อื่นๆ

MBTI 16​ บุคลิกภาพ​ กับ​ อาการทางจิตที่มีแนวโน้มจะเป็น

2.3k
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
MBTI 16​ บุคลิกภาพ​ กับ​ อาการทางจิตที่มีแนวโน้มจะเป็น

อาการทางจิต คือสิ่งที่ผู้คนรู้สึกหรือประสบในด้านจิตใจหรืออารมณ์ของพวกเขาที่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ปกติ ซึ่งอาจรวมถึงความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมที่มีส่วนสำคัญในการให้การรักษาหรือการดูแลทางสุขภาพจิต วันนี้ผู้เขียนจะเขียนเรื่อง MBTI  16​ บุคลิกภาพ​ กับ​ อาการทางจิตที่มีแนวโน้มจะเป็น

1. ISFP -- Social Anxiety เป็นอาการทางจิตที่คนมีความกังวลและความกลัวเกี่ยวกับสถานการณ์ทางสังคมและการสื่อสารกับคนอื่น ๆ อาจเกิดขึ้นเมื่อต้องพบปะคนหรืออยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม  เพราะว่า ISFP เป็นบุคลิกของนักผจญภัย จึงทำให้มีความคิดสร้างสรรค์ รักศิลปะ และมีไหวพริบ พวกเขามักจะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

2. ISTP -- Schizoid Personality Disorder ลักษณะหลักคือคนที่มีภาวะนี้มีความสนใจน้อยในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและความรู้สึกเหมือนห่างไกลจากความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้อื่น ๆ อาจรู้สึกไม่ค่อยสนใจในความสัมพันธ์ทางอารมณ์, การรัก, หรือการสนใจส่วนตัวของคนอื่นๆ เพราะว่า ISTP เป็นบุคลิกของผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ จึงมีนิสัยมีเหตุผลและเน้นการใช้งานได้จริง โฟกัสที่ช่วงเวลาปัจจุบันและชอบการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

Advertisement

Advertisement

3. INTP -- Schizotypal Personality Disorder ซึ่งเป็นภาวะที่ผู้ป่วยมีลักษณะบุคคลิกแปลกประหลาดและคิดหรือพฤติกรรมที่เป็นไปไม่ตามความปกติ ภาวะนี้เน้นไปที่ลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกับอาการของสภาวะอาการจิตวิญญาณ เพราะว่า INTP เป็นบุคลิกของนักตรรกะ พวกเขาให้ความสำคัญกับความคิดเป็นอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์ ฉลาด เรียนรู้และเข้าใจระบบและแนวคิดที่ซับซ้อนในเวลาอันรวดเร็ว

4. INFP -- Major Depressive Disorder (MDD) หรือที่เรียกกันอย่างทั่วไปว่า "โรคซึมเศร้าหนัก" เป็นสภาวะทางจิตที่เป็นภาวะซึมเศร้ารุนแรงและเรื้อรังที่ส่งผลกระทบต่อความสุขสมบูรณ์และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย เพราะ INFP คือบุคลิกของนักไกล่เกลี่ย มีจินตนาการและมีความคิดสร้างสรรค์ มองโลกในอุดมการณ์ มีความเห็นอกเห็นใจสูง และมีความยืดหยุ่นสูงในการใช้ชีวิต

Advertisement

Advertisement

https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%87-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%87-5850628/

5. ENFP -- Bipolar Disorder เป็นภาวะทางจิตที่ทำให้ผู้ป่วยประสบกับการเปลี่ยนแปลงอารมณ์อย่างมาก โดยประกอบด้วยสองขั้นตอนหลักคือ "ขั้นตอนขาขึ้น" (manic episode) และ "ขั้นตอนขาลง" (depressive episode) เพราะ ENFP คือบุคลิกของนักรณรงค์ พวกเขามีนิสัยเข้ากับคนง่าย มีความสามารถในการสนิทกับผู้คนรอบๆตัวโดยธรรมชาติ และมองโลกในแง่ดี

6. INTJ -- Paranoid Personality Disorder คือ ภาวะบุบคลากรมที่เป็นอาการจิตเวชที่อาจเป็นภาวะภูมิสาระส่วนบุคคล และอาจส่งผลต่อการปฏิสัมพันธ์และการทำงานของบุคคลนั้น ๆ โดยส่วนมากเกิดขึ้นในวัยหนุ่มสาวหรือวัยเริ่มต้นของวัยผู้ใหญ่ และมักอาจก่อให้เกิดความยากลำบากในการคบค้า การร่วมงาน และการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม เพราะ INTJ คือบุคลิกของนักออกแบบ พวกเขาให้ความสำคัญกับอิสระและมีความคิดสร้างสรรค์ เฉลียวฉลาด เข้าใจระบบและแนวคิดที่ซับซ้อน มีพรสวรรค์ในการแก้ปัญหา

Advertisement

Advertisement

7. ENTP -- Imposter Syndrome เป็นสภาวะที่คนบางคนรู้สึกว่าตนเองไม่คุ้นเคยหรือไม่มีคุณค่าเท่ากับความสำเร็จหรือตำแหน่งที่พวกเขาได้รับในชีวิตหรือการงานของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะมีความสามารถและประสบความสำเร็จจริงๆก็ตาม สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและความเชื่อมั่นในตนเอง เพราะ ENTP คือบุคลิกของนักโต้วาที ทำให้มีนิสัยชอบวิเคราะห์และมีเหตุผล ชอบทำความเข้าใจระบบและความคิดที่ซับซ้อน สามารถใช้ทักษะการแก้ปัญหา

8. INFJ -- Existential Depression เป็นรูปแบบหนึ่งของภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นเมื่อคนรู้สึกว่าชีวิตและการอยู่รอดูของมนุษย์มีความหมายและความเป็นไปได้ที่เข้าข่ายของความเข้าใจและประสบการณ์ส่วนบุคคลของแต่ละคน มักมีความคิดมากเกี่ยวกับคำถามที่มีความลึกซึ้งเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้และสิ่งที่ควรทำในชีวิตเพราะ INFJ คือบุคลิกของผู้แนะนำ มีความเห็นอกเห็นใจและเพ้อฝัน มีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกให้กับโลกใบนี้

https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A-%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7-%E0%B8%9C%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%87-%E0%B8%9C%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A2-%E0%B8%99%E0%B8%B2-5916809/

9. ISTJ -- Obsessive Compulsive Disorder เป็นภาวะสุขภาพจิตที่ตัวแทนด้วยความคิดและพฤติกรรมที่ซ้ำซากและมีลักษณะควบคุม ซึ่งเกิดจากความไม่พอใจและวิตกกังวล เพราะ ISTJ คือบุคลิกของนักคำนวณ  จึงทำให้มีนิสัยน่าเชื่อถือ มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

10. ESFJ -- Passive Aggressive Personality Disorder จะเป็นอาการหลีกเลี่ยงการแสดงความรู้สึกหรือความคิดของพวกเขาอย่างเปิดเผย อาจแสดงพฤติกรรมที่ขู่เข็ญหรือทำให้คนอื่นรู้สึกไม่สบาย โดยไม่ตรงกันด้วยการพูดอย่างตรงไปตรงมา เป็นเหตุผลมาจากความวิตกกังวลเพราะ ESFJ คือบุคลิกของผู้มอบคำปรึกษา จึงทำให้มีนิสัยพึ่งพาได้และมีความรับผิดชอบ มีความเห็นอกเห็นใจสูง และชอบดูแลคนอื่น

11. ENFJ -- Narcissistic Personality Disorder มักมีความรู้สึกว่าพวกเขาเป็นพิเศษและมีสิทธิ์พิเศษเหนือคนอื่นๆและมักต้องการความชื่นชมและการยอมรับจากคนรอบข้างให้มากๆ เพราะ ENFJ คือบุคลิกของตัวเอก จึงทำให้มีนิสัยอบอุ่น ใจดี มีความเห็นอกเห็นใจคนสูง มีความปรารถนาดีที่จะช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใจ

12. ENTJ -- Sadistic Personality Disorder เป็นแนวคิดทางจิตวิทยาที่ใช้ในการอธิบายลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่มีความเน้นที่การกระทำที่ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยหรือความทุกข์ใจในผู้อื่นและมีความพึงสงสารในการทรมานหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นอย่างมีความสุข เพราะ ENTJ คือบุคลิกของผู้บัญชาการ มีความมั่นใจในตนเอง มีวิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน พวกเขาอาจมีพรสวรรค์ในการสร้างแรงบันดาลใจและจูงใจผู้อื่น

https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%9E%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%99-%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%87-%E0%B8%9E%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AD-%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD-6065605/

13.ISFJ -- Dependent Personality Disorder มักมีความกังวลและความกลัวในการตัดสินใจและปฏิบัติตามความเป็นอยู่ของคนอื่นๆ พวกเขามักจะขาดความมั่นคงและรู้สึกว่าพวกเขาไม่สามารถดำเนินชีวิตโดยอิสระหรือเป็นอิสระได้ และจึงต้องการความช่วยเหลือและความรับผิดชอบจากคนอื่นเป็นอย่างมากเพราะ ISFJ คือบุคลิกของผู้ตั้งรับ ปฏิบัติได้จริงและให้ความสำคัญกับปัจจุบันโดยชอบข้อเท็จจริงและข้อมูลที่เป็นรูปธรรม พวกเขาอาจมีทักษะในการจัดระเบียบและจัดการรายละเอียดต่างๆ

14. ESFP -- Histrionic Personality Disorder มักมีความคิดว่าการถูกให้ความสนใจและความชื่นชมคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของพวกเขาและพวกเขามักใช้พฤติกรรมที่หลากหลายเพื่อดึงดูดความสนใจและการชื่นชมจากคนรอบข้าง เพราะ ESFP คือบุคลิกของผู้มอบความบันเทิง  มีนิสัยรักสนุกและหุนหันพลันแล่น ชอบประสบการณ์และความตื่นเต้นใหม่ๆ ชอบแสดงออกและมีชีวิตชีวา

15. ESTP -- Borderline Personality Disorder มักมีความกังวลและความเป็นห่วงเกี่ยวกับความกังวลที่จะถูกทิ้งหรือโดนทิ้งโดยคนรอบข้าง และมักมีความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ไม่คงที่ เพราะ ESTP คือบุคลิกของผู้ประกอบการ เป็นตัวของตัวเอง มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง คล่องแคล่วว่องไว มองโลกตามความจริง

16. ESTJ -- Obsessive Compulsive Personality Disorder เป็นภาวะบุคลิกาณที่แตกต่างจากภาวะระบบประสาทระบบประสาทสำหรับระบบประสาทของโรคซอมาติก ภาวะนี้อธิบายลักษณะและพฤติกรรมของบุคคลที่มีความเน้นที่การสะสม, ระเบียบ, และความพิถีพิถันในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานสูงมาก เพราะ ESTJ คือบุคลิกของผู้บริหาร มีนิสัยทำตามกฎและขั้นตอนที่กำหนดไว้ พวกเขาจัดการองค์ประกอบของสิ่งต่างๆได้ดี

https://pixabay.com/th/illustrations/%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-494284/

ผู้เขียนเป็น INFP นะ อาจมีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าหรืออาการซึมเศร้า เกิดจากความประสบความสูญเสียในชีวิตประจำวัน จนทำให้รู้สึกท้อแท้หรือมีปัญหาในการต่อสู้เพื่อมองโลกในแง่ดีได้ บางคนที่มีโรคซึมเศร้าหนักอาจมีอาการทางร่างกาย เช่น ไม่ได้นอนหลับหรือนอนมากเกินไป ขาดความสนใจในกิจกรรมที่เคยชอบ พบเจอกับความหดหู่ รู้สึกไม่มีค่า น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากสถานะปกติ แต่ผู้เขียนไม่ได้ซึมเศร้าหนักขนาดนั้น ผู้เขียนแค่ประสบปัญหานอนไม่หลับเฉยๆ และแม้จะเจออาการ burn out ที่ต้องทำงาน cliche บ้าง แต่ก็มีความสุขกับงานที่ทำและชีวิตประจำวันที่ใช้ดี อีกอย่าง มีคนหลายคนบนโลกที่เจอปัญหาที่หนักหนาสาหัสและลำบากกว่าที่ผู้เขียนเจอมาก เลยทำให้มีความสุขในเรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจำวันตัวเองจะดีกว่า วิธีแก้ปัญหาสำหรับทุกอาการทางจิตที่มีแนวโน้มที่จะเป็นสำหรับบุคลิกภาพทั้ง 16 บุคลิกภาพ คือการเจอหมอ เข้ารับการบำบัด ปรึกษากับจิตแพทย์ ทานยาอย่างสม่ำเสมอและทำตามคำแนะนำของผู้ที่ดูแลอย่างเคร่งครัดและจริงจังค่ะ ผู้เขียนเชื่อว่าใครก็ตามที่กำลังต่อสู้กับปัญหาภายในจิตใจ ทุกๆคนสามารถผ่านมันไปได้และสามารถเอาชนะมันไปได้ค่ะ

แหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมที่ 16personalities.com


บทความอื่นๆที่น่าสนใจ :


  ขอขอบคุณเครดิตรูปภาพ หน้าปก / Canva

  รูปภาพประกอบที่ 1 / 2 / 3 โดย lrasonja / 4 โดย Tumisu

  / pixabay

  เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

  คัดลอกลิงค์
  คัดลอกลิงค์
  แจ้งตรวจสอบ

  ความคิดเห็น

  กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์