คัดลอกลิงค์

อื่นๆ

รีวิว เรียนรามฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

348
SaltLegume
SaltLegume
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก SaltLegume
แจ้งตรวจสอบ
รีวิว เรียนรามฯ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

หากเอ่ยถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหง คงมีน้อยคนที่ทราบว่ามีการสอนคณะวิทยาศาสตร์ และยิ่งเป็นสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (biotechnology) ก็อาจจะยิ่งมีคนรู้จักน้อยเข้าไปอีก จึงอยากจะนำเสนอว่า เทคโนโลยีชีวภาพ หรือ ไบโอเทค ม. ราม มีอะไรน่าสนใจบ้าง 

ก่อนอื่นขอแนะนำเว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคำแหง https://www.ru.ac.th/th/ ที่สามารถเข้าไปหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย มีประกาศรับสมัคร ประกาศกำหนดการจัดสอบ รวมถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนประเภทต่าง ๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดเตรียมไว้สำหรับนักศึกษาที่ไม่สะดวกมาเข้าชั้นเรียน

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา คือ เปิดโอกาสให้เข้าเรียนได้โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ ไม่มีการจัดสอบเพื่อคัดเลือกเข้าเรียน การเรียนการสอนในบางคณะอาจจะไม่บังคับให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน แต่สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ จะต้องมีการเรียนวิชาปฏิบัติการ ไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยปิดทั่วไป ดังนั้น กระบวนวิชาเหล่านี้นักศึกษาจะมีโอกาสได้เข้าชั้นเรียน เพื่อฝึกทักษะปฏิบัติการ และวิชาพื้นฐานบางกระบวนวิชามีการจัดสอบแบบ e-testing (https://sites.google.com/rumail.ru.ac.th/ieas/e-testing)

Advertisement

Advertisement

สื่อการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษา https://www.ru.ac.th/th/firstpage/page?view=Media 

 • ตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
 • ถ่ายทอดการเรียนการสอนจากห้องเรียน (Cyber Classroom)
 • วีดีโอคำบรรยายย้อนหลัง (Course On Demand)
 • E-learning

ไบโอเทค ม. รามฯ เหมาะกับใครที่จะมาเรียนบ้าง

 • นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่จำกัดว่าต้องจบสายวิทย์
 • นักเรียนที่กำลังเรียน ระดับมัธยมศึกษา สามารถมาสมัครเรียนแบบ pre-degree

Advertisement

Advertisement

 • ผู้สนใจใฝ่รู้ ที่จบปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ สามารถมาเรียนเป็นปริญญาที่ 2
 • ผู้สนใจเพิ่มพูนทักษะหรือพัฒนาศักยภาพ เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถเรียนและทำงานไปด้วย
 • ไบโอเทค ม. รามฯ  นักศึกษาจะได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติอะไรบ้าง

  • เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช เช่น ปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช และการใช้ประโยชน์จากสารสกัดของเนื้อเยื่อพืช

  เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

  สารสกัดผกากรอง

  • เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การบำบัดน้ำเสียด้วยสารสกัดธรรมชาติ, เทคโนโลยีไคตินและไคโตซาน

   

  เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน (centrifuge)

   

  เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจน (Kjeldahl Nitrogen)

  High Performance Liquid Chromatography, HPLC

  • เทคโนโลยีชีวภาพทางการหมักและผลผลิต เช่น การเลี้ยงจุลินทรีย์, การหมักและกลั่นแอลกอฮอล์

  ถังหมักเชื้อ (fermenter)

  • เทคโนโลยีชีวภาพทางเซลล์และโมเลกุล เช่น การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์ 

  ตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิ (incubator)ไบโอเทค ม.รามฯ เป็นสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน ท่านที่สนใจสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  Advertisement

  Advertisement

  โทร 0 2319 4385, facebook https://www.facebook.com/biotech.ramkhamhaeng

  เครดิตภาพ : ภาพปก และภาพประกอบทุกภาพโดยผู้เขียน (SaltLegume)

  ความคิดเห็น

  Advertisement

  Advertisement

  Advertisement

  บทความล่าสุด