อื่นๆ

INFJ คิดยังไงกับ INTP

1.2k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
INFJ คิดยังไงกับ INTP

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B8%81-%E0%B8%9C%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%A2-1807524/

INFJ คือบุคลิกของผู้แนะนำ มักจะเป็นคนที่มีลักษณะนำเสนอและกระตือรือร้นในการช่วยเหลือผู้อื่น พวกเขามักจะมีความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกอย่างลึกซึ้งและความเชื่อมต่อที่สมบูรณ์กับผู้คนรอบข้าง นอกจากนี้ INFJ ยังมีความคิดสร้างสรรค์และมักจะมีความรับผิดชอบในการพัฒนาความเป็นตัวเองและสังคมรอบตัวเขาด้วย มีการใช้งานฟังก์ชันดังนี้

 • Introverted (I) - รับพลังงานจากโลกภายใน : คนประเภท INFJ มีความเอาใจใส่ตนเองและมักมองหาพื้นที่ส่วนตัวเพื่อเติบโตภายใน พวกเขาสามารถทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและมีเวลาที่สำคัญสำหรับการแก้ไขความคิดและรู้สึกของตนเอง

 • Intuitive (N) - ใช้ความคิดสร้างสรรค์: คนประเภท INFJ มักมีการมองหาความหมายและความลึกซึ้งในสิ่งต่าง ๆ รวมถึงมีความสามารถในการมองเห็นแนวโน้มและความรู้สึกที่อยู่ในระดับที่ซ่อนอยู่

 • Feeling (F) - ให้ความสำคัญกับความรู้สึก: คนประเภท INFJ มักให้ความสำคัญกับความรู้สึกและมีความสามารถในการเข้าใจและรับรู้ความรู้สึกของผู้คนรอบข้าง พวกเขามักจะพยายามเข้าใจมุมมองและความคิดของผู้อื่น

 • Judging (J) - ใช้เหตุผลในความเป็นผู้ตัดสินใจ: คนประเภท INFJ มักมีความเป็นผู้ตัดสินใจและมักมองหาการสรุปและการจัดการในชีวิตที่มีระเบียบ พวกเขามักจะมีแผนการและเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิต

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/young-%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%94-%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-1822682/

INTP คือบุคลิกของนักตรรกะ มักเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ มองหาความรู้สึก และศึกษาความรู้อย่างเข้มข้น พวกเขามีความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน นอกจากนี้ INTP ยังมีความสนใจในเรื่องทางวิทยาศาสตร์ นิยาม และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึก มีฟังก์ชันการทำงานดังนี้

 • Introverted (I) - ได้รับพลังงานจากโลกภายใน: คนประเภท INTP มักมีความเอาใจใส่ในความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในตนเองมากกว่า พวกเขามักมองหาเวลาส่วนตัวเพื่อให้มีเวลาในการทบทวนและคิด

 • Intuitive (N) - มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์: คนประเภท INTP มักมองหาแนวคิดใหม่และมีความสามารถในการรับรู้แนวโน้มและความหมายที่เป็นไปได้ พวกเขามีความสนใจในเรื่องที่ซับซ้อนและมีความหมาย

 • Thinking (T) - ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และตรรกะ: คนประเภท INTP มักให้ความสำคัญกับการใช้ตรรกะและการวิเคราะห์ในการตัดสินใจ พวกเขามีแนวโน้มที่จะมองหาความตรรกะและความโปรดปรานในการเข้าใจสิ่งต่าง ๆ

 • Perceiving (P) - ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง : คนประเภท INTP มักมีความยืดหยุ่นและเปิดรับต่อการเปลี่ยนแปลง พวกเขามักมองหาเวลาสำหรับการประเมินความเป็นไปได้และการเปลี่ยนแปลง

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/photos/young-%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%94-%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99-1822682/

ผู้เขียนเป็น INFP นะ ผู้เขียนมองว่าเพื่อนๆชาว INFJ และ INTP มีนิสัยมุมมองและด้านที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก ผู้เขียนจะสรุปมาให้ดังนี้ค่ะ

 1. การมองโลก:

  • INFJ: มีความสามารถในการเข้าใจและรับฟังความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นได้ดี เข้าใจและสนใจความรู้สึกและมุมมองของผู้อื่น
  • INTP: มีแนวโน้มที่จะมุ่งมั่นในการวิเคราะห์และค้นคว้าข้อมูลเพื่อเข้าใจโลกแบบตรรกะ มักจะเน้นทางสติปัญญามากกว่าทางอารมณ์
 2. การเลือกเพื่อน:

  • INFJ: มักมองหาเพื่อนที่สอดคล้องกับค่านิยมและมุมมองชีวิตที่ใกล้เคียง เน้นความสัมพันธ์ที่เข้ากันได้ดีทางอารมณ์
  • INTP: มักมองหาเพื่อนที่มีความสนใจในความรู้และหัวข้อทางสติปัญญาเดียวกัน เน้นความสัมพันธ์ที่เน้นทางปัญญา
 3. การการงาน:

  • INFJ: มักเลือกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่น เช่น งานด้านการให้คำปรึกษา หรืองานที่ต้องประสานงานกับผู้อื่น
  • INTP: มักมองหางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น งานในด้านวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์ข้อมูล หรือโปรแกรมมิ่ง

Advertisement

Advertisement

การคิดของ INFJ และ INTP อาจแตกต่างกันอยู่ในแง่หลายด้าน แต่ความแตกต่างนี้อาจทำให้พวกเขาสามารถสมทบกันในทางที่น่าสนใจและสมบูรณ์ในความแตกต่างของพวกเขาเองด้วย ควรจัดการความแตกต่างนี้อย่างอบอุ่นและเห็นคุณค่าของกันและกันในความแตกต่างนี้และให้ส่วนสำคัญแก่ความรู้สึกและความสัมพันธ์อย่างเท่าเทียมกัน

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%9C%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%87-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A2-%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2-%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%87-1822514/

แหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมที่ 16personalities.com


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :


  ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพ หน้าปก / Canva

  รูปภาพประกอบที่ 1 / 2 / 3 / 4 โดย​ sasint

  / pixabay

  เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

  คัดลอกลิงค์
  คัดลอกลิงค์
  แจ้งตรวจสอบ

  ความคิดเห็น

  กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์