อื่นๆ

2 สิ่งที่จะทำให้โลกนี้สงบสุข

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
2 สิ่งที่จะทำให้โลกนี้สงบสุข

2 สิ่งที่จะทำให้โลกนี้สงบลงได้ แม้ฟังดูแล้ว อาจจะเป็นได้ยาก เพราะโลกของเราทุกวันนี้ มีแต่การใช้กำลัง ใช้ความรุนแรง มีการคดโกง ทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ ดังที่เป็นข่าว ให้เห็นอยู่แทบจะทุกวัน

ดังนั้นหากจะมีอะไรที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ลดลง หรือ หมดไปได้นั้น ความสำคัญจะต้องแก้ไขนั้นคือ ต้อง แก้ที่จิตใจของคนเราก่อน เพื่อให้เป็นจิตใจที่แข็งแรง เป็นภูมิคุ้มกันของจิตใจ และสิ่งที่จะช่วยได้ หากคนเรา มี 2 นี้ คือ

1. หิริ ซึ่งแปลว่า ความละอายแก่ใจ หมายถึง การละอายต่อการกระทำสิ่งที่ไม่ดี  ละอายต่อการทำความชั่ว เช่น การที่ บิดา มารดา ละอายใจในการจะไม่เลี้ยงดูบุตรให้ดี นักเรียนนักศึกษามีความละอายใจที่จะไม่สนใจการเรียน ตำรวจมีความละอายที่จะไม่จับคนที่ผิดกฏหมาย เป็นต้น เมื่อมีความละอายอย่างนี้แล้ว ก็จะทำให้ คนเรา ไม่กล้าทำในสิ่งที่ไม่ควรทำ การละทิ้งหน้าที่ต่าง ๆ ก็ลดลง ทำให้สังคมเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย

Advertisement

Advertisement

Image by Sasin Tipchai from Pixabay

2.โอตัปปะ ซึ่งแปลว่าความเกรงกลัว  หมายถึง ความเกรงกลัวต่อผลของกรรมที่ไม่ดี ความเกรงกลัวต่อผลของการทำไม่ดี คือ กลัวว่าหากเราทำสิ่งที่ไม่ดีแล้ว ผลของสิ่งที่ไม่ดีนั้นจะคืนสนองให้เรา ซึ่ง โอตัปปะนี้ จะเกิดขึ้นได้เพราะการเล็งเห็นซึ่งโทษของการทำสิ่งไม่ดีเหล่านั้น เช่น หากเป็นนักการเมือง หากมีโอตัปปะ ก็ไม่กล้าที่จะทุจริต ไม่กล้าคดโกง  หากเป็นตำรวจก็จะไม่กล้ารับสินบน ประชาชนทั่วไปก็ไม่กล้า ที่จะทำผิดกฏหมาย  เพราะกลัวผลของสิ่งเหล่านั้น เป็นต้น

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า หากในจิตใจมนุษย์ทุกคน มี 2 ข้อนี้แล้ว ก็จะทำให้ ไม่กล้าที่ละทิ้งหน้าที่ของตน และ ไม่กล้าที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี การละเมิดต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น ความรุนแรง การคดโกง การทุจริต ต่าง ๆ ก็จะไม่เกิดขึ้น

Image by Anemone123 from Pixabay

ภาพโดย ดงไผ่


Image 1 by Sasin Tipchai from Pixabay

Advertisement

Advertisement

Image 2 by Anemone123 from Pixabay

Image 3 by ดงไผ่

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์