อื่นๆ

การประเมินค่าทรัพย์สิน ความรู้ที่ไม่ควรมองข้าม

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การประเมินค่าทรัพย์สิน ความรู้ที่ไม่ควรมองข้าม

ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจและสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั้น สังคมหรือประเทศที่จะสามารถอยู่รอด ต้องมีความสามารถในการปรับตัวและเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งปัจจัยบางประการก็ไม่สามารถที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ นอกจากโครงสร้างทางระบบเศรษฐกิจหรือนโยบายการบริหารของรัฐบาลจะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตามที่ได้กล่าวในข้างต้น ปัจจัยที่มีความสำคัญประการหนึ่ง คือ การรู้และเข้าใจในทรัพยากรที่ประเทศนั้นมีอยู่หรือครอบครอง เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือสังคมของชาติ

ภาพจาก https://www.freepik.com/free-photo/realtor-client-signing-documents_1796631.htm#page=1&query=property&position=4

ภาพจาก https://www.freepik.com/free-photo/realtor-client-signing-

documents_1796631.htm#page=1&query=property&position=4

  • หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ทรัพยากร ซึ่งทรัพยากรนั้น ถือเป็นทรัพย์สินประการหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไม่ว่าในระดับประเทศ สังคม หรือประชาชนคนทั่วไป และหากจะกล่าวถึงความหมายของทรัพย์สินนั้น ทรัพย์สิน คือ วัตถุทั้งที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง ซึ่งอาจมีราคาและอาจถือกรรมสิทธิได้จากความหมายในเบื้องต้นนั้น คงจะสามารถทำให้เข้าใจได้ว่า เหตุใดการรู้และเข้าใจในทรัพย์สินที่มีอยู่ จึงมีความสำคัญ และเป็นบริบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติ เพราะท้ายที่สุดแล้ว การสะท้อนคุณค่าของทรัพย์สิน คือ การทราบถึงมูลค่าที่แท้จริง และมูลค่าที่แท้จริงนั้นย่อมสะท้อนคุณค่า อันจะนำมาซึ่งการวางแผนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นเครื่องมือสำคัญในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยในทุกสถานการณ์ โดยความสำคัญของการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สามารถยกตัวอย่างส่วนหนึ่งได้ดังนี้

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก https://www.freepik.com/free-photo/person-s-hand-investing-money-buying-house_3095589.htm#page=1&query=property&position=20 ภาพจาก https://www.freepik.com/free-photo/person-s-hand-investing-money-buying-

house_3095589.htm#page=1&query=property&position=20

ความสำคัญต่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เป็นที่ทราบดีว่าบ้านและที่ดินถือเป็นปัจจัยประการหนึ่งของการมีชีวิตที่มั่นคง ทำให้มีหลายคนเลือกที่จะลงทุนทรัพย์สินดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น การเลือกลงทุนในบ้าน หากซื้อบ้านในราคาที่สูงเกินความจำเป็น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาอาจจะต้องถือครองบ้านหลังนี้ต่อไปเป็นระยะเวลายาวนานกว่าจะสามารถทำกำไรได้ และยังอาจทำให้ภาระผ่อนชำระมีดอกเบี้ยสูงขึ้น ทั้งนี้ หากนำบ้านแปรเปลี่ยนให้เป็นกระแสรายได้ในรูปค่าเช่าหากต้นทุนที่ซื้อมามีราคาสูง นักลงทุนอาจไม่เหลือผลตอบแทนอะไรกลับคืนมา

นักลงทุนที่คิดจะลงทุนในบ้าน จะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจกับเรื่องการเลือกซื้อเป็นพิเศษ โดยต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้บ้านในราคาที่พอเหมาะหรือซื้อได้ในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถซื้อบ้านและที่ดินในราคาที่เหมาะสม คือ การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งเป็นวิธีการในการหาราคาหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่แท้จริง เมื่อใดก็ตามหากพบว่าราคาขายและราคาตลาดเคลื่อนไหวสูงกว่าราคาประเมิน สะท้อนได้ว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สนใจ ณ ขณะนั้น มีราคาซื้อขายสูงกว่าระดับความเป็นจริง และในทางกลับกันหากเมื่อใดราคาขายและราคาตลาดพลิกผันต่ำกว่าราคาประเมินแล้ว อาจชี้ได้ว่าอสังหาริมทรัพย์ ที่สนใจกำลังมีราคาต่ำกว่าราคาที่ควรจะเป็น ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สร้างโอกาสในการลงทุนให้ประสบความสำเร็จได้ หากทราบมูลค่าที่แท้จริงและเพื่อให้มาซึ่งราคา และความสามารถในการคำนวณต้นทุนค่าใช้จ่าย บริหารจัดการค่าธรรมเนียมและค่าภาษีได้อย่างถูกต้อง และได้รับผลตอบแทนได้ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Advertisement

Advertisement

ภาพจาก https://www.freepik.com/premium-photo/business-man-create-design-modern-building_2243483.htm#page=1&query=property&position=19 ภาพจาก https://www.freepik.com/premium-photo/business-man-create-design-modern-

building_2243483.htm#page=1&query=property&position=19

ความสำคัญต่อการปกป้องคุณค่าของธุรกิจ การประเมินค่าทรัพย์สินที่แท้จริงของธุรกิจ จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้แก่เจ้าของธุรกิจเพื่อทราบถึงความเสี่ยงและลดจุดอ่อน อันเป็นปัจจัยประการสำคัญเพื่อที่จะปกป้องให้ธุรกิจอยู่รอดในทุกสภาวะเศรษฐกิจ การทราบมูลค่าที่แท้จริงย่อมเป็นปัจจัยที่เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสด ที่สำคัญคือความสามารถในการรักษาข้อได้เปรียบในการแข่งขันของธุรกิจ อันเป็นการรักษาและเพิ่มฐานลูกค้า อีกทั้งเพิ่มความสามารถในการเจรจาต่อรอง เพราะไม่ว่าจะทำธุรกิจใดก็ตามข้อมูลคืออำนาจที่ทรงพลัง

“ราคาคือสิ่งที่คุณจ่าย คุณค่าคือสิ่งที่คุณได้” (Price is what you pay. Value is what you get) คำกล่าวอมตะของ วอร์เรน บัฟเฟตต์  (Warren Buffett) นักลงทุนแนวคุณค่าระดับโลก ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการรู้จักคุณค่าหรือมูลค่าที่แท้จริงของสิ่งที่เข้าไปลงทุน เพราะในโลกแห่งการลงทุนนั้น สิ่งที่อันตรายมากที่สุดคือการไม่รู้จักสิ่งที่ตนเข้าไปลงทุน ซึ่งในความเป็นจริงแล้วไม่เฉพาะโลกแห่งการลงทุนเท่านั้น ที่การรู้จักมูลค่าที่แท้จริงจะมีความสำคัญต่อทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคม หากยังส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรอันจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Advertisement

Advertisement

ขอขอบคุณภาพหน้าปก จาก canvas.com

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์