อื่นๆ

5 เหตุผลที่ต้องรักษาป่าไม้

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
5 เหตุผลที่ต้องรักษาป่าไม้

เมื่อพูดถึงป่าไม้ทุกคนก็คงจะนึกถึงพื้นที่สีเขียวที่มีต้นไม้ปกคลุมมากมาย มีความร่มรื่น เงียบสงบ และมีอากาศบริสุทธิ์ เหมาะแก่การพักผ่อนเมื่อเรารู้สึกเหนื่อยหรือเพื่อผ่อนคลายความเครียดที่เราต้องสะสมมาจากการทำงานหรือการใช้ชีวิต

แต่ในปัจจุบันพื้นที่สีเขียวเหล่านี้กำลังลดลงจากฝีมือมนุษย์อย่างเราเป็นหลัก แม้ว่าในปัจจุบันกลุ่มอนุรักษ์ที่คอยปกป้อง เรียกร้องให้หยุดการบุกรุกและทำลายป่าโดยไม่มีความจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และรัฐบาลรวมถึงบริษัทเอกชนในหลายๆประเทศเริ่มที่จะให้ความสนใจและความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังมีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังทำลายป่าไม้เพื่อความสนุกหรือผลประโยชน์ส่วนตัว


และนี่คือเหตุผลที่เราต้องรักษาป่าไม้ไว้

1.เป็นแหล่งของอากาศบริสุทธิ์Cr.Schwoaze from Pixabay.comอย่างที่เราทราบกันดีว่าต้นไม้ทำหน้าที่ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคายก๊าซออกซิเจนออกมาให้เราได้มีอากาศหายใจกัน ป่าในแต่ละประเทศจึงเป็นแหล่งฟอกอากาศหลักให้แก่คนประเทศนั้น ซึ่งป่าที่ได้ชื่อว่าเป็นปอดของโลก คือ ป่าอเมซอน ประเทศบราซิล

Advertisement

Advertisement

2.เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต
ภาพโดยผู้เขียน

ป่าไม้เป็นแหล่งพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิดกลุ่มคนบางกลุ่มที่เรามักจะเรียกว่า ชนเผ่า ซึ่งถ้าหากป่าไม้ถุกทำลายจนหมดไปจะทำให้สัตว์หลายชนิดไม่มีแหล่งที่อยู่อาศัยและที่หากินจนอาจจะสูญพันธ์ได้จนถึงขั้นเลวร้ายที่สุด คือ เกิดความผิดแปลกไปของระบบห่วงโซ่อาหาร

3.เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจCr.Free-Photos from Pixabay.comทรัพยากรและสิ่งต่างๆที่มาจากป่าไม้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจาก ของบางสิ่งที่สามารถหาได้จากในป่าสามารถนำมาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์รวมถึงการนำมาสร้างงานศิลปะได้ เช่น ไม้ที่นำเนื้อมาแปรรูปเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง อาหารที่ใช้วัตถุดิบจากในป่าที่เราเรียกว่าอาหารป่า และไม้ที่นำมาแกะสลักเป็นงานศิลปะ

4.เป็นที่ป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่เกิดจากธรรมชาติCr.Hans Braxmeier from Pixabay.comรากของต้นไม้นอกจากจะมีหน้าที่ดูดซับแร่ธาติในดินแล้วยังช่วยยึดเกาะดินในบริเวณดังกล่าวไม่ให้ถล่ม นอกจากนี้การที่มีป่าไม้ยังช่วยชะลอความเร็วของน้ำป่าที่ไหลลงมาจากบนยอดเขา รวมถึงยังช่วยลดกำลังความรุนแรงของพายุที่พัดเข้ามา

Advertisement

Advertisement

5.เป็นแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติCr.Free-Photos from Pixabay.comนอกจากป่าไม้จะเต็มไปด้วยพืชพรรณต่างๆและเป็นที่อยู่อาศัยของคนบางกลุ่มและสัตว์ป่านาๆชนิดแล้ว ยังทำหน้าที่ช่วยกักเก็บน้ำเมื่อเวลาฝนตก เพราะภายในป่ามีพื้นที่กักเก็บน้ำทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น เช่น บึง ห้วย ลำแข้ง แก้มลิง


สุดท้ายแล้วนอกจากประโยชน์ของป่าไม้ทั้ง 5 ข้อ ยังมีประโยชน์อื่นๆอีกมากมายที่ส่งผลกระทบด้านบวกต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆบนโลกนี้ ดังนั้นแล้วเราไม่ควรที่จะทำลายป่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว เพราะ ถ้าหากป่าโดนทำลายจนไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้หรือต้องใช้ระยะเวลานานในการกลับมาสภาพเดิมมนุษย์อย่างเราจะต้องพบเจอภัยอันตรายที่รุนแรงกว่าในปัจจุบัน

ที่มารูปภาพ :

1.ภาพปกโดยผู้เขียน

2.ภาพประกอบที่ 1 โดย Schwoaze จาก Pixabay.com

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B9%8C-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2-%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-3616194/

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์