คัดลอกลิงค์

ข่าวสาร

น้อมรำลึกวันประกาศชัยชนะพระเจ้าตากสินมหาราช กอบกู้กรุงศรีอยุธยา ยิ่งใหญ่อลังการ

Intrend Creator
Intrend Creator
|2 min read
อ่านบทความอื่นจาก Intrend Creator
น้อมรำลึกวันประกาศชัยชนะพระเจ้าตากสินมหาราช กอบกู้กรุงศรีอยุธยา ยิ่งใหญ่อลังการ

ปทุมธานี น้อมรำลึกวันประกาศชัยชนะพระเจ้าตากสินมหาราช กอบกู้กรุงศรีอยุธยาสุดยิ่งใหญ่อลังการ

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79310.jpg

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 6 พย. 2562 ที่ วัดนางหยาด (บริเวณโรงเรียนวัดป่างิ้วในปัจจุบัน) ตำบลบ้านงิ้ว อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ดร.พินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดงาน “วันฉลองประกาศชัยชนะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา ประจำปี 2562”
ประวัติศาสตร์ชาติไทย เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช ๒๓๑๐เป็นวันสำคัญที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงกอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงเสียอยุธยา ครั้งที่ ๒ ในโอกาสนี้ จึงขออัญเชิญพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ มาเพื่อประกาศน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมราชสดุดีโดยย่อ ดังต่อไปนี้

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79319.jpg
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เดิมชื่อ ” สิน ” ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๒๗๗ บิดาเป็นชาวจีนชื่อ “ไหฮอง”มารดาชื่อ “นกเอี้ยง” ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ สมัยกรุงศรีอยุธยาพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถในการศึกเป็นอย่างยิ่ง ฉลาดเป็นเลิศ มีความมานะอดทน กล้าหาญ จึงเจริญในตำแหน่งหน้าที่สำคัญ ๆ ตามลำดับ ในตำแหน่งพระยาตาก เจ้าเมืองตาก ได้เลื่อนเป็นพระยาวชิรปราการสำเร็จราชการ เมืองกำแพงเพชรในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าเอกทัศน์ แต่ยังมิทันได้ไปกครองเมือง พม่าก็ยกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยา จึงอยู่ช่วยราชการในเมืองหลวง ทรงบัญชาการสู้รบกับพม่าอย่างเข้มแข็ง พม่าต้องล่าถอยกลับไปหลายครา

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79320.jpg

เมื่อเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ วันที่ ๘เมษายน พุทธศักราช๒๓๑๐ บ้านเมืองระส๋ำระสาย ไพร่พลอิดโรย ขาดเสบียงอาหาร และขาดศาสตราวุธพระยาตาก ได้รวบรวมสมัครพรรคพวกตีฝ่าวงล้อมพม่า ออกจากกรุงศรีอยุธยามุ่งมายังหัวเมืองตะวันออก เข้าตีเมืองจันทบุรีได้ และตั้งทัพอยู่ที่จันทบุรี เพื่อรวบรวมไพร่พล และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อกลับไปกอบกู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนมา

Advertisement

Advertisement

พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ที่ทำให้ได้รับสมัญญา สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือ พระราชกรณียกิจการกอบกู้เอกราช พระองค์ทรงใช้เวลา ๕ เดือนเศษในการรวบรวมไพร่พล ทรงยกทัพไปต่อสู้กับพม่า และได้รับชัยชนะในที่สุดเป็นการกอบกู้อิสรภาพของชาตีไทยกลับคืนมา เมื่อวันที่๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช๒๓๑๐

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/73544.jpg

หลังจากเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่าเพียง๗ เดือน พระองค์ทรงปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์ ณ วันพุธ เดือนอ้าย แรม ๔ ค่ำ จุลศักราช ๑๑๒๙ ปีชวด ตรงกับวันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๓๑๐ ทรงพระนามว่า พระศรีสรรเพชญ์ หรือสมเด็จพระบรมราชาที่ ๙ แต่เรียกขานกันทั่วไปตามพระนามเดิมว่า สมเด็จพระเจ้าตากสิน หรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี เนื่องจากได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีและเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ พระชนมายุได้๔๘ พรรษา รวมระยะเวลาทรงครองราชย์ ๑๕ ปี

Advertisement

Advertisement

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/73546.jpg

จังหวัดปทุมธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ อันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงได้จัดโครงการ “วันฉลองประกาศชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๒” เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่ให้สาธารณชน ได้รับทราบถึง ประวัติศาสตร์ชาติไทย ในห้วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้อิสรภาพ จากการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ ๒ และมีชัยชนะแก่ข้าศึก เมื่อวันที่ ๖ เดือนพฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๓๑๐ ณ สมรภูมิค่ายโพธิ์สามต้น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79302.jpg

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ในครั้งนั้น หลังจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำทัพตีกรุงศรีอยุธยา คืนจากพม่าได้แล้ว ยกทัพเรือผ่านมาถึงวัดนางหยาดเมืองสามโคก ที่ตั้งโรงเรียนวัดป่างิ้วแห่งนี้ เวลาบ่ายคล้อยเย็นมากแล้ว จึงนำไพร่พลแวะพักหุงหาอาหาร เมื่อรับประทานอาหารจนอิ่มหนำสำราญแล้ว ก็ลงเรือต่อไปถึงธนบุรี รุ่งสางพอดี

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79294.jpg

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ล้วนปลื้มปิติ และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ เฉลิมฉลอง “วันฉลองประกาศชัยชนะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้กรุงศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานี ประจำปี ๒๕๖๒”ในครั้งนี้ และพร้อมใจกันจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกิจกรรมของงานฯ ในวันนี้ ประกอบด้วย การแสดงละครเทิดพระเกียรติสมเด็จชพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน ๕องก์ การแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และจำลองวิถีชีวิตสมัยกรุงธนบุรี การแสดงการละเล่นของเด็กไทย การแสดงดนตรีไทย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในจังหวัดปทุมธานี

https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79293.jpg https://kdcdn.co/wp-content/uploads/79294.jpg

ความคิดเห็น

Advertisement

Advertisement

Advertisement

บทความล่าสุด