกความอดทนของคุณไปในตัว เพราะส่วนใหญ่แล้วพื้นฐานของคนที่ไม่ชอบออกกำลังกายหรือเล่นกีฬามักเป็นคนเกียจคร้าน

10) มองดูตนเองที่มีชีวิตที่อดทนด้วยความภาคภูมิใจ และจงมองดูผู้อื่นที่อดทนสู้ด้วยความชื่นชม เพราะจะทำให้คุณไม่รู้สึกว่าคุณอดทนต่อความยากลำบากอยู่เพียงคนเดียว นอกจากนี้ยังทำให้คุณไม่รู้สึกว่าการอดทนเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่าย

11) ไม่ใส่ใจกับคำแนะนำหรือคำคัดค้านที่มีส่วนในการทำลายความอดทนของคุณ ถ้าคุณคิดว่าคุณทำถูกแล้วคุณก็ไม่ควรสนใจกับคำพูดของผู้อื่น เพราะบางทีเขาอาจอิจฉาคุณอยู่ก็ได้ที่ตัวเขานั้นทำไม่ได้ดีอย่างคุณ

12) อย่าสร้างข้ออ้างให้กับตัวเองเพื่อที่จะได้เลิกอดทนต่อไปข้ออ้างที่ว่าจะอดทนไปเพื่ออะไรกัน เพราะถ้าคุณอดทนจริงๆ แล้วผลที่ได้นั้นสวยงามและคุ้มค่าอย่างแน่นอน

13) การฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่เข้มแข็งและกล้าหาญก็เท่ากับว่าเป็นการฝึกให้ตัวคุณเองพอใจที่จะอยู่อย่างอดทนและก้าวไปทีละขั้นๆ อย่างมั่นใจhttps://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B8%84%E0%B8%99-690084/

ภาพประกอบโดย Pixabay

14) ให้รางวัลกับตัวเองบ้างเมื่อคุณสามาจุดหมายไปได้อีก 1 ชั้น เช่น คุณอาจซื้อชุดทำงานใหม่ให้กับตัวเองแทนชุดเก่าที่คุณใช้งานมานาน หรืออาจจะเป็นการไปเที่ยวพักผ่อนที่ต่างจังหวัดใกล้ๆ สัก 2-3 วันก็จะเป็นการชาร์จพลังให้แก่ตัวเองด้วย

15) มองดูชีวิตของผู้คนที่ประสบความสำเร็จได้ด้วยความอดทนคุณควรระลึกไว้เสมอว่าไม่มีใครสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยดวงหรือความเป็นคนจับจด เมื่อทำเช่นนี้ยิ่งเป็นการสร้างกำลังใจให้ตัวเองอีกทาง

16) ให้คุณลองคิดถึงสิ่งที่คุณผ่านมาได้โดยเพื่อเป็นการตอกย้ำให้ตัวเองยิ่งเชื่อมั่นถึงความสำคัญและผลอันหอมหวานของความอดทน

17) รู้จักพอใจในชีวิตของตัวเอง และคิดเสียว่าเมื่อเราไม่อาจที่จะเลือกเกิดได้ ความบกพร่องหรือความไม่พร้อมจึงเป็นเหตุการณ์ปกติที่เกิดขึ้นกับเราอยู่เสมอ ดังนั้นการที่จะเติมเต็มในความบกพร่องก็ต้องมาจากการมีความอดทนเป็นธรรมดา

เรื่อง JEDZ

ภาพ Pixabay

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์