อื่นๆ

ISTJ กับความเครียด

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
ISTJ กับความเครียด

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B0%E0%B8%8B%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B2-6059889/

ISTJ คือบุคลิกของนักคำนวณ มักเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับ พวกเขามีความพยายามในการทำงานอย่างเข้มงวดและมีความเอาใจใส่ในรายละเอียด ความมุ่งมั่นในการทำงานและความเที่ยงตรงเป็นสิ่งที่พวกเขามีค่า มีการใช้งานฟังก์ชันดังนี้

  • Introverted (I) - ได้รับพลังงานจากโลกภายใน: คนประเภท ISTJ มักมีความเอาใจใส่ในเรื่องที่เกิดขึ้นภายในตนเองมากกว่า พวกเขามักให้ความสำคัญกับการคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจของตนเอง

  • Sensing (S) - เน้นความเชื่อมโยงกับความจริงและสังเกตการณ์: คนประเภท ISTJ มักมีความสนใจในรายละเอียดและความจริง พวกเขามักใช้การสังเกตและเทียบเคียงกับประสบการณ์ที่เคยเกิดขึ้น

  • Thinking (T) - ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์และตรรกะ: คนประเภท ISTJ มักให้ความสำคัญกับการใช้ตรรกะและการวิเคราะห์ในการตัดสินใจ พวกเขามักมองหาข้อเสียและข้อดีเพื่อทำให้การตัดสินใจเป็นไปตามความเป็นจริงและมีเหตุผล

  • Judging (J) - มีความเป็นผู้ตัดสินใจ: คนประเภท ISTJ มักมีความชอบในการมีแผนและการวางแผน พวกเขามักมีแนวโน้มที่จะตระหนักรู้ถึงเป้าหมายและวิธีการที่ถูกต้อง

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%94-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%81%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2-391654/

ผู้เขียนเป็น INFP นะ นี้คือวิธีีที่เพื่อนๆชาว ISTJ ใช้รับมือกับความเครียด

  1. การวางแผนและการเตรียมความพร้อม: ISTJ มักชอบการวางแผนและการเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มทำอะไรโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีความเครียด เช่น การทำงานหรือกิจกรรมสำคัญ

  2. การใช้ประสบการณ์เก่า: พวกเขามักจะเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเมื่อพบเหตุการณ์ที่ทำให้เครียด โดยการใช้วิธีการที่ได้ผลจากการจัดการความเครียดในอดีต

  3. การทำงานรูปแบบและขั้นตอน: ISTJ มักมีความชอบที่จะทำงานรูปแบบและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ เพื่อลดความกังวลและความเข้าใจว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่

  4. การควบคุมอารมณ์และอารมณ์: ISTJ มักจะสามารถควบคุมอารมณ์และอารมณ์ของตนเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เครียด พวกเขามีความสามารถในการควบคุมสภาวะอารมณ์เพื่อให้สามารถใช้ตัวเองในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  5. การทำงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง: ISTJ อาจจะมีแนวโน้มที่จะทำงานเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความเชื่อมั่นในตัวเอง โดยการปรับตัวเข้ากับสภาวะเครียดและทำงานเพื่อให้ความสำเร็จ

  6. การเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง: คนประเภท ISTJ มักมีความตั้งใจในการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาตนเองในการจัดการความเครียด พวกเขาอาจค้นหาเครื่องมือและแนวทางในการจัดการความเครียดอย่างเหมาะสม

Advertisement

Advertisement

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์