อื่นๆ

การลงทะเบียนประกันสังคม และมาตรการเยียวยาจากรัฐ สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40

520
คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ
การลงทะเบียนประกันสังคม และมาตรการเยียวยาจากรัฐ สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40

การลงทะเบียนประกันสังคม เพื่อรับมาตรการเยียวยาจากรัฐสำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยเราจะมาแนะนำวิธีสมัคร วิธีตรวจสอบสิทธิต่าง ๆ

สืบเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมาได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และ 40 โดย (ศบค.) ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ประกาศยกระดับให้ล็อกดาวน์ขั้นสูงสุดในพื้นที่สีแดงเข้มควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จากเดิม 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา ทั้งนี้ได้เพิ่มอีก 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

ใครบ้างเป็นผู้ได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยาจากรัฐ?

Advertisement

Advertisement

1. เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33, 39, และ 40

2. เป็นกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

3. ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน สามารถทำด้วยตนเองผ่านแอพธนาคารในมือถือ หรือถ้าทำไม่เป็นก็ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารดำเนินการให้ได้

ลงทะเบียนพร้อมเพย์กับธนาคารด้วยบัตรประชาชน

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสิทธิและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการเยียวยานายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33

 • เงื่อนไข ถ้าไม่หยุดงาน ได้เงินเยียวยา 2,500 บาท แต่ถ้าหยุดงาน นายจ้างต้องแจ้งในระบบ ถึงจะได้รับเงินชดเชยจำนวน 50% สูงสุดไม่เกิน 7,500 บาท

ลงทะเบียนประกันสังคม

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 ถ้าอยู่ในระบบประกันสังคมแล้ว ไม่ต้องตรวจสอบสิทธิ แต่ถ้ายังไม่อยู้ในระบบประกันสังคม ต้องสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนที่ www.sso.go.th ภายใน 31 กรกฎาคม 2564 จึงจะมีสิทธิได้รับเงินชดเชย/เงินเยียวยาตามมาตรการรัฐ

Advertisement

Advertisement

ทำความรู้จักผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 และ 40 คือใครกันบ้าง?

1. ผู้ประกันตน (มาตรา 33) คือ ลูกจ้างซึ่งทำงานในบริษัท ห้างร้าง โรงงาน โดยจะได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี ได้แก่ เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ตาย, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ และว่างงาน

2. ผู้ประกันตน (มาตรา 39) คือ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ เนื่องด้วยเคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และจ่ายเงินสมทบก่อนออกจากงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน แล้วลาออก แต่ต้องการรักษาสิทธิประกันสังคม ซึ่งจะได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี ได้แก่  เจ็บป่วย, คลอดบุตร, ทุพพลภาพ, ตาย, สงเคราะห์บุตร และชราภาพ

3. ผู้ประกันตน (มาตรา 40) คือ บุคคลทั่วไปที่ประกอบอาชีพอิสระหรือแรงงานอิสระที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นผู้ถือบัตรประตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00) หรือผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้ ซึ่งในปัจจุบันจะได้รับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ประกันสังคม 3 ทางเลือกขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินสมทบ ดังนี้

Advertisement

Advertisement

 • ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท โดยได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ และตาย
 • ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท โดยได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ตาย และชราภาพ
 • ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท โดยได้รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี ได้แก่ ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, ตาย และชราภาพ

วิธีลงทะเบียนประกันสังคม ม.40

วิธีสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งสามารถสมัครได้หลายช่องทางเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวพร้อมจ่ายเงินสมทบได้ทันทีด้วยตนเอง ดังนี้

- สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานประกันสังคมใกล้บ้าน

- สมัครด้วยตนเองผ่านออนไลน์ www.sso.go.th

- สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11)

- สมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.)

- สมัครผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี (Big C)

- สมัครผ่านผู้แทนเครือข่ายประกันสังคม

ในขณะนี้ทางสำนักงานประกันสังคมงดสมัคร และงดติดต่อ ณ ที่ทำการ เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด จึงขอแนะนำขั้นตอนสมัครด้วยตนเองแบบออนไลน์ผ่าน www.sso.go.th เมื่อคลิกเว็บไซต์แล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. กรอกข้อมูลผู้สมัคร เลขประจำตัวประชาชน เลขหลังบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด  อีเมล์ (ถ้ามี) จึงกดปุ่มตรวจสอบต่อไป
 2. หลังกดปุ่มตรวจสอบแล้ว จะปรากฎให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม ได้แก่ ที่อยู่ปัจจุบัน อาชีพ รายได้ต่อเดือน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ พร้อมเลือกรูปแบบการจ่ายเงินสมทบ ซึ่งมี 3 ทางเลือก ดังรายละเอียดที่อธิบายแล้ว
 3. เลือกว่าเป็น ข้าราชการบำเหน็จบำนาญหรือไม่
 4. รอ SMS ยืนยันการสมัคร
 5. เมื่อได้รับ SMS แล้ว ให้จ่ายเงินค่าลงทะเบียน ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11),โลตัส, บิ๊กซี, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกรุงศรี, ธ.ก.ส., ตู้บุญเติม หรือจุดบริการที่สัญลักษณ์ CanPay Shopee Pay
 6. เมื่อชำระเงินแล้ว ต้องเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ เนื่องจากสิทธิเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะเริ่มตั้งแต่วันที่ชำระเงินเป็นต้นไป

เงินเยียวยาจะเข้าเมื่อไร?

 • สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 เงินเริ่มเข้าเฟสแรก 6 สิงหาคม 2564
 • สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39,40 ยังไม่ทราบชัดเจน ต้องรอติดตามข่าวสารกันต่อไป

สุดท้ายนี้ ก่อนจากกันขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพ หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์ สวมใส่หน้ากากทุกครั้งเวลาออกจากบ้าน และอย่าลืมเว้นช่องว่างระหว่างกัน (Social Distancing) วันนี้เที่ยวไหนดี? หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย อนึ่ง หากมีข้อผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วย

อนึ่ง หากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมตามช่องทางเหล่านี้ได้เลย...

ช่องทางติดต่อประกันสังคม

ขอขอบคุณภาพประกอบบทความจาก สำนักงานประกันสังคมภาพประกอบที่ 1 | ภาพประกอบที่ 2 | ภาพประกอบที่ 3 | ภาพประกอบที่ 4 และภาพปกโดยเจ้าของบทความเอง

บทความแนะนำจากผู้เขียน วันนี้เที่ยวไหนดี?

- พิมรี่พาย จากแม่ค้า สู่นักร้องและเจ้าของค่ายเพลง High​ Cloud​ Entertainment​

- พระมหาเทวีเจ้าแห่งเมืองทิพย์ คือ ใคร?

- เปิดตำนาน พิพิธภัณฑ์ห้างขายยาเบอร์ลิน หมอยาเจริญกรุง (Berlin Museum at Chinatown)

- PiXXiE ทำความรู้จักเจ้าของเพลงฮิต "เด็ด" (DED​)

- Pixxie : NEW "เฟย์ ฟาง แก้ว" Girl​ Group ที่น่าจับตาในขณะนี้


เปิดประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายสุดปัง บน App TrueID โหลดเลย ฟรี !

คัดลอกลิงค์
คัดลอกลิงค์
แจ้งตรวจสอบ

ความคิดเห็น

กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อทำการคอมเม้นต์