อื่นๆ

MBTI 16 บุคลิกภาพ กับ การโดน Bully

2.0k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
MBTI 16 บุคลิกภาพ กับ การโดน Bully

การโดน Bully เป็นประสบการณ์ที่คนถูกกดดัน, กีดกัน, หรือถูกกลั่นแกล้งโดยบุคคลหรือกลุ่มคนอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ เช่น ในโรงเรียน, ที่ทำงาน, ในชุมชน, หรือในโลกออนไลน์ วันนี้ผู้เขียนจะเขียนเรื่อง MBTI 16 บุคลิกภาพ กับ การโดน Bully

ISFJ, ISTJ -- เป็นเพื่อนที่สนิทกับคนที่บูลลี่ตัวเองได้แค่ 3 วัน

https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%9C%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%82%E0%B8%A7-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%94-%E0%B8%99%E0%B8%A7-3089939/

เพราะ ISFJ คือบุคลิกของผู้ตั้งรับ ปฏิบัติได้จริงและให้ความสำคัญกับปัจจุบันโดยชอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นรูปธรรม พวกเขาอาจมีทักษะในการจัดระเบียบและจัดการรายละเอียดต่างๆ และเพราะ ISTJ คือบุคลิกของนักคำนวณ  จึงทำให้มีนิสัยน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พวกเขาจะพยายามมองหาหนทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์ความรุนแรงด้วยวิธีที่มีเหตุมีผล ก่อนจะทนไม่ไหวเพราะพวกเขาพบว่ามันไม่มีเหตุมีผล

Advertisement

Advertisement

ENFJ, ESFJ, INTP -- เขียนโปรแกรม Anti Bully Program

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%88-%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%95-%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%9B-2682712/

เพราะ ENFJ คือบุคลิกของตัวเอก จึงทำให้มีนิสัยอบอุ่น ใจดี มีความเห็นอกเห็นใจคนสูง มีความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใจ และเพราะ ESFJ คือบุคลิกของผู้มอบคำปรึกษา จึงทำให้มีนิสัยพึ่งพาได้และมีความรับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจสูง และชอบดูแลคนอื่น และเพราะว่า INTP เป็นบุคลิกของนักตรรกะ พวกเขาให้ความสำคัญกับความคิดเป็นอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด เรียนรู้และเข้าใจระบบและแนวคิดที่ซับซ้อนในเวลาอันรวดเร็ว  พวกเขาอาจจะไม่ต้องการให้เพื่อนๆคนอื่นโดนแบบเดียวกันกับตัวเองอีก

ESTP, ISTP -- ไฟว้กลับจนชนะ

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87-%E0%B8%82%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%AD-%E0%B8%9C%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%87-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%99-2985520/

เพราะ ESTP คือบุคลิกของผู้ประกอบการ เป็นตัวของตัวเอง มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง คล่องแคล่วว่องไว มองโลกตามความจริง และเพราะว่า ISTP เป็นบุคลิกของผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จึงมีนิสัยมีเหตุผลและเน้นการใช้งานได้จริง โฟกัสที่ช่วงเวลาปัจจุบันและชอบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พวกเขามีความใจร้อน หุนหันพลันแล่น บุ่มบ่ามเป็นอย่างมาก และถนัดในการลงมือทำ

Advertisement

Advertisement

INFP, ISFP -- ร้องไห้แล้ววิ่งหนี หลังจากนั้นก็สร้างงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการถูกบูลลี่

https://pixabay.com/th/photos/%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%9E-%E0%B8%A1%E0%B8%AD-%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9B-%E0%B8%88%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2-%E0%B8%99%E0%B8%B2-4148444/

เพราะ INFP คือบุคลิกของนักไกล่เกลี่ย มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในอุดมการณ์ มีความเห็นอกเห็นใจสูง และมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้ชีวิต เพราะว่า ISFP เป็นบุคลิกของนักผจญภัย จึงทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ รักศิลปะ และมีไหวพริบ พวกเขามักจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว พวกเขามีเซ้นท์ด้านศิลปะ มีจิตใจที่อ่อนไหวง่าย และชอบการแสดงออกตัวตนผ่านผลงานศิลปะ

ENTP, INFJ, ESTJ -- ทำการประณามพวกบูลลี่ก่อนที่จะจุดประเด็นความรุนแรงและความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในรั้วโรงเรียน

https://pixabay.com/th/illustrations/ai-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%99-%E0%B8%9C%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1-8222500/

เพราะ ENTP คือบุคลิกของนักโต้วาที ทำให้มีนิสัยชอบวิเคราะห์และมีเหตุผล ชอบทำความเข้าใจระบบและความคิดที่ซับซ้อน สามารถใช้ทักษะการแก้ปัญหาและเพราะ INFJ คือบุคลิกของผู้แนะนำ มีความเห็นอกเห็นใจและเพ้อฝัน มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้กับโลกใบนี้ และเพราะ ESTJ คือบุคลิกของผู้บริหาร มีนิสัยทำตามกฎและขั้นตอนที่กำหนดไว้ พวกเขาจัดการองค์ประกอบของสิ่งต่างๆได้ดี พวกเขารักในความถูกต้อง เชื่อในความยุติธรรม และรับไม่ได้กับความรุนแรง

Advertisement

Advertisement

INTJ, ENTJ -- ส่งสายตาสังหารไปให้พวกบูลลี่ก่อนที่จะเดินหนีไปและเพื่อนคนนั้นก็หายตัวไปในวันต่อมา

https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%94%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0-%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%94%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B8%B2-8143583/

เพราะ INTJ คือบุคลิกของนักออกแบบ พวกเขาให้ความสำคัญกับอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์ เฉลียวฉลาด เข้าใจระบบและแนวคิดที่ซับซ้อน มีพรสวรรค์ในการแก้ปัญหา และเพราะ ENTJ คือบุคลิกของผู้บัญชาการ มีความมั่นใจในตนเอง มีวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน พวกเขาอาจมีพรสวรรค์ในการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจผู้อื่น พวกเขาช่างวางแผน เจ้าแผนการ มีกลยุทธ์ และระเบียบแบบแผนในชีวิตประจำวันของตัวเอง ขยัน ทำงานหนัก และจริงจัง จึงรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไร้สาระในชีวิตได้และเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆของวัยเรียน

ESFP, ENFP --  เมินเฉยต่อคนที่บูลลี่และล้อเลียนเขาทีหลัง

https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%87-%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%81-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B8%A1-8139482/

เพราะ ESFP คือบุคลิกของผู้มอบความบันเทิง  มีนิสัยรักสนุกและหุนหันพลันแล่น ชอบประสบการณ์และความตื่นเต้นใหม่ๆ ชอบแสดงออกและมีชีวิตชีวา และเพราะ ENFP คือบุคลิกของนักรณรงค์ พวกเขามีนิสัยเข้ากับคนง่าย มีความสามารถในการสนิทกับผู้คนรอบๆตัวโดยธรรมชาติ และมองโลกในแง่ดี พวกเขาเมินเฉยต่อคนที่บูลลี่เขาได้และล้อเลียนปมด้อยความมั่นใจของคนที่รังแกคนอื่นทีหลัง

ผู้เขียนเป็น INFP นะ ถ้าหากผู้เขียนถูกบูลลี่ ผู้เขียนคงจะรู้สึกโกรธ เศร้า วิตกกังวล ไม่เข้าใจ ไม่สบายใจ และเริ่มตั้งคำถามในชีวิตว่า เราทำอะไรผิดหรือเปล่า แม้ว่าเราจะไม่ได้ทำอะไรผิดเลยก็ตาม สำหรับคนที่ถูกบูลลี่ระยะยาวจะต้องเผชิญหน้ากับความอึดอัดและความไม่มั่นใจในตัวเอง และส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคม การ Bully เป็นประเด็นที่สำคัญและควรทำการป้องกันและแก้ไขอย่างเร็วที่สุด หากคุณหรือใครบางคนที่คุณรู้จักเป็นเหยื่อของการ Bully ควรรายงานเหตุการณ์ให้กับผู้ให้บริการหรือผู้ที่มีอำนาจในสถานที่ที่เกิดเหตุ เช่น โรงเรียนหรือที่ทำงาน การดำเนินการแก้ไขต่อการ Bully มีความสำคัญเพื่อป้องกันผู้ถูกกลั่นแกล้งไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติมและเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและรู้สึกสบายใจให้กับทุกคนในสังคม

แหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมที่ 16personalities.com


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :


  ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพ หน้าปก / Canva

  รูปภาพประกอบที่ 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 โดย geralt

  / pixabay

  เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

  คัดลอกลิงค์
  คัดลอกลิงค์
  แจ้งตรวจสอบ

  ความคิดเห็น

  กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์